Skip to main content
European School Education Platform

European School Education Platform en zijn diensten

Het European School Education Platform, dat in 2022 gelanceerd werd, is de ontmoetingsplaats voor alle belanghebbenden in de school educatie sector – schoolpersoneel, onderzoekers, beleidsmakers en andere deskundigen – en strekt zich uit over alle niveaus van voor- en vroegschoolse educatie en kinderopvang tot het basis- en voortgezet onderwijs, waaronder ook het initieel beroepsonderwijs en training. Het platform is ook de thuisbasis van eTwinning, de gemeenschap voor scholen in Europa.

Dit online meertalige platform is gratis voor alle gebruikers. Hier kunt u:

 

  • Op de hoogte blijven met nieuwe inhoud die elke week gepubliceerd wordt, waaronder ook opiniestukken van deskundigen, nieuwsartikelen, interviews, actueel nieuws en voorbeelden van werkwijzen.
  • Hulpbronnen vinden zoals rapporten van recent onderzoek, lesmaterialen die ontwikkeld zijn in Europese projecten en cursussen en de Europese toolkit voor scholen met materiaal over het voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten en een zelfevaluatie hulpmiddel om u te helpen uw eigen schoolactiviteiten te ontwikkelen.
  • Vertrouwd raken met financiering door de Erasmus+ mogelijkheden die bestaan uit drie praktische hulpmiddelen (course catalogue, mobiliteitskansengids en het vinden van strategische samenwerkingsverbanden) om scholen te helpen zich voor te bereiden op de procedure voor Erasmus+ aanvragen.
  • Uzelf ontwikkelen met de professionele ontwikkelingsmogelijkheden zoals gratis online cursussen, webinars, en onderwijsmateriaal in samenwerking met de EU Academy. 
  • Contact onderhouden, samenwerken, en projecten ontwikkelen met andere geverifieerde leerkrachten in Europa in de eTwinning gemeenschap. 

 

Het European School Education Platform en de eTwinning gemeenschap zijn mogelijk dankzij financiering door Erasmus+, het Europese programma voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport. Het zijn initiatieven van het Directoraat-Generaal voor Onderwijs, Jongerenzaken, Sport en Cultuur van de Europese Commissie. Het wordt beheerd door European Schoolnet (coördinatie, content, en diensten) en Tremend Software Consulting SRL (technische infrastructuur) volgens dienstverleningsovereenkomsten met het Europese Agentschap voor onderwijs, audiovisuele media en cultuur (EACEA).


De eTwinning gemeenschap bestaat dankzij de steun van nationale agentschappen, gefinancierd door Erasmus+ in het kader van subsidieovereenkomsten met het Europese Agentschap voor onderwijs, audiovisuele media en cultuur (EACEA).  Evenzo is een deel van het succes van het platform te danken aan de ondersteunende partners.


 

eTwinning

eTwinning is een in 2005 gelanceerde gemeenschap die exclusief open staat voor onderwijskrachten en ander schoolpersoneel in het initieel beroepsonderwijs en training en educatie vanaf de voor- en vroegschoolse educatie en kinderopvang tot het basis- en voortgezet onderwijs van landen die deelnemen aan eTwinning. eTwinning omvat een methodologie, een pedagogische aanpak, een praktijkgemeenschap en een platform dat innovatie, communicatie en samenwerking mogelijk maakt.


De belangrijkste eTwinning belanghebbenden zijn de geregistreerde gebruikers (eTwinners),  nationale agentschappen, de Centrale Ondersteuningsdienst (CSS), de Europese Commissie (Directoraat Generaal voor Onderwijs, Jongerenzaken, Sport en Cultuur) en het Europese Agentschap voor onderwijs, audiovisuele media en cultuur.

 
Door zich aan te sluiten bij eTwinning, kan schoolpersoneel de voordelen ervaringen van het onderdeel zijn van de ‘Gemeenschap voor scholen in Europa’. Geregistreerde en gevalideerde eTwinners hebben toegang tot het besloten gedeelte van eTwinning en andere gespecialiseerde functionaliteiten op het European School Education Platform.

 
Op Europees niveau, coördineert de huidige Centrale Ondersteuningsdienst (CSS) het netwerk van nationale agentschappen met de Europese Commissie en het Europese Agentschap voor onderwijs, audiovisuele media en cultuur (EACEA). Het is verantwoordelijk voor het eTwinning gedeelte, een volledig meertalige website die hulpmiddelen en diensten aanbiedt waar personeelsleden van scholen zich kunnen registreren, partners vinden en samenwerken. De CSS biedt ook pedagogische en technische helpdesk diensten aan en organiseert specifieke trainingen voor leerkrachten op eTwinning.

 

Meer over eTwinning leest u  hier. 

About

Find out more about European School Education Platform

eTwinning nationale agentschappen

De nationale agentschappen zijn verantwoordelijk voor het screenen van gebruikersregistraties, het promoten van eTwinning in hun land, het helpen van leerkrachten bij het opzetten en uitvoeren van hun projecten, het belonen van scholen voor hun geslaagde deelname aan eTwinning projecten, het organiseren van trainingen voor leerkrachten en het zeker stellen dat eTwinning zich ontwikkeld op een manier die past bij de speciale behoeften van lokale scholen.

Erasmus+ Nationale agentschappen

Om ervoor te zorgen dat Erasmus+ zo dicht mogelijk bij de deelnemers staat en dat het goed functioneert in de verschillende landen, beheert de EU het programma samen met nationale agentschappen.

Ondersteunende partners

De ondersteunende partners van het European School Education Platform zijn initiatieven, organen en niet-gouvernementele instellingen wiens principes, waarden en doelen op één lijn liggen met die van het platform.

eTwinning voor toekomstige leerkrachten

eTwinning heeft te maken met initiële lerarenopleiding (ILO) als strategie om het bereik te vergroten en toekomstige leerkrachten meer betrokken te maken. Een groeiend aantal voorbeelden toont aan dat het introduceren van eTwinning bij de educatie van leerkrachten in opleiding zeer waardevol is voor hen en hun instituten.