Skip to main content
European School Education Platform Beta

Recognition

Recognition

Europejska platforma edukacji szkolnej docenia pracę nauczycieli i zapewnia uznanie w związku z prowadzonymi przez nich działaniami eTwinning. W przyszłości w sekcji tej znajdą się informacje dotyczące Europejskiego Znaku Innowacyjności w zakresie Nauczania Języków Obcych, Odznaki Doskonałości Erasmus+ oraz Europejskiej Nagrody za Innowacyjność w Nauczaniu. 


Jeżeli chcesz zapoznać się z możliwościami uznania już dziś, zajrzyj na stronę eTwinning.net.

Updated on 17.06.22