Skip to main content
European School Education Platform

Recognition

Europeiska kommissionen erkänner arbetet som lärare utför och vill lyfta fram det genom att ge dem möjligheter att utvärdera deras programverksamhet inom eTwinning och Erasmus+.

eTwinning National Quality Label icon
eTwinnings kvalitetsutmärkelser tilldelas lärare och deras elever för deras arbete i projekt som baseras på en gemensam utvärderingsram.
eTwinning European Quality Label icon
För den europeiska kvalitetsutmärkelsen bedöms arbetet som alla lärare och elever gör när de deltar i ett eTwinning-projekt.
eTwinning School Label icon
eTwinning School Label tilldelas skolor som arbetar aktivt med att lyfta fram värden och pedagogik bakom eTwinning och fungerar som referenspunkt för lokala grupper samt som förebild för andra skolor.
European Language Label icon
Den europeiska utmärkelsen för språkprojekt är en utmärkelse som uppmuntrar till användning av nya tekniker och initiativ inom språkinlärning och -undervisning, samt förbättring av den interkulturella medvetenheten i Europa. Utmärkelsen delas ut till projekt och andra initiativ som finansierats av Erasmus+ inom alla utbildningsområden.
Erasmus accreditation excellence label icon
Som en del av Erasmus ackrediteringssystem inom programområde 1 tilldelas de ackrediterade organisationerna med bäst resultat inom vuxenutbildning och yrkesutbildning samt skolutbildning en spetskompetensstämpel för sitt genomförande av mobilitetsprojekt av hög kvalitet.

eTwinning European Prizes icon
De europeiska eTwinning-priserna är den högsta utmärkelsen som lärare och elever kan få för sitt utmärkta arbete i eTwinning.
Innovative Teaching Award icon
Med det europeiska priset för innovativ undervisning vill man lyfta fram innovativa undervisningsmetoder som utarbetats som en del av europeiska samarbetsprojekt inom skolutbildning och grundläggande yrkesutbildning. Initiativet bygger på programmet Erasmus+.

icon
'eTwinning for Future Teachers' brings together Initial Teacher Education (ITE) institutions from European countries to include eTwinning in their teacher education activities. The European Award is to identify, celebrate and promote the work and activities that the best institutions have accomplished.