Skip to main content
European School Education Platform
Label

eTwinningin kansallinen laatumerkki

eTwinningin laatumerkkejä myönnetään yhteisen arviointikehyksen perusteella opettajille ja heidän oppilailleen henkilökohtaisesta työskentelystä projektissa.
Apply for label
Do you want to apply for a label? Join eTwinning today.
eTwinning National Quality Label image
Image: Certificate

Kansallinen laatumerkki

 • Onko eTwinning-projektillasi yhtenäiset tavoitteet ja yhteinen suunnitelma?
 • Onko se valmis tai loppusuoralla?
 • Oletko osallistunut oppilaidesi kanssa projektin kaikkiin aktiviteetteihin?
 • Oletko toteuttanut kumppaniesi kanssa yhteistoiminnallisia aktiviteetteja?
 • Oletko ottanut huomioon tietosuoja- ja tekijänoikeuskysymykset?

Jos vastasit KYLLÄ kaikkiin viiteen kohtaan, kannattaa hakea kansallista laatumerkkiä.Kaikki projektit arvioidaan viiden kriteerin perusteella. Kansallisen ja/tai Euroopan laatumerkin saamisen edellytyksenä on, että saat vähintään vähimmäispisteet kaikilta seuraavilta arvioinnin osa-alueilta: 

 • strategiat verkkoyhteistyöhön kumppanikoulujen oppilaiden kesken 
 • TVT-työkalujen valinta ja käyttö (kaikki digitaaliset työkalut)
 • EU:n yleinen tietosuoja-asetus, tekijänoikeudet ja digitaalinen turvallisuus.

Näin haet merkkiä:

 • kirjaudu ESEP-alustan eTwinning-osioon
 • siirry Projektit-osioon
 • hae projektisi ja valitse Hae laatumerkkiä
 • merkitse kaikkiin ruutuihin kaikki vaadittavat tiedot ja esitä näyttöä työstäsi.

Voit toimia edellä olevien ohjeiden mukaan kaikkien niiden projektiesi osalta, jotka mielestäsi ansaitsevat laatumerkin, mutta yhden lukuvuoden aikana voit hakea merkkiä enintään neljälle projektille.


Huomioithan, että kansallinen tukiorganisaatio ottaa huomioon ja arvioi vain neljä ensimmäistä lähettämääsi projektia. Valitse siis huolellisesti projektit, jotka mielestäsi ansaitsevat laatumerkin.
Kansallista laatumerkkiä voivat hakea vain eurooppalaiset projektit (perustajat ovat kahdesta eri maasta). Kansalliset projektit (perustajat samasta maasta) eivät voi hakea kansallista laatumerkkiä, vaikka niihin lisättäisiin myöhemmässä vaiheessa kumppaneita toisesta Euroopan maasta.

Hyödyllisiä vinkkejä

Täytä kaikki tiedot ensin Word-tiedostoon ja kopioi sitten vastauksesi hakulomakkeeseen. Näin et menetä lomakkeeseen kirjoittamaasi tekstiä, jos täyttämiseen kuluu yli 30 minuuttia! Anna riittävästi lisätietoa projektisi ei-näkyvistä puolista, sillä arvioijat näkevät kaikki konkreettiset työn tulokset TwinSpacessa.


Laatumerkki myönnetään opettajalle henkilökohtaisesti. Vaikka työskentelisit yhdessä oman koulusi kollegojen kanssa samassa projektissa, jokaisen teistä kannattaa hakea laatumerkkiä ja kertoa omasta panoksesta projektin hyväksi. Laatumerkki myönnetään opettajille, jotka osallistuivat aktiivisesti ja näkyvästi projektin toimintaan.

Miksi kannattaa hakea?

Laatumerkki tarjoaa:

 • yhteiseen pedagogiseen kehykseen perustuvan konkreettisen arvioinnin
 • mahdollisuuden opettajille kehittää projektityöskentelyään.

Kuka myöntää laatumerkin?

Kunkin maan kansallinen tukiorganisaatio arvioi koulujen lähettämät kansallisen laatumerkin hakemukset. Merkkejä myönnetään läpi vuoden, mutta joissakin maissa on tietyt hakuajat, joten varmista oman maasi hakuajat kansallisesta tukiorganisaatiosta. Kun hakemus on hyväksytty tai hylätty, kansallinen tukiorganisaatio ottaa sinuun yhteyttä.

Laatumerkin kriteerit

Käytä alla olevaa tarkistuslistaa, kun suunnittelet ja toteutat projektiasi. Näin saat selville, täyttääkö projekti laatumerkin kriteerit.

Kumppanikoulujen välinen yhteistyö:

 • yhteistyö on enemmän kuin pelkkää yhteydenpitoa
 • kumppanikoulut työskentelevät yhdessä yhteisten tehtävien suorittamiseksi
 • kumppanit eivät ole vain tiedon vastaanottajia
 • yhteistyön tuloksena syntyy jokin konkreettinen tuotos.

Teknologian käyttö:

 • teknologiaa käytetään, jotta kumppanit voivat saavuttaa pedagogiset tavoitteensa
 • työkalut helpottavat ja parantavat kumppanien välistä yhteistyötä.

Pedagogiset menetelmät:

 • projektin aihe on omaleimainen
 • projektissa käytetään monenlaisia opetusmenetelmiä
 • oppilailla on johtava rooli
 • oppilaat ovat vuorovaikutuksessa kumppaniensa kanssa ja työskentelevät yhteistoiminnallisesti käyttämällä eri menetelmiä, kuten tiedonhankintaa, ongelmanratkaisua, tutkimista ja vertailua
 • oppilailla on erilaisia rooleja: taiteilija, journalisti, teknikko, tutkija, näyttelijä jne.

Opetussuunnitelmaan yhdistäminen:

 • projekti nivoutuu koulun opetussuunnitelmaan ja -ohjelmaan
 • valtaosa projektityöstä tehdään koulupäivän aikana
 • projektin nivoutuminen opetussuunnitelmaan on selvää
 • projektityöskentelyn avulla oppilaat voivat kehittää taitojaan ja osaamistaan
 • opettaja on selittänyt ja dokumentoinut projektioppimiseen perustuvan pedagogisen kehyksen.

Tulokset ja dokumentointi

Varmista, että:

 • projektin tulokset esitellään verkossa
 • oppilaat osallistuvat TwinSpacessa
 • työn kaikki vaiheet on dokumentoitu, mukaan lukien suunnittelu, tehtävien kuvaus, arviointi ja palaute
 • julkaiset arviosi siitä, millaisia vaikutuksia projektilla oli siihen osallistuneisiin oppilaisiin ja opettajiin
 • käytät projektisi suunnittelussa ja toteuttamisessa tarkistuslistaa, jotta saat selville, täyttääkö projekti laatumerkin kriteerit.

Käytä projektisi suunnittelussa ja toteuttamisessa tarkistuslistaa, jotta saat selville, täyttääkö projekti laatumerkin kriteerit.

Tags

Online learning
Migrant students
Pedagogy
Events

Key competences

Science
Mathematical
Technology and engineering
Social and learning
Personal