Skip to main content
European School Education Platform
Label

Nemzeti Minősített eTwinning Projekt cím

A Minősített eTwinning Projekt címeket a pedagógusok és diákjaik az egyes projektekben végzett egyéni munkájukkal érdemelhetik ki. A díjazottakat egy közös kiértékelési rendszer alapján választják ki.
Apply for label
Do you want to apply for a label? Join eTwinning today.
eTwinning National Quality Label image
Image: Certificate

Nemzeti Minősített eTwinning Projekt cím

 • Projektpartnereivel meghatároztak közös projektcélokat, és megállapodtak egy közös projekttervben?
 • Projektje már lezárult, vagy jelenleg már a végső munkafázisaiban jár?
 • Ön és diákjai számottevő mértékben járultak hozzá a projekttevékenységek végrehajtásához?
 • Ön és projektpartnerei végrehajtottak együttműködésen alapuló tevékenységeket?
 • Gondoskodtak az internethasználat biztonságosságáról, és betartották a szerzői jogi szabályozásokat?

Amennyiben mind az öt fenti kérdésre IGEN a válasza, érdemes a Nemzeti Minősített eTwinning Projekt címért pályáznia!
A pályázó projekteket öt kritérium alapján bírálják el. A nemzeti és/vagy európai cím elnyerésére azon projektek lehetnek jogosultak, amelyek legalább minimális pontszámot érnek el az alábbi alkritériumok területén: 

 • a partneriskolák diákjai közötti online együttműködésre irányuló stratégiák 
 • a kiválasztott IKT-eszközök (minden digitális technológiára épülő eszköz) és ezek alkalmazásának módja
 • GDPR, illetve szerzői jogi és e-biztonsági irányelvek

Hogyan lehet pályázni?

 • Jelentkezzen be az ESEP platform eTwinning felületére.
 • Nyissa meg a „Projektjeim” oldalt.
 • Keresse meg azt a projektjét, amellyel pályázni kíván a címre, majd kattintson a „Pályázás Minősített eTwinning Projekt címre” hivatkozásra.
 • Töltse ki az így megnyitott űrlapot, és ne felejtsen bizonyítékot is nyújtani az elvégzett munkára.

A fenti lépéseket minden olyan projektje esetében elvégezheti, amelyek Ön szerint érdemesek a Minősített eTwinning Projekt cím elnyerésére, azonban egy adott tanévben legföljebb négy projekttel nyújthat be pályázatot.


Fontos: országa nemzeti szolgáltató szervezete csak az első négyként beküldött projektjét fogja figyelembe venni és elbírálni. Ezért kérjük, alaposan gondolja át, mely projektjeiről gondolja úgy, hogy megfelelnek a Minősített eTwinning Projekt cím elnyeréséhez szükséges feltételeknek.
A Nemzeti Minősített Projekt címre kizárólag európai projektekkel lehet pályázni, azaz olyan projektekkel, amelyeket két, különböző országokban dolgozó projektpartner alapított, indított el. Az (ugyanazon országban dolgozó projektalapítók által elindított) nemzeti projektekkel akkor sem lehet a Nemzeti Minősített eTwinning Projekt címért pályázni, ha a már megkezdett projektmunka folyamán más országokban dolgozó projektpartnerek is csatlakoztak a projekthez.

 

Hasznos tanácsok

Az űrlapon kért információkat először érdemes egy Word dokumentumba leírni, amelyből később bemásolhatja válaszait az űrlap megfelelő mezőibe. Így elkerülheti az online űrlapba beírt információk elvesztését, amennyiben annak kitöltése 30 percnél több időt venne igénybe. Emellett tartsa szem előtt, hogy a pályázat elbírálói a projekt résztvevőinek a TwinSpace felületen publikált eredményeit meg tudják tekinteni, ezért az űrlapon keresztül érdemes hozzáférést biztosítani további olyan információkhoz is, amelyeket a TwinSpace felületén nem publikáltak!


A Minősített eTwinning Projekt címet az egyes pedagógusok személyre szólóan nyerhetik el. Ez azt jelenti, hogy ha a projektben a saját iskolájában dolgozó kollégái is részt vettek, nekik külön kell (és érdemes) pályázniuk a cím elnyeréséért. Kollégái saját pályázataikban bemutathatják, hogy ők milyen módon járultak hozzá a kérdéses projekt végrehajtásához. A Minősített eTwinning Projekt címet olyan pedagógusok nyerhetik el, akik aktívan és jól érzékelhetően vettek részt a projekttevékenységekben.

