Skip to main content
European School Education Platform
Label

Nationell kvalitet inom eTwinning

Kvalitetsutmärkelserna från eTwinning tilldelas lärare för deras arbete med eleverna i projekt som baseras på en gemensam utvärderingsram.
Apply for label
Do you want to apply for a label? Join eTwinning today.
eTwinning National Quality Label image
Image: Certificate

Nationella kvalitetsutmärkelser

 • Har ni gemensamma mål och en gemensam plan för eTwinning-projektet?
 • Har ni slutfört projektet eller är ni i slutskedet av det?
 • Har du och dina elever bidragit till samtliga projektaktiviteter?
 • Har du och dina samarbetspartner anordnat gemensamma aktiviteter?
 • Har du tagit hänsyn till dataskydd och frågor om upphovsrätt?

Om du svarat JA på de fem frågorna, ska du då inte ansöka om en nationell kvalitetsutmärkelse?
Alla projekt bedöms genom att ta hänsyn till fem kriterier. För att kunna tilldelas en kvalitetsutmärkelse (nationell och/eller europeisk) måste du uppfylla minimikraven som anges i följande delkriterier: 

 • Strategier för nätbaserat samarbete mellan elever från partnerskolorna. 
 • Val och användning av IKT (alla digitala tekniska verktyg).
 • Frågor som rör den allmänna dataskyddsförordningen, upphovsrätt och internetsäkerhet.

Så här ansöker du:

 • Logga in i eTwinning på ESEP.
 • Gå till Projekt.
 • Leta upp ditt projekt och klicka på Ansök om kvalitetsutmärkelse.
 • Fyll i alla rutor med den information som behövs och komplettera med dokument som styrker ditt arbete.

Du kan följa samtliga steg ovan för var och ett av de projekt som du anser förtjänar en kvalitetsutmärkelse, men du kan bara ansöka för fyra projekt under ett läsår.


Observera att det bara är de första fyra projektansökningarna som beaktas och utvärderas av den nationella stödorganisationen. Var noga med att välja ut de projekt som du anser är värda en kvalitetsutmärkelse.
Endast europeiska projekt (med grundare från två olika länder) kan ansöka om en National Quality Label. Nationella projekt (med grundare från samma land) kan inte ansöka om en National Quality Label även om de i ett senare skede lägger till partner från ett annat land.

 

Användbara tips

Fyll i all information i ett Worddokument för att sedan klippa ut och klistra in dina svar i ansökningsformuläret. Då undviker du att du förlorar information som du angett i formuläret om det tar mer än 30 minuter att fylla i det. Lämna mer information om icke synliga delar i projektet eftersom bedömarna ser allt synligt arbete i ditt TwinSpace.


Kvalitetsutmärkelsen delas ut till läraren och är personlig. Även om du arbetar med andra kollegor i skolan i samma projekt ska var och en av er ansöka om kvalitetsutmärkelsen och berätta hur ni har bidragit till projektet. Kvalitetsutmärkelsen tilldelas lärare som aktivt och tydligt bidragit till projektets aktiviteter.

Varför ska jag ansöka?

Med en kvalitetsutmärkelse får du följande:

 • En tydlig utvärdering som utgår från en gemensam pedagogisk ram.
 • En möjlighet att som lärare förbättra ditt projektarbete.

Vem delar ut kvalitetsutmärkelsen?

De nationella kvalitetsutmärkelserna delas ut av de nationella stödorganisationerna i varje land som utvärderar ansökningarna från skolorna. Utmärkelserna delas ut under året men i vissa länder gäller särskilda tidsfrister. Kontrollera därför detta med din nationella stödorganisation så att du får uppdaterad information för ditt land. När ansökan har godkänts eller avvisats kontaktar den nationella stödorganisationen dig.

Kriterier för kvalitetsutmärkelser

Använd checklistan nedan när du planerar och genomför ditt projekt för att kontrollera om det uppfyller kriterierna för en kvalitetsutmärkelse.

Samarbete mellan partnerskolor:

 • Samarbeten utöver kommunikation.
 • Partnerskolor som arbetar tillsammans för att genomföra gemensamma aktiviteter.
 • En partner är inte bara en mottagare av information.
 • Samarbetsaktiviteterna ger mätbara resultat.

Användning av teknik:

 • Tekniken används för att hjälpa partner att uppnå sina pedagogiska mål.
 • Verktygen hjälper partner till ett bättre samarbete.etter among themselves.

Pedagogiska metoder:

 • Projektet är originellt sett till ämnesval.
 • Det består av olika pedagogiska metoder.
 • Eleverna är de som leder arbetet.
 • Eleverna samverkar med sina partner och samarbetar med hjälp av olika metoder som informationsinhämtning, problemlösning, forskning och jämförande arbete.
 • Eleverna har olika roller som konstnärer, journalister, tekniker, forskare, skådespelare etc.

Samordning med läroplanen:

 • Projektet är kopplat till skolans läroplan och till kursplanen.
 • Den största delen av projektarbetet görs under skoltid.
 • Läroplanen inkluderas på ett tydligt sätt i projektet.
 • Genom projektarbetet kan eleverna utveckla sina färdigheter och sin kompetens.
 • Den projektbaserade pedagogiska ramen har förklarats och dokumenterats av läraren.

Resultat och dokumentation

Kontrollera följande:

 • Att projektresultaten har presenterats online.
 • Eleverna har inkluderats i TwinSpace.
 • Alla steg i projektet har dokumenterats, inklusive planering, aktivitetsbeskrivning, utvärdering och återkoppling.
 • Du utvärderar och offentliggör projektets effekt på elever och lärare som deltog i projektet.
 • Du använder checklistan när du planerar och genomför ditt projekt för att se till att projektet uppfyller kriterierna för kvalitetsutmärkelser.

 

Använd checklistan när du planerar och genomför ditt projekt för att se till att projektet uppfyller kriterierna för kvalitetsutmärkelser.

Tags

Online learning
Migrant students
Pedagogy
Events

Key competences

Science
Mathematical
Technology and engineering
Social and learning
Personal