Skip to main content
European School Education Platform

Recognition

Komisja Europejska docenia pracę nauczycieli i dąży do zapewnienia im uznania, organizując ewaluację działań organizowanych przez nich w ramach programów eTwinning i Erasmus+.

eTwinning National Quality Label icon
Odznaki Jakości eTwinning przyznawane są nauczycielom i ich podopiecznym jako wyraz uznania dla indywidualnej pracy wykonanej w ramach projektu. Odznaki przyznawane są na podstawie wspólnych ram oceny.
eTwinning European Quality Label icon
Europejska Odznaka Jakości to ocena pracy wszystkich nauczycieli i uczniów uczestniczących w projekcie eTwinning.
eTwinning School Label icon
Odznaka Szkoły eTwinning przyznawana jest szkołom aktywnie promującym wartości i metody pedagogiczne eTwinningu. Stanowią one punkt odniesienia dla lokalnej społeczności i są wzorem do naśladowania dla innych szkół.
European Language Label icon
Europejskim Znakiem Innowacyjności w zakresie Nauczania Języków Obcych wyróżniane jest opracowywanie nowych technik i inicjatyw w zakresie nauczania i uczenia się języków, a także wspieranie świadomości międzykulturowej w całej Europie. Znak jest przyznawany inicjatywom uczestniczącym w programie Erasmus+ – we wszystkich sektorach kształcenia i szkolenia.
Erasmus accreditation excellence label icon
W ramach systemu akredytacji w programie Erasmus w zakresie akcji kluczowej 1, akredytowane organizacje osiągające najlepsze wyniki w dziedzinie edukacji dorosłych, kształcenia i szkolenia zawodowego oraz edukacji szkolnej są nagradzane odznakami jakości za przeprowadzenie wysokiej jakości projektów mobilności.

eTwinning European Prizes icon
Europejskie Nagrody eTwinning stanowią najwyższe wyróżnienie dla nauczycieli i uczniów przyznawane za wybitne osiągnięcia w pracy z eTwinning.
Innovative Teaching Award icon
The European Innovative Teaching Award highlights innovative teaching and learning practices, developed as part of European cooperation projects in the fields of school education and initial VET. The initiative is built upon the Erasmus+ programme.