Skip to main content
European School Education Platform

Recognition

Evropska komisija prepoznava delo učiteljev in ga namerava priznati z zagotavljanjem priložnosti, ki jim bodo omogočile ocenjevanje svojih dejavnosti v sklopu programskih aktivnosti eTwinning in Erasmus+.

eTwinning National Quality Label icon
Znake kakovosti eTwinning se podeljuje učiteljem in njihovim učencem za individualno delo v projektu, ki temelji na skupnem ocenjevalnem okviru.
eTwinning European Quality Label icon
Evropski znak kakovosti ocenjuje delo vseh učiteljev in učencev, ki sodelujejo v projektu eTwinning.
eTwinning School Label icon
Šole, ki so pridobile znak Šola eTwinninga, lepo prikazujejo prednosti, ki jih eTwinning prinaša celotni ustanovi. Šole aktivno izvajajo in spodbujajo vrednote in pedagogiko eTwinninga, poleg tega pa so referenčne točke za lokalno skupnost in služijo kot vzornice za druge šole.
European Language Label icon
Evropsko jezikovno priznanje nagrajuje razvoj novih tehnik in pobud v poučevanju in učenju jezikov ter spodbuja medkulturno ozaveščenost v Evropi. Podeli se projektom in drugim pobudam z vseh področij izobraževanja in usposabljanja, financiranim v okviru programa Erasmus+.
Erasmus accreditation excellence label icon
Kot del akreditacijske sheme Erasmus v sklopu ključnega ukrepa 1 se znaki odličnosti podelijo najboljšim akreditiranim organizacijam na področju izobraževanja odraslih, poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter šolskega izobraževanja za izvajanje visokokakovostnih projektov mobilnosti.

eTwinning European Prizes icon
Evropske nagrade eTwinning so najvišje priznanje, ki ga lahko prejmejo učitelji in učenci za svoje izjemno delo na področju eTwinninga.
Innovative Teaching Award icon
Evropska nagrada za inovativno poučevanje poudarja inovativne prakse poučevanja in učenja, ki se razvijajo kot del evropskih projektov sodelovanja na področju šolskega izobraževanja ter začetnega poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Pobuda temelji na programu Erasmus+.