Skip to main content
European School Education Platform

Evropska platforma za šolsko izobraževanje in storitve, ki jih ponuja

Platforma European School Education Platform, ki je bila vzpostavljena leta 2022, je stičišče za vse zainteresirane strani na področju izobraževanja – šolsko osebje, raziskovalci, oblikovalci politik in drugi strokovnjaki – in obsega tako predšolsko vzgojo in izobraževanje kot tudi osnovno in srednješolsko izobraževanje ter začetno poklicno izobraževanje in usposabljanje. Platforma je tudi novi dom evropske skupnosti šol in vrtcev eTwinning.

Ta spletna večjezična platforma je za vse uporabnike brezplačna za uporabo. Tukaj lahko:

 

 

  • Ostanete na tekočem z novimi vsebinami, ki jih objavljamo tedensko, vključno z mnenjskimi članki strokovnjakov, prispevki, intervjuji, aktualnimi novicami in primeri iz prakse.
  • Poiščite vire, kot na primer poročila iz nedavno objavljenih raziskav, učna gradiva, pripravljena v sklopu evropskih projektov, tečaje usposabljanja, Evropsko zbirko orodij za šole z gradivom za preprečevanje zgodnjega opuščanja šolanja ter orodje za samoocenjevanje, ki vam pomaga pri razvoju vaših šolskih dejavnosti.
  • Se seznanite z možnostmi sofinanciranja s pomočjo ukrepa Priložnosti Erasmus+, ki je sestavljen iz treh praktičnih orodij (katalog tečajev, katalog priložnosti za izmenjavo in iskanje strateških partnerjev), ki so namenjena šolam, da lažje pripravijo vloge v okviru razpisov Erasmus+.
  • Poskrbite za lasten razvoj s priložnostmi za poklicno in strokovno izobraževanje, kot so brezplačni spletni tečaji, webinarji in učno gradivo, ki jih pripravljamo v sodelovanju z izobraževalnim stičiščem EU Academy. 
  • Se povezujete, sodelujte in razvijajte projekte skupaj z drugimi šolskimi delavci iz vse Evrope, ki so preverjeni člani skupnosti eTwinning. 

 

Platforma European School Education Platform in skupnost eTwinning sta zaživeli ob pomoči finančnih sredstev iz programa Erasmus+, evropskega programa na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa. Gre za pobudi Generalnega direktorata Evropske komisije za izobraževanje, mladino, šport in kulturo. Platformo upravlja European Schoolnet (koordinacija, vsebine in storitve) in Tremend Software Consulting SRL (tehnična infrastruktura) na podlagi pogodb o opravljanju storitev z Evropsko izvajalsko agencijo za izobraževanje in kulturo (EACEA).


Zahvala za obstoj skupnosti eTwinning gre nacionalnim svetovalnim organizacijam, ki so financirane iz sredstev programa Erasmus+ v okviru sporazumov o dodelitvi nepovratnih sredstev z Evropsko izvajalsko agencijo za izobraževanje in kulturo (EACEA).  Podobno so za uspešno delovanje platforme odgovorni podporni partnerji.


 

eTwinning

Skupnost eTwinning, ki je bila vzpostavljena leta 2005, je odprta izključno za učitelje in drugo šolsko osebje na področju začetnega poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter na področju predšolske vzgoje in izobraževanja kot tudi osnovnega in srednješolskega izobraževanje iz držav, ki sodelujejo v eTwinningu. eTwinning sestavljajo metodologija, pedagoški pristop, izkustvena skupnost in platforma, ki omogoča inovativnost, sporazumevanje in sodelovanje.


Najpomembnejše zainteresirane strani skupnosti eTwinning so njeni registrirani uporabniki (eTwinnerji), nacionalne svetovalne organizacije (NSO), Centralna svetovalna služba (CSS), Evropska komisija (Generalni direktorat za izobraževanje, mladino, šport in kulturo) in Evropska izvajalska agencija za izobraževanje in kulturo.

 
Ob včlanitvi v skupnost eTwinning lahko šolniki izkusijo vse prednosti, ki jih ponuja članstvo v »skupnosti za šole v Evropi«. Registrirani in preverjeni eTwinnerji imajo dostop do zaprtega območja ter drugih posebnih funkcij na platformi European School Education Platform.

 
Na evropski ravni trenutna Centralna svetovalna služba (CSS) koordinira mrežo nacionalnih svetovalnih organizacij ob sodelovanju Evropske komisije in Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Odgovorna je za eTwinning, v celoti večjezično spletišče, ki nudi orodja in storitve, ki šolskemu osebju omogoča registracijo, iskanje partnerjev in medsebojno sodelovanje. CSS poleg tega nudi pedagoško in tehnično pomoč uporabnikom ter organizira posebna usposabljanja za učitelje o programu eTwinning.

 

Več o programu eTwinning si lahko preberete tukaj. 

 

.

About

Find out more about European School Education Platform

Nacionalne svetovalne organizacije za eTwinning

Nacionalne svetovalne organizacije so odgovorne za preverjanje registracij uporabnikov, promocijo programa eTwinning v svojih državah, pomoč učiteljem pri vzpostavitvi in izvedbi projektov, nagrajevanje šol za njihovo uspešno sodelovanje v projektih eTwinning, organizacijo usposabljanj za učitelje in skrb, da se eTwinning razvija na način, ki ustreza posebnim potrebam šol v njihovem okolju.

Erasmus+ Nacionalne agencije

Evropska komisija pri vodenju programa Erasmus+ sodeluje z nacionalnimi agencijami, da bi tako približala program udeležencem in zagotovila, da se dobro obnese v vseh državah.

Podporni partnerji

Podporni partnerji platforme European School Education Platform so pobude, organi in nevladne ustanove, ki imajo podobna načela, vrednote in cilje kot platforma.

eTwinning za bodoče učitelje

Program eTwinning se kot eno od strategij za povečanje svojega dosega, s katerim želi vključiti bodoče učitelje, poslužuje začetnega izobraževanja učiteljev (initial teacher education – ITE). Vedno večje število primerov dokazuje, da je uvajanje programa eTwinning v izobraževanje bodočih učiteljev zelo dragoceno tako za njih kot za ustanove, kjer se izobražujejo.

Release 1.30.0b