Skip to main content
European School Education Platform

European School Education Platform och tjänsterna på den

European School Education Platform som lanserades under 2022 är mötesplatsen för alla aktörer inom skolutbildningssektorn – skolpersonal, forskare, beslutsfattare och andra yrkesverksamma – och den omfattar alla nivåer från förskoleverksamhet och barnomsorg till grund- och gymnasieskolan och även yrkesutbildning. På plattformen finns också eTwinning, gemenskapen för skolor i Europa.

Denna mångspråkiga plattform på nätet är kostnadsfri för alla användare. Här kan man:

 

  • Hålla sig informerad om nytt innehåll som publiceras varje vecka, till exempel debattinlägg av experter, nya artiklar, intervjuer, aktuella nyheter och exempel på metoder.
  • Hitta resurser som rapporter från den senaste forskningen, undervisningsmaterial som skapats i europeiska projekt och utbildningskurser, den Europeiska verktygslådan för skolor med material för att förebygga avhopp från skolan och ett självbedömningsverktyg för att utveckla sitt arbete i skolan.
  • Få kunskap om finansiering genom möjligheter inom Erasmus+ som består av tre praktiska verktyg (med kurser och möjligheter till rörlighet och sökning efter strategiska partnerskap) som hjälp för skolor att utarbeta sina Erasmus+ ansökningar.
  • Utveckla sig själv med fortbildningsmöjligheter som kostnadsfria kurser, webbinarier och undervisningsmaterial på nätet i samarbete EU-akademin. 
  • Interagera, samarbeta och utveckla projekt med annan verifierad skolpersonal i Europa i eTwinning-gemenskapen.

 

European School Education Platform och eTwinning-gemenskapen är möjliga tack vare finansiering från Erasmus+, det europeiska programmet för utbildning, ungdom och idrott. De är initiativ från Europeiska kommissionens Generaldirektorat för utbildning, ungdom, idrott och kultur. Den drivs av Europeiska skoldatanätet (samordning, innehåll och tjänster) och Tremend Software Consulting SRL (teknisk infrastruktur) enligt tjänsteavtal med Europeiska genomförandeorganet för utbildning och kultur (Eacea).


eTwinning-gemenskapen finns tack vare stöd från nationella stödorganisationer som finansieras av Erasmus+ enligt bidragsavtal med Europeiska genomförandeorganet för utbildning och kultur (Eacea). På liknande sätt bidrar de stödjande parterna till plattformens framgångar.


 

eTwinning

eTwinning som lanserades 2005 är en gemenskap som enbart är öppen för lärare och annan skolpersonal inom grundläggande yrkesutbildning och utbildning från förskoleverksamhet och barnomsorg till gymnasieskolor i länder som deltar i eTwinning. eTwinning omfattar metodik, en pedagogisk strategi, en praktikgemenskap och en plattform som möjliggör innovation, kommunikation och samarbete.


De viktigaste eTwinning-aktörerna är de registrerade användarna (eTwinnare), nationella stödorganisationer (NSO), Central Support Service (CSS), Europeiska kommissionen (General direktoratet för utbildning, ungdom, idrott och kultur) och Europeiska genomförandeorganet för utbildning och kultur.

 
Genom att gå med i eTwinning kan skolpersonal uppleva fördelarna med att höra till ”skolgemenskapen i Europa”. Registrerade och validerade eTwinnare har tillgång till det begränsade eTwinning-området och andra särskilda funktioner på den European School Education Platform.

 
På europeisk nivå samordnar den nuvarande Central Support Service (CSS) nätverket av nationella stödorganisationer med Europeiska kommissionen och Europeiska genomförandeorganet för utbildning och kultur (Eacea). Den är ansvarig för eTwinning-området, en helt flerspråkig webbplats med verktyg och tjänster för att skolpersonal ska kunna registrera sig, hitta partner och samarbeta. CSS tillhandahåller också pedagogiska och tekniska hjälptjänster och organiserar särskilda utbildningar för lärare på eTwinning.

 

Läs mer om eTwinning här.

 

 

About

Find out more about European School Education Platform

Nationella eTwinning-stödorganisationer

De nationella stödorganisationerna ansvarar för att pröva användarregistreringar, främja eTwinning i sina länder, hjälpa lärare att starta och genomföra sina projekt, belöna skolor för deras framgångsrika medverkan i eTwinning-projekt, arrangera utbildningar för lärare och se till att eTwinning utvecklas på ett sätt som motsvarar lokala skolors särskilda behov.

Erasmus+ Nationella programkontor

För att Erasmus+ ska vara så nära deltagarna som möjligt och fungera väl i olika länder samarbetar EU med nationella programkontor som förvaltar programmet.

Stödjande parter

Partner som stödjer European School Education Platform är initiativ, organ och icke-statliga institutioner vars principer, värderingar och mål motsvarar plattformens.

eTwinning för blivande lärare

eTwinning omfattar grundläggande lärarutbildning (ITE) som en strategi för att utvidga räckvidden och få med blivande lärare. Fler och fler exempel visar att införandet av eTwinning i utbildningen av lärarkandidater är mycket värdefullt för dem och institutionerna.