Skip to main content
European School Education Platform

eTwinning за будуће наставнике

eTwinning укључује иницијално образовање наставника (ITE) као стратегију за проширење свог домета и ангажовање будућих наставника. Све већи број примера показује да је увођење eTwinning-а у образовање студената будућих наставника веома драгоцено за њих и њихове институције.
Smiling people in a group

Од практичне примене вештина 21. века до ангажовања у међународним пројектима сарадње, активности у вези са „eTwinning-ом за будуће наставнике” су савршен пример како eTwinning може помоћи развоју нових генерација наставника.


Допринос eTwinning-а у иницијалном образовању наставника има следеће предности:

 

  • откривање и спровођење пројектне наставе и мултидисциплинарног рада,
  • развијање ИКТ и језичких вештина,
  • европска, међународна и интеркултурна искуства,
  • развијање стручних вештина (управљање пројектима, постављање циљева, планирање, тимски рад),
  • размишљање о стручној пракси; размене са наставницима из других образовних система.

 

Како учествовати


Модели за увођење eTwinning-а разликују се у зависности од земље и институције, али подразумевају две основне активности:

 

  1. укључивање модула „Увод у eTwinning” у наставни план и програм за иницијално образовање наставника,
  2. креирање малих колаборативних eTwinning пројеката за едукаторе наставника и/или студенте будуће наставнике (на локалном, националном и међународном нивоу), или организовање малих eTwinning пројеката са ученицима када су студенти будући наставници на стажирању у школама.

 

eTwinning националне организације за подршку (НСО) пружају институцијама за почетно образовање наставника обуку, техничку подршку и помоћ у повезивању институција са ученицима у другим земљама.


Да би прикупиле информације о начинима учешћа, институције за почетно образовање наставника (и едукатори и студенти наставници) имају на располагању eTwinning групе, различите моделе, примере ITE активности, излог презентација и форум за проналажење партнера.


Како се придружити


Овој области eTwinning-а приступ добија ограничени број институција, које морају имати формални споразум са националним организацијама за подршку у својој земљи. Ако сте студент будући наставник или едукатор наставника и желите да сазнате више, обратите се својој националној организацији за подршку.