Skip to main content
European School Education Platform

Recognition

Európska komisia si váži prácu učiteľov a chce ju oceniť poskytovaním príležitostí, ktoré umožňujú ohodnotiť učiteľov na základe ich aktivít v rámci programov eTwinning a Erasmus+.

eTwinning National Quality Label icon
Značky kvality eTwinning sa v súlade so spoločným rámcom pre hodnotenie udeľujú učiteľom a ich žiakom za individuálnu prácu v projekte.
eTwinning European Quality Label icon
Európsky certifikát kvality je vyhodnotením práce všetkých učiteľov a študentov zúčastnených na realizácii projektu eTwinning.
eTwinning School Label icon
Značka eTwinning School sa udeľuje školám, ktoré aktívne presadzujú hodnoty a pedagogiku programu eTwinning, sú referenčným bodom pre miestnu komunitu a vzorom pre ostatné školy.
European Language Label icon
Európska jazyková značka je ocenenie, ktorého zámerom je podpora v oblasti rozvoja nových techník a iniciatív v jazykovom vzdelávaní a vyučovaní, ako aj podpora medzikultúrneho povedomia v Európe. Udeľuje sa projektom financovaným z rozpočtu Erasmus+ a iným iniciatívam zo všetkých oblastí vzdelávania a odbornej prípravy.
Erasmus accreditation excellence label icon
V rámci schémy akreditácie na Erasmus v programe Key Action 1 sa udeľujú značky excelentnosti za implementáciu kvalitných projektov mobility. Získať ich môžu akreditované organizácie zo sektora vzdelávania dospelých, odborného vzdelávania a prípravy či školského vzdelávania, ktoré majú najlepšie výsledky.

eTwinning European Prizes icon
Európske ceny eTwinning sú ta najväčšia pocta, ktorú môžu učitelia a študenti dostať za svoju vynikajúcu prácu v programe eTwinning.
Innovative Teaching Award icon
Ocenenie European Innovative Teaching Award vyzdvihuje najlepšie inovatívne výukové a učebné postupy vytvorené v rámci európskych projektov spolupráce v oblasti školského vzdelávania a počiatočného odborného vzdelávania a príprav. Táto iniciatíva vychádza z programu Erasmus+.