Skip to main content
European School Education Platform
Label

eTwinning Nationaal Kwaliteitslabel

eTwinning-kwaliteitslabels worden aan leerkrachten toegekend voor hun individuele werk en dat van hun leerlingen in een project op basis van een gemeenschappelijk evaluatiekader.
Apply for label
Do you want to apply for a label? Join eTwinning today.
eTwinning National Quality Label image
Image: Certificate

Nationale kwaliteitslabels

 • Heeft uw eTwinning-project gemeenschappelijke doelstellingen en een gedeeld plan?
 • Is het afgerond of in de laatste fase?
 • Hebben u en uw leerlingen aan alle activiteiten van het project bijgedragen?
 • Hebben u en uw partners gezamenlijke activiteiten georganiseerd?
 • Heeft u rekening gehouden met kwesties rond gegevensbescherming en auteursrecht?

Als het antwoord op alle vijf voorwaarden JA is, dan houdt niets u tegen om een Nationaal Kwaliteitslabel aan te vragen!


Alle projecten worden geëvalueerd aan de hand van vijf criteria. Om in aanmerking te komen voor een kwaliteitslabel (nationaal en/of Europees), moet u minstens de minimale punten behalen zoals vastgesteld in de volgende deelcriteria: 

 • strategieën voor online samenwerking tussen leerlingen van de partnerscholen 
 • de keuze en het gebruik van ICT (alle digitale technologische hulpmiddelen)
 • kwesties rond AVG, auteursrecht en eSafety.

Hoe vraagt u het aan?

 • Log in op de eTwinning-omgeving in ESEP
 • Ga naar Projecten
 • Zoek uw project op en klik op Een Kwaliteitslabel aanvragen
 • Vul alle vakken in met alle benodigde informatie en lever bewijs van uw werk.

U kunt alle bovenstaande stappen volgen voor elk van uw projecten die volgens u een kwaliteitslabel verdienen, maar u kunt voor niet meer dan vier projecten in één schooljaar een label aanvragen.


Let op: alleen uw eerste vier projectindieningen worden door uw NSO in aanmerking genomen en geëvalueerd. Selecteer zorgvuldig de projecten die volgens u een kwaliteitslabel verdienen.
Alleen Europese projecten (met oprichters uit twee verschillende landen) kunnen een Nationaal Kwaliteitslabel aanvragen. Nationale projecten (met oprichters uit hetzelfde land) kunnen geen Nationaal Kwaliteitslabel aanvragen, zelfs niet als ze in een later stadium partners uit een ander land toevoegen.

Nuttige tips

Vul alle informatie van tevoren in een Word-document in en kopieer en plak uw antwoorden in het aanvraagformulier. Dit voorkomt dat u de in het formulier ingevulde tekst verliest als het invullen meer dan 30 minuten duurt! Geef meer informatie voor de niet-zichtbare aspecten van uw project, omdat de beoordelaars al het zichtbare werk al in uw TwinSpace zullen zien.


Het kwaliteitslabel wordt toegekend aan de leerkracht en is persoonlijk. Ook al heeft u met andere collega’s op uw school gewerkt, elk van u moet een kwaliteitslabel aanvragen en aangeven hoe hij/zij aan het project heeft bijgedragen. Het kwaliteitslabel wordt toegekend aan de leerkrachten die actief en zichtbaar aan de activiteiten van het project bijdroegen.

Waarom aanvragen?

Het kwaliteitslabel biedt:

 • een concrete evaluatie op basis van een gemeenschappelijk pedagogisch kader;
 • een mogelijkheid voor leerkrachten om hun projectwerk te verbeteren.

Wie kent het kwaliteitslabel toe?

De Nationale Ondersteuningsorganisatie (NSO) in elk land beoordeelt de aanvragen van scholen voor het Nationaal Kwaliteitslabel. De labels worden gedurende het hele jaar toegekend, maar in sommige landen gelden er deadlines. Neem dus contact op met uw NSO om te weten wat de uiterste aanvraagdatum in uw land is. Zodra de aanvraag is goedgekeurd of geweigerd, zal uw NSO contact met u opnemen.

Criteria voor kwaliteitslabels

 

Gebruik onderstaande checklist bij het plannen en implementeren van uw project om te controleren of uw project aan de criteria voor het kwaliteitslabel voldoet.

Samenwerking tussen partnerscholen:

 • samenwerkingsactiviteiten gaan verder dan communicatie;
 • partnerscholen werken samen om gezamenlijke activiteiten te bewerkstelligen;
 • partners zijn niet slechts ontvangers van informatie;
 • samenwerkingsactiviteiten leiden tot een tastbaar resultaat.

Gebruik van technologie:

 • de technologie wordt gebruikt om partners te helpen hun pedagogische doelstellingen te behalen;
 • de hulpmiddelen helpen partners beter met elkaar samen te werken.

Pedagogische benaderingen:

 • het project is origineel in termen van het thema;
 • het maakt gebruik van diverse pedagogische methoden;
 • leerlingen zijn degenen die het voortouw nemen;
 • leerlingen gaan interactie aan met hun partners en werken gezamenlijk met verschillende methoden zoals informatieverzameling, probleemoplossing, onderzoek en vergelijkend werk;
 • leerlingen spelen verschillende rollen als kunstenaars, journalisten, technici, wetenschappers, acteurs enz.

Integratie met het curriculum:

 • het project is geworteld in het schoolcurriculum en het leerplan;
 • het meeste projectwerk wordt tijdens schooluren gedaan;
 • de curriculumintegratie in het project is duidelijk;
 • via het projectwerk kunnen leerlingen hun vaardigheden en competenties ontwikkelen;
 • het projectgebaseerde pedagogische kader is door de leerkracht uitgelegd en gedocumenteerd.

Resultaten en documentatie

Zorg dat:

 • de projectresultaten online worden gepresenteerd;
 • leerlingen bij de TwinSpace betrokken zijn;
 • alle stappen van het project gedocumenteerd worden, zoals planning, beschrijving van activiteiten, evaluatie en feedback;
 • u de impact evalueert en publiceert die het project heeft gehad op de leerlingen en leerkrachten die bij het project betrokken zijn;
 • u onderstaande checklist gebruikt bij het plannen en implementeren van uw project om te controleren of uw project aan de criteria voor het kwaliteitslabel voldoet.

 

Gebruik onderstaande checklist bij het plannen en implementeren van uw project om te controleren of uw project aan de criteria voor het kwaliteitslabel voldoet.

Tags

Online learning
Migrant students
Pedagogy
Events

Key competences

Science
Mathematical
Technology and engineering
Social and learning
Personal