Skip to main content
European School Education Platform

Recognition

Европска комисија уважава рад наставника и планира да га призна тако што ће им пружити прилике да буду евалуирани по основу својих активности у оквиру eTwinning и Еразмус+ програма.

eTwinning National Quality Label icon
Ознаке квалитета eTwinning-а се додељују наставницима и њиховим ученицима за њихов индивидуални рад у оквиру пројекта заснованог на заједничком евалуационом оквиру.
eTwinning European Quality Label icon
Европска ознака квалитета процењује рад свих наставника и ученика који учествују у једном eTwinning пројекту.
eTwinning School Label icon
Школе које добију eTwinning ознаку за школе представљају одличан пример начина на који цела школа може да има користи од eTwinning-а. Оне су активне на пољу спровођења и промовисања вредности и педагогије eTwinning-а, представљају референтну тачку за своју локалну заједницу и модел за друге школе.
European Language Label icon
Европска језичка ознака је награда која охрабрује развој нових техника и иницијатива у области учења и наставе језика, као и повећање нивоа свести о интеркултуралности широм Европе. Додељује се пројектима финансираним у оквиру програма Еразмус+ и других иницијатива из свих области образовања и обуке.
Erasmus accreditation excellence label icon
Као део Еразмус акредитације у оквиру кључне активности 1, најбоље организације у пољима образовања одраслих, стручног образовања и обуке и школског образовања добијају ознаке за изузетност због спровођења висококвалитетних пројеката у вези са мобилношћу.

eTwinning European Prizes icon
eTwinning европске награде представљају највећу част коју наставници и ученици могу заслужити за свој изванредан рад у eTwinning-у
Innovative Teaching Award icon
Европска награда за иновативну наставу ставља фокус на иновативне праксе наставе и учења, развијене у оквиру европских пројеката за сарадњу из области школског образовања и почетног средњег стручног образовања и обуке. Ова иницијатива се надовезује на програм Еразмус+.