Skip to main content
European School Education Platform
Label

Certificatul național de calitate eTwinning

Certificatele de calitate eTwinning se acordă profesorilor, pentru eforturile depuse de ei și de elevii lor în cadrul unui proiect, pe baza unui cadru de evaluare comun.
Apply for label
Do you want to apply for a label? Join eTwinning today.
eTwinning National Quality Label image
Image: Certificate

Certificatele naționale de calitate

 • Proiectul dumneavoastră eTwinning are obiective și un plan comune?
 • Proiectul s-a încheiat sau este pe final?
 • Ați contribuit, alături de elevii dumneavoastră, la toate activitățile proiectului?
 • Ați organizat, alături de partenerii dumneavoastră, activități de colaborare?
 • Ați luat în calcul aspectele legate de protecția datelor și de drepturile de autor?

Dacă răspunsul este DA la toate cele cinci întrebări, ce-ați zice să depuneți cerere pentru obținerea Certificatului național de calitate?
Toate proiectele sunt evaluate ținând cont de cinci criterii. Pentru a fi eligibili pentru un certificat de calitate (național și/sau european), trebuie să obțineți cel puțin numărul minim de puncte stabilit pentru toate sub-criteriile următoare: 

 • strategii de colaborare online între elevii din școlile partenere; 
 • modul de selectare și utilizare a TIC (toate instrumentele tehnice digitale);
 • aspecte legate de GDPR, drepturi de autor și siguranță online.

Procedura de înscriere

 • Autentificați-vă în secțiunea eTwinning a ESEP.
 • Accesați „Proiecte”.
 • Reperați proiectul dorit și apăsați pe „Înscriere pentru Certificatul de calitate”.
 • Completați toate casetele cu informațiile cerute și prezentați dovezi ale activității dumneavoastră.

Pașii de mai sus pot fi urmați în cazul tuturor proiectelor care, în opinia dumneavoastră, merită un certificat de calitate, însă nu puteți depune cerere pentru mai mult de patru proiecte într-un an școlar.


Vă rugăm să rețineți că doar primele patru proiecte pentru care s-a depus cerere vor fi luate în considerație și vor fi evaluate de ONA din țara dumneavoastră, prin urmare, selectați cu grijă proiectele care considerați că merită un certificat de calitate.
Doar proiectele europene (cu fondatori din două țări diferite) pot depune cerere pentru acordarea unui Certificat de calitate național. Proiectele naționale (cu fondatori din aceeași țară) nu pot depune cerere pentru un Certificat de calitate național, chiar dacă, într-o fază ulterioară, li se alătură parteneri dintr-o altă țară.

 

Recomandări utile

Mai întâi, completați toate informațiile într-un document Word, apoi copiați răspunsurile în formularul cererii. În acest fel, evitați să pierdeți informațiile inserate în formular, în cazul în care completarea acestuia depășește 30 de minute! Având în vedere că evaluatorii vor putea vedea aspectele vizibile ale activității dumneavoastră în TwinSpace, vă recomandăm să furnizați mai multe informații despre aspectele nevizibile ale proiectului.


Certificatul de calitate se acordă profesorului, fiind personal. Chiar dacă lucrați alături de alți colegi din școală la același proiect, fiecare va trebui să depună cerere pentru obținerea certificatului de calitate, cerere în care își va prezenta contribuția la proiect. Certificatul de calitate se acordă profesorilor care au contribuit în mod activ și vizibil la activitățile proiectului.

Motivația înscrierii

Certificatul de calitate reprezintă:

 • evaluare concretă, bazată pe un cadru pedagogic comun;
 • ocazie ca profesorii să-și îmbunătățească activitatea de proiect.

Cine acordă certificatul de calitate?

Organizația Națională de Asistență (ONA) din fiecare țară evaluează cererile depuse de școli în vederea obținerii Certificatului național de calitate. Certificatele se acordă pe tot parcursul anului, însă unele țări au termene-limită fixe, prin urmare, vă recomandăm să luați legătura cu ONA pentru a afla termenul-limită din țara dumneavoastră. Odată cererea acceptată sau respinsă, veți fi contactați de ONA.

Criterii de acordare a certificatelor de calitate

Pentru a verifica dacă proiectul dumneavoastră respectă criteriile certificatului de calitate, folosiți lista de verificare de mai jos când vă planificați și puneți în practică proiectul.

Colaborare între școlile partenere:

 • activitățile de colaborare nu se rezumă la comunicare;
 • școlile partenere colaborează la derularea unor activități comune;
 • partenerii nu sunt doar receptori ai informației;
 • activitățile de colaborare conduc la realizarea unui produs concret.

Utilizarea tehnologiei:

 • tehnologia se folosește pentru a-i ajuta pe parteneri să-și atingă obiectivele pedagogice;
 • instrumentele îi ajută pe parteneri să colaboreze mai bine între ei.

Abordări pedagogice:

 • proiectul demonstrează originalitate în privința tematicii;
 • se folosesc o varietate de metode pedagogice;
 • elevii preiau inițiativa;
 • elevii interacționează cu partenerii și lucrează în colaborare, folosind diferite metode, ca, spre exemplu, culegerea de informații, soluționarea problemelor, documentare și activitate comparativă;
 • elevii joacă diferite roluri: artiști, jurnaliști, tehnicieni, oameni de știință, actori etc.

Integrare curriculară:

 • proiectul este ancorat în programa școlară a școlii;
 • majoritatea activității de proiect se desfășoară în timpul orelor de curs;
 • integrarea curriculară în proiect este evidentă;
 • activitatea de proiect permite elevilor să-și dezvoltate abilitățile și competențele;
 • cadrul pedagogic bazat pe proiect a fost explicat și exemplificat de profesor.

Rezultate și documentație

Asigurați-vă că:

 • rezultatele proiectului sunt prezentate online;
 • elevii sunt implicați în TwinSpace;
 • toate etapele proiectului (planificare, descrierea activităților, evaluare, feedback) sunt consemnate;
 • evaluați și faceți public impactul pe care l-a avut proiectul asupra elevilor și profesorilor implicați în proiect;
 • folosiți lista de verificare când vă planificați și puneți în practică proiectul, pentru a verifica dacă acesta respectă criteriile certificatului de calitate.

National Quality Label Infosheet 

 

Folosiți lista de verificare când vă planificați și puneți în practică proiectul, pentru a verifica dacă acesta respectă criteriile certificatului de calitate.

Tags

Online learning
Migrant students
Pedagogy
Events

Key competences

Science
Mathematical
Technology and engineering
Social and learning
Personal