Skip to main content
European School Education Platform

Recognition

Evropská komise oceňuje práci učitelů a chce ji uznávat, a to tak, že nabídne učitelům příležitost nechat si své aktivity v rámci eTwinningu a programu Erasmus+ vyhodnotit.

eTwinning National Quality Label icon
eTwinningové certifikáty kvality se udělují učitelům a jejich žákům za individuální práci v rámci projektu na základě společného hodnotícího rámce.
eTwinning European Quality Label icon
Evropský certifikát kvality představuje hodnocení práce všech učitelů a žáků, kteří se účastní eTwinningového projektu.
eTwinning School Label icon
Označení „eTwinningová škola“ se uděluje školám, které aktivně propagují hodnoty a pedagogické postupy eTwinningu, jsou pro komunity, v jejichž rámci působí, vodítkem a pro jiné školy představují vzor.
European Language Label icon
Evropská jazyková cena label si za cíl klade podpořit vytváření nových technik a iniciativ v oblasti učení se jazykům a jejich výuky a zvýšit mezikulturní povědomí v celé Evropě. Uděluje se projektům financovaným z programu Erasmus+ a dalším iniciativám ze všech oblastí vzdělávání a odborné přípravy.
Erasmus accreditation excellence label icon
V rámci akreditačního systému programu Erasmus se v klíčové akci 1 akreditovaným organizacím s nejlepšími výsledky v oblasti vzdělávání dospělých, odborného vzdělávání a přípravy a školního vzdělávání udělují značky excelence („excellence label“) za realizaci vysoce kvalitních projektů mobility.

eTwinning European Prizes icon
Evropské ceny eTwinningu jsou největším uznáním, kterého se učitelům i žákům může za vynikající práci v rámci eTwinningu dostat.
Innovative Teaching Award icon
Evropská cena za inovativní výuku upozorňuje na inovativní výukové a učební postupy, které byly vyvinuty v rámci projektů evropské spolupráce v oblasti školního vzdělávání a počátečního odborného vzdělávání a přípravy. Tato iniciativa navazuje na program Erasmus+.