Skip to main content
European School Education Platform

European School Education Platform ja selle teenused

2022. aastal avatud Euroopa koolihariduse platvorm European School Education Platform on kõigi valdkonna sidusrühmade – koolitöötajate, teadlaste, poliitikakujundajate ja teiste spetsialistide – kohtumispaik, mis hõlmab kõiki tasemeid alates alusharidusest ja lapsehoiust kuni põhikooli ja gümnaasiumini, sealhulgas esmakutseõppeni. See platvorm on kodu ka Euroopa koolide kogukonnale eTwinningule.

See veebipõhine mitmekeelne platvorm on kõigile kasutajatele tasuta. Siin saate:

 

  • olla kursis iga nädal avaldatava uue sisuga, sealhulgas ekspertide arvamuslood, uudiseartiklid, intervjuud, päevakajalised uudised ja heade tavade näited;
  • leida materjale, nagu hiljutiste uuringute aruanded, Euroopa projektide ja koolituste käigus loodud õppematerjalid ning koolidele mõeldud Euroopa tööriistakomplekt, mis sisaldab materjale varajase haridussüsteemist väljalangemise ennetamiseks ja enesehindamistööriista, mis aitab teil oma koolitegevust arendada;
  • tutvuda programmi „Erasmus+“ kaudu pakutavate rahastamisvõimalustega; saadaval on kolm praktilist tööriista (kursuste kataloog, liikuvusvõimaluste kataloog ja strateegilise partnerluse otsing), mis aitavad koolidel „Erasmus+“ taotlusi koostada;
  • koostöös EU Academyga kasutada kutsealase arengu võimalusi, nagu tasuta veebikursused ja -seminarid ning õppematerjalid;
  • suhelda, teha koostööd ja arendada projekte teiste Euroopa koolide kinnitatud töötajatega eTwinningu kogukonnas.

 

European School Education Platform ja eTwinningu kogukond on saanud võimalikuks tänu rahastusele Euroopa haridus-, koolitus-, noorte- ning spordiprogrammist „Erasmus+“. Need on Euroopa Komisjoni hariduse, noorte, spordi ja kultuuri peadirektoraadi algatused ning neid haldab European Schoolnet (koordineerimine, sisu ja teenused) ja Tremend Software Consulting SRL (tehniline taristu) Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusametiga (EACEA) sõlmitud teenuselepingute alusel.

 

eTwinningu kogukond eksisteerib tänu riiklike tugiorganisatsioonide toetusele, mida „Erasmus+“ rahastab Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusametiga (EACEA) sõlmitud toetuslepingute alusel. Osa platvormi edust on saavutatud tänu tugipartneritele.
 

 


 

eTwinning

2005. aastal avatud eTwinning on kogukond, mis on mõeldud üksnes eTwinningus osalevate riikide pedagoogidele ja teistele koolitöötajatele, kes osalevad esmakutseõppes ning hariduses alates alusharidusest ja lapsehoiust kuni gümnaasiumini. eTwinning hõlmab metoodikat, pedagoogilisi lähenemisviise, praktikakogukonda ja platvormi, mis võimaldavad innovatsiooni, suhtlust ning koostööd.


eTwinningu peamised sidusrühmad on selle registreeritud kasutajad (tvinnijad), riiklikud tugiorganisatsioonid (NSOd), keskne tugiteenistus (CSS), Euroopa Komisjon (hariduse, noorte, spordi ja kultuuri peadirektoraat) ning Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusamet.

 
eTwinninguga liitudes kogevad koolitöötajad hüvesid, mis kaasnevad Euroopa koolikogukonda kuulumisega. Registreeritud ja kinnitatud tvinnijatel on juurdepääs piiratud eTwinningu alale ja muudele koolihariduse platvormi European School Education Platform erifunktsioonidele.

 
Euroopa tasandil koordineerib praegune keskne kasutajatugi (CSS) riiklike tugiorganisatsioonide võrgustikku koos Euroopa Komisjoni ning Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusametiga (EACEA). CSS vastutab eTwinningu valdkonna, s.t mitmekeelse veebisaidi eest, mis pakub tööriistu ja teenuseid, mille kaudu koolitöötajad saavad registreeruda, partnereid leida ja koostööd teha. CSS pakub ka pedagoogilisi ja tehnilisi kasutajatoe teenuseid ning korraldab õpetajatele erikoolitusi eTwinningu teemal.

Lisateavet eTwinningu kohta leiate siit. 

About

Find out more about European School Education Platform

eTwinningu riiklikud tugiorganisatsioonid

Riiklike tugiorganisatsioonide vastutusalas on kasutajate registreerimise kontrollimine, eTwinningu edendamine oma riigis, õpetajate abistamine projektide loomisel ja elluviimisel, koolide premeerimine eduka eTwinningu projektides osalemise eest, õpetajatele koolituste korraldamine ja eTwinningu arendamine viisil, mis sobib kohalike koolide erivajadustega.

Erasmus+ National Agencies

Euroopa Liit teeb koostööd riiklike büroodega, et tuua programm „Erasmus+“ huvilistele võimalikult lähedale.

Tugipartnerid

Platvormi European School Education Platform toetavad partnerid on algatused, asutused ja vabaühendused, mille põhimõtted, väärtused ja eesmärgid ühtivad platvormi omadega.

eTwinning for Future Teachers

eTwinning hõlmab õpetajate põhikoolitust kui strateegiat selle haarde laiendamiseks ja tulevaste pedagoogide kaasamiseks. Üha rohkem näiteid annab tunnistust sellest, et eTwinningu juurutamine õpetajakoolitusse on neile ja nende institutsioonidele väga vajalik.

Release 1.30.0b