Skip to main content
European School Education Platform

Recognition

EU-kommissionen anerkender lærernes indsats og sigter efter at markere dette ved at tilbyde mulighed for at de kan deltage i evaluering af deres eTwinning og Erasmus+ program aktiviteter.

eTwinning National Quality Label icon
eTwinnings kvalitetsmærker tildeles lærere og elever for deres individuelle arbejde med et projekt, der er baseret på fælles rammer for evaluering.
eTwinning European Quality Label icon
eTwinnings kvalitetsmærker tildeles lærere for deres og deres elevers individuelle arbejde med et projekt på grundlag af en fælles evalueringsramme.
eTwinning School Label icon
eTwinnings Skolemærke tildeles skoler som er arbejder aktivt for at fremme eTwinnings værdier og pædagogik og dermed blive et pejlemærke i deres lokalsamfund og for andre skoler.
European Language Label icon
Den Europæiske Sprogpris tildeles projekter der opmuntrer til udvikling af nye teknikker og initiativer indenfor sproglæring og -undervisning så vel som til styrkelse af interkulturel opmærksomhed på tværs af Europa. Prisen tildeles Erasmus+ finansierede projekter og andre initiativer indenfor alle områder af uddannelse og træning.
Erasmus accreditation excellence label icon
Som del af Erasmus akkrediteringsordningen i programmets Nøgleaktion 1, tildeles de bedst præsterende akkrediterede organisationer indenfor områderne voksenuddannelse, erhvervsuddannelse og -træning og skoleuddannelse excellence labels for gennemførelse af mobilitetsprojekter af høj standard.

eTwinning European Prizes icon
De Europæiske eTwinning-priser udgør den største hædersbevisning som elever og lærere kan modtage for deres fremragende arbejde i eTwinning.
Innovative Teaching Award icon
Den Europæiske pris for innovativ undervisning markerer innovativ undervisning og læringspraksis, udviklet som del af europæiske samarbejdsprojekter indenfor grundskole- og ungdomsuddannelser og området for begyndende erhvervsuddannelser (VET). Initiativet bygger på Erasmus+ programmet.
icon
'eTwinning for Future Teachers' brings together Initial Teacher Education (ITE) institutions from European countries to include eTwinning in their teacher education activities. The European Award is to identify, celebrate and promote the work and activities that the best institutions have accomplished.