Skip to main content
European School Education Platform
Label

eTwinnings Nationale Kvalitetsmærke

eTwinnings kvalitetsmærker tildeles lærere for deres og deres elevers individuelle arbejde med et projekt på grundlag af en fælles evalueringsramme.
Apply for label
Do you want to apply for a label? Join eTwinning today.
eTwinning National Quality Label image
Image: Certificate

Nationale Kvalitetsmærker

 • Har eTwinning-projektet fælles mål og en delt plan?
 • Er projektet afsluttet eller i sine sidste faser?
 • Har du og dine elever deltaget i alle projektets aktiviteter?
 • Har du og dine partnere arrangeret fællesaktiviteter?
 • Har du taget hensyn til databeskyttelses- og copyrightregler?

Hvis du kan svare JA til alle fem krav, kan du ansøge om et Nationalt Kvalitetsmærke?
Alle projekter evalueres ud fra fem kriterier. For at være kvalificeret til et Kvalitetsmærke (nationalt og/eller europæisk), skal du opnå mindst minimumpoint der gælder for alle de følgende underkriterier: 

 • Strategier for online-samarbejde blandt elever fra partnerskolerne 
 • Valg og brug af IKT (alle digitale hjælpemidler)
 • GDPR, copyright- og eSikkerhedsregler.

Hvordan ansøger du:

 • log på eTwinning-området i ESEP
 • gå til Projekter
 • find dit projekt og klik på: Ansøg om Kvalitetsmærke
 • udfyld alle felterne med de nødvendige oplysninger og vedlæg dokumentation for dit arbejde.

Du kan følge ovenstående trin for hvert af dine projekter, som du mener fortjener et Kvalitetsmærke, men du kan ikke ansøge for mere end 4 projekter indenfor et skoleår.

 

Bemærk kun dine fire først indsendte projekter vil kunne komme i betragtning og blive evalueret af din NSO. Vær omhyggelig med at udvælge de projekter du mener har gjort sig fortjent til Kvalitetsmærke.
Kun europæiske projekter (med grundlæggere fra to forskellige lande) kan ansøge om at modtage et Nationalt Kvalitetsmærke. Nationale projekter (med grundlæggere fra samme land) kan ikke ansøge om et Nationalt Kvalitetsmærke, heller ikke selv om de på et senere tidspunkt tilføjer partnere fra et andet land.

Nyttige tips

Færdiggør først alle oplysninger i et Word-dokument og copy-paste derefter indholdet til ansøgningsskemaet. Det vil forhindre, at du mister det du har skrevet i skemaet, hvis det tager end 30 minutter af gøre færdigt! Fremskaf yderligere oplysninger om den ikke-visuelle del af dit projekt, idet evaluatorerne kan se det alt det synlige arbejde i din TwinSpace.

 

Kvalitetsmærket gives til læreren og det er personligt. Selv om du samarbejder med kolleger på din skole på samme projekt, så skal I enkeltvis ansøge om et Kvalitetsmærke og dokumentere, hvordan han/hun har bidraget til projektet. Kvalitetsmærket gives til de lærere som har bidraget aktivt og synligt til projektets aktiviteter.

Hvorfor ansøge?

Kvalitetsmærket medfører:

 • en konkret evaluering på grundlag af en fælles pædagogisk ramme,
 • mulighed for lærere til at forbedre deres projektarbejde.

Hvem kan tildeles kvalitetsmærket?

Den Nationale Supportorganisation (NSO) i hvert enkelt land evaluerer ansøgningerne fra skolerne om det Nationale Kvalitetsmærke. Mærkerne uddeles løbende året igennem, dog angiver nogle lande bestemte deadlines, så du bør konsultere din NSO om der gælder bestemte deadlines i netop dit land. Når din ansøgning er enten godkendt eller afvist, vil du blive kontaktet af din NSO.

Kriterier for Kvalitetsmærker

Brug tjeklisten herunder ved planlægning og implementering af dit projekt for at sikre dig, at dit projekt indfrier kriterierne for Kvalitetsmærket.

Samarbejdet mellem partnerskoler:

 • samarbejdsaktiviteter skal omhandle mere end kommunikation,
 • partnerskoler arbejder sammen om at gennemføre fælles aktiviteter,
 • partnere er ikke kun modtagere af information,
 • fælles aktiviteter udmønter sig i konkrete produkter.

Brug af teknologi: 

 • teknologien anvendes af partnerne til at nå deres pædagogiske mål,
 • værktøjerne hjælper partnerne til at styrke deres indbyrdes samarbejde.

Pædagogiske fremgangsmåder:

 • projektet udviser originalitet med hensyn til tema,
 • det anvender en række forskellige pædagogiske metoder,
 • elever fører an i arbejdet,
 • elever interagerer med deres partnere og arbejder sammen med dem om at bruge forskellige metoder som indsamling af oplysninger, problemløsning, undersøgelse og komparativt arbejde,
 • elever påtager sig forskellige roller som for eksempel kunstner, journalist, tekniker, forsker, skuespiller, osv.

Læseplansintegration:

 • projektet udspringer af skolens læseplan og pensum,
 • hovedparten af projektarbejdet foregår i skoletiden,
 • projektets læseplansintegration fremgår tydeligt,
 • projektarbejdet giver eleverne mulighed for at udvikle deres færdigheder og kompetencer,
 • den projektbaserede pædagogiske ramme er blevet gennemgået og dokumenteret af læreren.

Resultater og dokumentation

Du bør sikre dig at:

 • projektresultaterne præsenteres online,
 • eleverne deltager i TwinSpace,
 • alle trin i projektet er dokumenterede, herunder planlægning, beskrivelser af aktiviteter, evaluering og feedback,
 • du evaluerer og offentliggør den indflydelse som projektet har haft på de elever og lærere der deltog i projektet,
 • du bruger tjeklisten ved planlægning og implementering af dit projekt til at tjekke, at dit projekt opfylder kriterierne for Kvalitetsmærket.

National Quality Label infosheet

 

Brug tjeklisten når du planlægger og implementerer dit projekt til at tjekke at dit projekt opfylder kriterierne for Kvalitetsmærket.

 

Tags

Online learning
Migrant students
Pedagogy
Events

Key competences

Science
Mathematical
Technology and engineering
Social and learning
Personal