Skip to main content
European School Education Platform

Recognition

De Europese Commissie erkent het werk van leerkrachten en richt zich op het erkennen ervan door mogelijkheden te bieden om ze te evalueren voor hun activiteiten in het eTwinning- en Erasmus+-programma.

eTwinning National Quality Label icon
eTwinning-kwaliteitslabels worden toegekend aan leerkrachten en hun leerlingen voor hun individuele werk in een project op basis van een gemeenschappelijk evaluatiekader.
eTwinning European Quality Label icon
Het Europees Kwaliteitslabel evalueert het werk van alle leerkrachten en leerlingen die aan een eTwinning-project deelnemen.
eTwinning School Label icon
Het eTwinning School Label wordt toegekend aan scholen die de waarden en pedagogiek van eTwinning actief promoten, een referentiepunt voor hun lokale gemeenschap en een model voor andere scholen zijn.
European Language Label icon
Het Europees Talenlabel is een aanmoedigingsprijs voor de ontwikkeling van nieuwe technieken en initiatieven op het gebied van taalonderwijs en de versterking van intercultureel bewustzijn in heel Europa. Hij wordt toegekend aan door Erasmus+ gefinancierde projecten en andere initiatieven op alle onderwijs- en opleidingsgebieden.
Erasmus accreditation excellence label icon
In het kader van de Erasmus-accreditatieregeling in Kernactie 1 van het programma krijgen de best presterende geaccrediteerde organisaties op het gebied van volwassenenonderwijs, beroepsonderwijs en -opleiding en schoolonderwijs een uitmuntendheidskeurmerk toegekend voor het implementeren van hoogwaardige mobiliteitsprojecten.

eTwinning European Prizes icon
De eTwinning Europese Prijzen zijn de hoogste eer die leerkrachten en leerlingen kunnen krijgen voor hun uitmuntende werk in eTwinning.
Innovative Teaching Award icon
The European Innovative Teaching Award highlights innovative teaching and learning practices, developed as part of European cooperation projects in the fields of school education and initial VET. The initiative is built upon the Erasmus+ programme.