Skip to main content
European School Education Platform

eTwinning voor toekomstige leerkrachten

eTwinning heeft te maken met initiële lerarenopleiding (ILO) als strategie om het bereik te vergroten en toekomstige leerkrachten meer betrokken te maken. Een groeiend aantal voorbeelden toont aan dat het introduceren van eTwinning bij de educatie van leerkrachten in opleiding zeer waardevol is voor hen en hun instituten.
Smiling people in a group

De activiteiten met betrekking tot ‘eTwinning voor toekomstige leerkrachten’ zijn een perfect voorbeeld van hoe eTwinning kan helpen bij de ontwikkeling van nieuwe generaties leerkrachten, van de praktische toepassing van vaardigheden van de 21e eeuw tot de deelname aan internationale samenwerkingsprojecten.


De bijdrage van eTwinning aan initiële lerarenopleiding heeft de volgende voordelen:

 

  • Ontdekken en implementeren van projectonderwijs en multidisciplinair werk,
  • Ontwikkelen van ICT en taalvaardigheden,
  • Europese, internationale en interculturele ervaringen,
  • Ontwikkelen van professionele vaardigheden (project management, doelen stellen, planning, teamwerk),
  • Reflecteren op de beroepspraktijk; uitwisselingen met leerkrachten uit andere onderwijssystemen.

 

Hoe kun je deelnemen


Modellen om eTwinning te introduceren verschillen per land maar bevatten twee belangrijke  activiteiten:

 

  1. Een module ‘Introductie tot eTwinning’ opnemen in het curriculum van de initiële lerarenopleiding,
  2. Kleine eTwinning samenwerkingsprojecten opzetten voor lerarenopleiders en/of leerkrachten in opleiding (op lokaal, nationaal en internationaal niveau), of kleine eTwinning projecten met leerlingen wanneer leerkrachten in opleiding stage lopen op scholen.

 

De eTwinning nationale agentschappen bieden instituten voor initiële lerarenopleidingen, training, technische ondersteuning en assistentie bij het contact leggen tussen instituten en studenten in andere landen.


Om informatie te verzamelen over manieren om deel te nemen, staan er voor initiële lerarenopleidingsinstituten (zowel opleiders als leerkrachten in opleiding) eTwinning groepen, verschillende modellen, voorbeelden van ILO activiteiten, voorbeelden van presentaties en een forum om partners te vinden tot hun beschikking.


Hoe kun je aansluiten


Dit gedeelte van eTwinning is voorbehouden aan een beperkt aantal instituten, die een formele overeenkomst dienen te hebben met een nationale agentschap in hun land. Bent u een leerkracht in opleiding of een lerarenopleider en wilt u meer weten, neem dan contact op met uw nationale agentschap.