Skip to main content
European School Education Platform

Recognition

Euroopa Komisjon väärtustab õpetajate tööd ning soovib seda tunnustada, pakkudes õpetajatele võimalusi nende eTwinningu ja „Erasmus+“ programmi tegevuse hindamiseks.

eTwinning National Quality Label icon
eTwinningu kvaliteedimärk antakse õpetajatele ja nende õpilastele nende individuaalse töö eest projektis, lähtudes ühisest hindamisraamistikust.
eTwinning European Quality Label icon
eTwinningu kvaliteedimärk antakse õpetajatele nende individuaalse töö eest projektis, lähtudes ühisest hindamisraamistikust.
eTwinning School Label icon
eTwinningu kooli märk antakse koolidele, kes edendavad aktiivselt eTwinningu väärtuseid ja pedagoogikat, on enda kohalikule kogukonnale pidepunktiks ning teistele koolidele eeskujuks.
European Language Label icon
Euroopa keeleõppe tunnuskiri on auhind, mis innustab välja töötama uusi meetodeid ja algatusi keelte õppimise ja õpetamise valdkonnas ning suurendama kultuuridevahelist teadlikkust kogu Euroopas. See antakse „Erasmus+” rahastusega projektidele ja teistele algatustele kõikides haridus- ja koolitusvaldkondades.
Erasmus accreditation excellence label icon
Erasmuse programmi 1. põhimeetme akrediteeringute süsteemi raames antakse täiskasvanuhariduse, kutsehariduse ja -koolituse ning koolihariduse valdkondades parimate tulemustega akrediteeritud organisatsioonidele tipptaseme märgised kvaliteetsete rändeprojektide elluviimise eest.

eTwinning European Prizes icon
eTwinningu Euroopa auhinnad on ülim au, mida õpetajad ja õpilased saavad eTwinningus tehtud silmapaistva töö eest.
Innovative Teaching Award icon
Euroopa innovaatilise õpetamise auhind tõstab esile innovaatilisi õpetamis- ja õppimistavasid, mis on välja töötatud Euroopa koostööprojektide raames koolihariduse ja esmakutseõppe valdkonnas. Algatus põhineb „Erasmus+“ programmil.