Miért érdemes pályázni?

A Minősített eTwinning Projekt cím

 • bizonyítja, hogy projektje egy közös pedagógiai keretrendszer mentén került kiértékelésre;
 • lehetőséget biztosít a projektben részt vevő pedagógusok számára projektmunkájuk továbbfejlesztésére.

Ki ítélheti oda a projekteknek a Nemzeti Minősített eTwinning Projekt címet?

A Nemzeti Minősített eTwinning Projekt címet minden országban a nemzeti szolgáltató szervezetek (NSO) ítélhetik meg a pályázó pedagógusoknak. Noha a cím az egész tanév folyamán elnyerhető, néhány országban mégis rögzített határidőkhöz kötik a pályázatok beküldését. Ezért feltétlenül érdeklődjön saját nemzeti szolgáltató szervezeténél az Ön országában megszabott határidőkről! Pályázatának elfogadásáról vagy elutasításáról országa nemzeti szolgáltató szervezete fogja értesíteni Önt.

A Minősített eTwinning Projekt címek elnyerésének kritériumai

A tervezési, illetve a megvalósítási fázisban az alábbi ellenőrző lista segítségével győződhet meg róla, hogy a projektje megfelel a Minősített eTwinning Projekt cím elnyeréséhez teljesítendő követelményeknek.

A partnerintézmények közötti együttműködés:

 • az együttműködésen alapuló tevékenységek nem korlátozódnak a kommunikációra;
 • a partneriskolák együttműködése közös tevékenységek végrehajtására irányult;
 • a projektpartnerek nem csupán információk passzív befogadói voltak;
 • az együttműködésen alapuló tevékenységek eredményeként a projektpartnerek kézzelfogható projekttermékeket hoztak létre.

Különböző technológiák alkalmazása:

 • a különböző technológiákat a projektpartnerek a kitűzött pedagógiai célok elérése érdekében alkalmazták;
 • a projekt során felhasznált eszközök segítettek a projektpartnereknek jobb együttműködést folytatni.

Pedagógiai megközelítés:

 • a projekt témája valamilyen szempontból egyedi, eredeti;
 • a projekt során a résztvevők változatos pedagógiai módszereket alkalmaztak;
 • a projektmunka végrehajtása során a diákok töltötték be a vezető szerepet;
 • a diákok interakciókat folytattak projektpartnereikkel, és különböző módszerek (pl. információgyűjtés, problémamegoldás, kutatás, összehasonlítás stb.) alkalmazásán keresztül együttműködésre épülő munkát folytattak;
 • a diákok különböző szerepeket töltöttek be a projektmunka során – például művészekként, újságírókként, technikai felelősként, tudósokként, színészekként stb. végezték munkájukat.

Tantervi integráció

 • a projekt szervesen kapcsolódik az iskolai tantervhez és tanmenethez;
 • a projektmunka túlnyomó többségét a résztvevők tanítási időben hajtották végre;
 • a projektnek a tantervbe ágyazottsága nyilvánvaló;
 • a projektmunka lehetőséget nyújtott a diákoknak készségeik és kompetenciáik fejlesztésére;
 • a pedagógus elmagyarázta és dokumentálta a projektmunka pedagógiai megalapozottságát.

Eredmények és dokumentáció

Bizonyosodjon meg róla, hogy:

 • a projekt eredményei hozzáférhetőek az interneten;
 • a diákok aktív munkát folytattak a TwinSpace felületén;
 • a projekt résztvevői annak minden szakaszát dokumentálták, beleértve a tervezési szakaszt, a tevékenységek végrehajtását, a kiértékelést és a visszajelzéseket is;
 • a pályázó kiértékelte és publikálta a projektmunkának a projektben részt vevő diákokra és tanárokra gyakorolt hatását;
 • a tervezési, illetve a megvalósítási szakaszban a fenti ellenőrző listát követve gondoskodott arról, hogy projektje megfeleljen a Minősített eTwinning Projekt cím elnyeréséhez teljesítendő követelményeknek.

 

A tervezési, illetve a megvalósítási fázisban jelen ellenőrző lista segítségével győződhet meg róla, hogy a projektje megfelel a Minősített eTwinning Projekt elnyeréséhez teljesítendő követelményeknek.

Tags

Online learning
Migrant students
Pedagogy
Events

Key competences

Science
Mathematical
Technology and engineering
Social and learning
Personal