Skip to main content
European School Education Platform

Recognition

Il-Kummissjoni Ewropea tirrikonoxxi x-xogħol tal-għalliema u għandha l-għan li tirrikonoxxih billi tipprovdilhom opportunitajiet biex jiġu evalwati għall-attivitajiet tagħhom tal-eTwinning u tal-programm Erasmus+.

eTwinning National Quality Label icon
It-Tikketti ta’ Kwalità tal-eTwinning jingħataw lill-għalliema u lill-istudenti tagħhom għax-xogħol individwali tagħhom fi proġett ibbażat fuq qafas ta’ evalwazzjoni komuni.
eTwinning European Quality Label icon
It-Tikketta Ewropea ta’ Kwalità tevalwa x-xogħol tal-għalliema u l-istudenti kollha li jipparteċipaw fi proġett tal-eTwinning. Il
eTwinning School Label icon
It-tikketta tal-Iskola tal-eTwinning tingħata lil skejjel li huma attivi fil-promozzjoni tal-valuri u l-pedagoġija tal-eTwinning, huma punt ta’ referenza għall-komunità lokali tagħhom u jirrappreżentaw mudell għal skejjel oħra.
European Language Label icon
It-Tikketta Ewropea tal-Lingwi hija premju li jinkoraġġixxi l-iżvilupp ta’ tekniki u inizjattivi ġodda fil-qasam tat-tagħlim tal-lingwi, kif ukoll it-titjib tal-għarfien interkulturali madwar l-Ewropa. Dan jingħata lil proġetti ffinanzjati mill-Erasmus+ u inizjattivi oħra mill-oqsma kollha tal-edukazzjoni u t-taħriġ.
Erasmus accreditation excellence label icon
Bħala parti mill-iskema ta’ akkreditazzjoni tal-Erasmus fl-Azzjoni Ewlenija 1 tal-programm, l-organizzazzjonijiet akkreditati bl-aħjar prestazzjoni fl-oqsma tal-edukazzjoni għall-adulti, l-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali, u l-edukazzjoni skolastika jingħataw tikketti ta’ eċċellenza għall-implimentazzjoni ta’ proġetti ta’ mobbiltà ta’ kwalità għolja.

eTwinning European Prizes icon
Il-Premjijiet Ewropej tal-eTwinning huma l-unur aħħari li l-għalliema u l-istudenti jistgħu jirċievu għax-xogħol eċċellenti tagħhom fl-eTwinning.
Innovative Teaching Award icon
Il-Premju Ewropew għat-Tagħlim Innovattiv jenfasizza prattiki innovattivi ta’ tagħlim u apprendiment, żviluppati bħala parti minn proġetti ta’ kooperazzjoni Ewropej fl-oqsma tal-edukazzjoni skolastika u l-VET inizjali. L-inizjattiva hija mibnija fuq il-programm Erasmus+.