Skip to main content
European School Education Platform

Recognition

Europos Komisija vertina mokytojų darbą ir siekia suteikti jiems galimybę pelnyti pripažinimą už veiklas programose „eTwinning“ bei „Erasmus+“.

eTwinning National Quality Label icon
Programos „eTwinning“ kokybės ženkleliai suteikiami mokytojams ir jų mokiniams už jų individualų darbą projekte, taikant bendrą vertinimo sistemą.
eTwinning European Quality Label icon
Europiniu kokybės ženkleliu įvertinamas visų mokytojų ir mokinių, dalyvaujančių „eTwinning“ projekte, darbas.
eTwinning School Label icon
Programos „eTwinning“ mokyklos ženklelis suteikiamas mokykloms, kurios aktyviai puoselėja programos „eTwinning“ vertybes ir pedagogiką, buria vietos bendruomenę ir rodo pavyzdį kitoms mokykloms.
European Language Label icon
Europos kalbų ženklas – tai apdovanojimas, skatinantis naujų metodų ir iniciatyvų kūrimą kalbų mokymosi bei mokymo srityje ir tarpkultūrinio sąmoningumo stiprinimą visoje Europoje. Jis skiriamas projektams, finansuojamiems pagal programą „Erasmus+“ ir kitoms švietimo bei mokymo iniciatyvoms.
Erasmus accreditation excellence label icon
Pagal programos „Erasmus“ pirmo pagrindinio veiksmo akreditacijos sistemą geriausioms akredituotoms suaugusiųjų švietimo, profesinio mokymo ir bendrojo ugdymo įstaigoms už jų aukštos kokybės mobilumo projektų įgyvendinimą suteikiamas kokybės ženklas.

eTwinning European Prizes icon
Programos „eTwinning“ europiniai apdovanojimai – tai aukščiausias įvertinimas mokytojams ir mokiniams už jų puikų darbą programoje „eTwinning“.
Innovative Teaching Award icon
The European Innovative Teaching Award highlights innovative teaching and learning practices, developed as part of European cooperation projects in the fields of school education and initial VET. The initiative is built upon the Erasmus+ programme.