Skip to main content
European School Education Platform
Label

Jakość eTwinning na szczeblu krajowym

Odznaki Jakości eTwinning są przyznawane nauczycielom za ich indywidualną pracę oraz za indywidualną pracę ich uczniów przy realizacji projektu w oparciu o wspólne ramy ewaluacyjne.
Apply for label
Do you want to apply for a label? Join eTwinning today.
eTwinning National Quality Label image
Image: Certificate

Krajowe Odznaki Jakości

 • Czy twój projekt eTwinning posiada wspólne cele i wspólny plan?
 • Czy dobiegł końca lub jest na końcowym etapie?
 • Czy ty i twoi uczniowie uczestniczyliście we wszystkich etapach i zadaniach projektu?
 • Czy ty i twoi partnerzy zorganizowaliście wspólne działania?
 • Czy wzięliście pod uwagę kwestie ochrony danych i praw autorskich?

Jeśli na wszystkie pięć pytań możesz odpowiedzieć TAK, to może zgłosisz się po Krajową Odznakę Jakości?

Wszystkie projekty są oceniane przez pryzmat pięciu kryteriów. Aby móc ubiegać się o Krajową Odznakę Jakości (krajową i/lub europejską), należy uzyskać przynajmniej minimalną liczbę punktów określoną dla wszystkich poniższych wyszczególnionych kryteriów: 

 • strategie współpracy online uczniów szkół partnerskich 
 • wybór i wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (wszystkich cyfrowych narzędzi technologicznych)
 • kwestie związane z RODO, prawem autorskim i e-bezpieczeństwem.issues.

Jak dokonać zgłoszenia:

 • zaloguj się do obszaru eTwinning na platformie ESEP
 • przejdź do zakładki Projekty
 • znajdź swój projekt i kliknij opcję Ubiegaj się o Odznakę Jakości
 • wypełnij pola podając wszystkie wymagane informacje i przedstaw dowody swojej pracy.

Możesz wykonać wszystkie powyższe kroki dla każdego ze swoich projektów, które Twoim zdaniem kwalifikują się do otrzymania Odznaki Jakości, ale nie możesz zgłosić więcej niż czterech projektów w ciągu jednego roku szkolnego.


Należy pamiętać, że tylko pierwsze cztery zgłoszone projekty będą brane pod uwagę i oceniane przez Krajowe Biuro eTwinning. Upewnij się, że starannie wybierasz projekty, które Twoim zdaniem zasługują na Odznakę Jakości.
Tylko projekty europejskie (ustanowione przez osoby z dwóch różnych krajów) mogą zostać zgłoszone do Krajowej Odznaki Jakości. Projekty krajowe (ustanowione przez osoby z jednego kraju) nie mogą zostać zgłoszone do Krajowej Odznaki Jakości, nawet jeśli na późniejszym etapie dołączą do nich partnerzy z innego kraju.

Praktyczne wskazówki

Najpierw wypełnij wszystkie dane w dokumencie Word, a następnie skopiuj i wklej swoje odpowiedzi do formularza zgłoszeniowego. Dzięki temu nie utracisz tego, co napiszesz w formularzu, jeśli jego wypełnienie zajmie Ci więcej niż 30 minut! Podaj więcej informacji na temat mniej widocznych aspektów Twojego projektu, ponieważ osoby dokonujące oceny zobaczą całą widoczną część projektu na Twoim TwinSpace.


Odznaka Jakości jest przyznawana nauczycielowi i ma charakter osobisty. Nawet jeśli pracujesz z innymi kolegami w swojej szkole przy tym samym projekcie, każdy z was powinien ubiegać się o Odznakę Jakości i zaprezentować, w jaki sposób przyczynił się do realizacji projektu. Odznakę Jakości otrzymują nauczyciele, którzy w sposób aktywny i widoczny przyczynili się do zrealizowania działań w ramach projektu.

Dlaczego warto aplikować?

Odznaka Jakości zapewnia:

 • konkretną ocenę opartą na wspólnych ramach pedagogicznych;
 • możliwość udoskonalenia pracy nad projektem dla nauczycieli.

Kto przyznaje odznakę jakości?

Krajowe Biuro eTwinning (National Support Organisation, NSO) w każdym kraju ocenia wnioski szkół o przyznanie Krajowej Odznaki Jakości. Odznaki przyznawane są przez cały rok, jednak w niektórych krajach obowiązują ustalone terminy, dlatego skontaktuj się ze swoim Krajowym Biurem Twinning w celu uzyskania informacji o terminach obowiązujących w Twoim kraju. Po zaakceptowaniu lub odrzuceniu wniosku, odpowiednie Krajowe Biuro eTwinning skontaktuje się z Tobą.

Kryteria przyznawania Odznak Jakości

Podczas planowania i realizacji projektu skorzystaj z poniższej listy kontrolnej, aby sprawdzić, czy Twój projekt spełnia kryteria Odznaki Jakości.

Współpraca szkół partnerskich:

 • działania w ramach współpracy wykraczają poza komunikację;
 • szkoły partnerskie pracują razem, realizując wspólne działania;
 • partnerzy nie są jedynie odbiorcami informacji;
 • działania w ramach współpracy przynoszą wymierne efekty.

Korzystanie z technologii:

 • technologia jest wykorzystywana do pomocy partnerom w realizacji ich celów pedagogicznych;
 • narzędzia pomagają partnerom i ulepszają ich współpracę.

Założenia pedagogiczne:

 • projekt charakteryzuje się oryginalnością tematu;
 • wykorzystuje różnorodne metody pedagogiczne;
 • uczniowie przejmują inicjatywę;
 • uczniowie współpracują z partnerami i wspólnie pracują, stosując różne metody, takie jak zbieranie informacji, rozwiązywanie problemów, badania i praca porównawcza;
 • narzędzia pomagają partnerom lepiej współpracować ze sobą.

Integracja z programem nauczania:

 • projekt jest osadzony w szkolnym programie nauczania i sylabusach;
 • większość pracy nad projektem odbywa się w czasie godzin lekcyjnych;
 • integracja projektu z programem nauczania jest wyraźna i jednoznaczna;
 • praca nad projektem pozwala uczniom rozwijać swoje umiejętności i kompetencje;
 • ramy pedagogiczne projektu zostały wyjaśnione i udokumentowane przez nauczyciela.

Rezultaty i dokumentacja

Upewnij się, że:

 • wyniki projektu są przedstawione online;
 • uczniowie są aktywnie zaangażowani na TwinSpace;
 • wszystkie etapy projektu zostaną udokumentowane, w tym planowanie, opisy działań, ocena i informacja zwrotna;
 • ocenisz i opiszesz publicznie wpływ, jaki projekt miał na uczniów i nauczycieli zaangażowanych w projekt;
 • skorzystasz z listy kontrolnej podczas planowania i realizacji projektu, aby sprawdzić, czy twój projekt spełnia kryteria Odznaki Jakości.

 

Skorzystaj z listy kontrolnej podczas planowania i realizacji projektu, aby sprawdzić, czy Twój projekt spełnia kryteria Odznaki Jakości.

Tags

Online learning
Migrant students
Pedagogy
Events

Key competences

Science
Mathematical
Technology and engineering
Social and learning
Personal