Skip to main content
European School Education Platform
Label

Programos „eTwinning“ nacionalinė kokybė

Programos „eTwinning“ kokybės ženkleliai suteikiami mokytojams už jų ir jų mokinių individualų darbą projekte, taikant bendrą vertinimo sistemą.
Apply for label
Do you want to apply for a label? Join eTwinning today.
eTwinning National Quality Label image
Image: Certificate

Nacionaliniai kokybės ženkleliai

 • Ar jūsų „eTwinning“ projektas turi bendrus tikslus ir planą?
 • Ar jis jau užbaigtas arba yra paskutiniuose etapuose?
 • Ar jūs ir jūsų mokiniai prisidėjo prie visų projekto veiklų?
 • Ar jūs ir jūsų partneriai organizavote bendras veiklas?
 • Ar atsižvelgiate į duomenų apsaugą ir autorių teises?

Jei  į visus penkis klausimus atsakėte TAIP, tuomet kviečiame teikti paraišką nacionaliniam kokybės ženkleliui!
Visi projektai vertinami atsižvelgiant į penkis kriterijus. Kad galėtumėte gauti kokybės ženklelį (nacionalinį ir (arba) europinį), turite surinkti bent minimalius balus už šiuos dalinius kriterijus: 

 • mokyklų partnerių mokinių bendradarbiavimo internetu strategijas, 
 • IKT (visų skaitmeninių, technologinių priemonių) pasirinkimą ir taikymą,
 • BDAR, autorių teisių ir el. saugumo klausimus. issues.

Kaip teikti paraišką:

 • prisijunkite prie „eTwinning“ skilties platformoje ESEP,
 • atsidarykite projektų skyrelį,
 • susiraskite savo projektą ir spustelėkite „Prašyti kokybės ženklelio“,
 • užpildykite visus langelius pateikdami reikiamą informaciją ir savo veiklos įrodymus.

Visus anksčiau išvardytus veiksmus galite atlikti kiekvienam savo projektui, kuris, jūsų nuomone, nusipelno kokybės ženklelio, tačiau negalite teikti paraiškos daugiau nei keturiems projektams per vienerius mokslo metus.

 

Atminkite, kad jūsų NPO priims ir įvertins tik pirmąsias keturias jūsų pateiktas projektų paraiškas. Atidžiai pasirinkite projektus, kurie, jūsų nuomone, nusipelno kokybės ženklelio.
 
Nacionalinį kokybės ženklelį gali pelnyti tik europiniai projektai (kuriuos sukūrė partneriai iš dviejų skirtingų šalių). Nacionaliniai projektai (kuriuos sukūrė partneriai iš tos pačios šalies) negali pelnyti nacionalinio kokybės ženklelio, net jei vėliau prie jų prisijungia partneriai iš kitos šalies.
 

Naudingi patarimai

Pirmiausia visą informaciją surašykite „Word“ dokumente, tada savo atsakymus nukopijuokite ir įklijuokite į paraiškos formą. Taip neprarasite to, ką parašėte formoje, jei pildydami ją užtruksite ilgiau nei 30 minučių! Vertintojai matys tik erdvėje „TwinSpace“ pristatytus rezultatus, todėl pateikite daugiau informacijos apie tuos projekto aspektus, kurių ten nesimato.


Kokybės ženklelis suteikiamas mokytojui asmeniškai. Net jei įgyvendinate tą patį projektą kartu su kitais kolegomis iš savo mokyklos, kiekvienas iš jūsų turėtų atskirai teikti paraišką kokybės ženkleliui ir pristatyti, kaip asmeniškai prisidėjote prie projekto. Kokybės ženklelis suteikiamas mokytojams, kurie aktyviai ir matomai prisidėjo prie projekto veiklos.

Kodėl verta teikti paraišką?

Kokybės ženklelis suteikia:

 • konkretų įvertinimą, remiantis bendra pedagogine sistema;
 • galimybę mokytojams tobulinti savo projektinį darbą.

Kas suteikia kokybės ženklelį?

Kiekvienos šalies nacionalinė paramos organizacija (NPO) vertina nacionaliniam kokybės ženkleliui  pateiktas mokyklų paraiškas. Ženkleliai teikiami visus metus, tačiau kai kuriose šalyse yra nustatytos specialios datos, todėl būtinai kreipkitės į savo NPO, kad sužinotumėte, kada galima teikti paraiškas jūsų šalyje. NPO susisieks su jumis, kai jūsų paraiška bus priimta arba atmesta.

Kokybės ženklelio kriterijai

Planuodami ir įgyvendindami projektą naudokitės toliau pateikiamu kontroliniu sąrašu, kad sužinotumėte, ar jūsų projektas atitinka kokybės ženklelio kriterijus.

Mokyklų partnerių bendradarbiavimas:

 • bendradarbiavimo veikla neapsiriboja vien tik bendravimu;
 • mokyklos partnerės bendradarbiauja, kad įgyvendintų bendras veiklas;
 • partneriai nėra vien tik informacijos gavėjai;
 • bendradarbiavimo veikla duoda apčiuopiamų rezultatų.

Technologijų taikymas:

 • technologijos taikomos siekiant padėti partneriams įgyvendinti savo pedagoginius tikslus;
 • įrankiai padeda partneriams geriau bendradarbiauti tarpusavyje.

Pedagoginiai metodai:

 • projekto tema pasižymi originalumu;
 • taikomi įvairūs pedagoginiai metodai;'
 • iniciatyvos imasi mokiniai;
 • mokiniai bendrauja su savo partneriais ir bendradarbiauja atlikdami įvairias veiklas, pavyzdžiui: rinkdami informaciją, spręsdami problemas, tyrinėdami ir lygindami;
 • mokiniai atlieka įvairius vaidmenis: menininkų, žurnalistų, techninių darbuotojų, mokslininkų, aktorių ir kt.

Integracija į ugdymo turinį:

 • projektas yra integruotas į mokyklos ugdymo programą ir dalykų planus;
 • didžioji projektinės veiklos dalis atliekama pamokų metu;
 • projekto integracija į ugdymo planą akivaizdi;
 • projektinė veikla leidžia mokiniams tobulinti savo įgūdžius ir kompetencijas;
 • mokytojas pristatė projektinės veiklos pedagoginę sistemą ir ją detaliai aprašė.

Rezultatai ir dokumentai

Įsitikinkite, kad:

 • projekto rezultatai pristatyti internete;
 • mokiniai dalyvauja erdvės „TwinSpace“ veiklose;
 • detaliai aprašomi visi projekto etapai: planavimas, veiklų įgyvendinimas, vertinimas ir grįžtamasis ryšys;
 • įvertinate ir paskelbiate projekto poveikį projekte dalyvaujantiems mokiniams bei mokytojams;
 • lanuodami ir įgyvendindami projektą naudojatės kontroliniu sąrašu, kad pasitikrintumėte, ar jūsų projektas atitinka kokybės ženklelio kriterijus.

 

Planuodami ir įgyvendindami projektą naudokitės kontroliniu sąrašu, kad pasitikrintumėte, ar jūsų projektas atitinka kokybės ženklelio kriterijus.

Tags

Online learning
Migrant students
Pedagogy
Events

Key competences

Science
Mathematical
Technology and engineering
Social and learning
Personal