Skip to main content
European School Education Platform

Recognition

Comisia Europeană recunoaște importanța muncii depuse de profesori și își propune să o recompenseze, oferindu-le acestora ocazii de a fi evaluați pe baza activităților desfășurate în cadrul programelor eTwinning și Erasmus+.

eTwinning National Quality Label icon
Certificatele de calitate eTwinning se acordă profesorilor și elevilor acestora pentru eforturile individuale depuse în cadrul proiectelor, pe baza unui cadru de evaluare comun.
eTwinning European Quality Label icon
Certificatul european de calitate evaluează munca tuturor profesorilor și elevilor care participă la un proiect eTwinning.
eTwinning School Label icon
Certificatul de Școală eTwinning se acordă școlilor care sunt un factor activ în promovarea valorilor și pedagogiei eTwinning, sunt un reper pentru comunitatea locală și reprezintă un model pentru alte școli.
European Language Label icon
Certificatul lingvistic european este un premiu care încurajează dezvoltarea de noi tehnici și inițiative în domeniul predării și învățării limbilor străine, precum și consolidarea cunoașterii altor culturi în întreaga Europă. Acesta se acordă proiectelor cu finanțare Erasmus+ și altor inițiative din toate toate sectoarele educației și formării.
Erasmus accreditation excellence label icon
În cadrul sistemului de acreditare Erasmus aferent Acțiunii-cheie 1 a programului, organizațiile acreditate care au obținut cele mai bune rezultate în domeniile educației adulților, educației și formării profesionale și educației preuniversitare sunt recompensate cu certificate de excelență pentru derularea de proiecte de mobilitate de înaltă calitate.

eTwinning European Prizes icon
Premiile eTwinning europene reprezintă recunoașterea supremă de care pot beneficia profesorii și elevii ca urmare a activității remarcabile depuse în cadrul eTwinning.
Innovative Teaching Award icon
Premiul european pentru predare inovatoare evidențiază practicile de predare și învățare inovatoare, elaborate în cadrul proiectelor de cooperare europeană din domeniile învățământului preuniversitar și al educației și formării profesionale inițiale. Inițiativa are la bază programul Erasmus+.