Skip to main content
European School Education Platform

European School Education Platform ja sen palvelut

Vuonna 2022 avattu European School Education Platform on kohtauspaikka kaikille opetusalan toimijoille – koulujen henkilöstölle, tutkijoille, päättäjille ja muille ammattilaisille – kaikilla tasoilla varhaiskasvatuksesta perusasteelle ja toisen asteen koulutukseen, ammatillinen peruskoulutus mukaan lukien. Alustalla toimii myös eTwinning, Euroopan koulujen yhteisö.

Tämä monikielinen verkkoalusta on maksuton kaikille käyttäjille.  Täällä voit tehdä seuraavaa:

 

 

  • Pysyä ajan tasalla: joka viikko julkaistaan uutta sisältöä, muun muassa asiantuntijoiden näkemyksiä, uutisia, haastatteluja, ajankohtaista tietoa ja esimerkkejä käytännöistä.
  • Löytää aineistoja: esimerkiksi raportteja tuoreista tutkimuksista sekä eurooppalaisissa hankkeissa ja koulutuksissa laadittuja opetusmateriaaleja. Saatavilla on myös eurooppalainen koulujen työkalupakki, joka sisältää tietoa koulunkäynnin keskeyttämisen ehkäisemisestä ja itsearviointityökalun, jonka avulla voi kehittää oman koulun toimia.
  • Saada tietoa rahoituksesta, jota on saatavilla Erasmus+ -ohjelman kautta. Osio sisältää kolme käytännön työkalua (kurssiluettelo, liikkuvuusmahdollisuuksien hakemisto ja strategisten kumppanuushankkeiden haku), jotka helpottavat koulujen Erasmus+ -hakemusten tekemistä.
  • Kehittää itseäsi: saatavilla on täydennyskoulutusta, kuten ilmaisia verkkokursseja, webinaareja ja opetusmateriaaleja yhteistyössä EU Academyn kanssa. 
  • Olla vuorovaikutuksessa, tehdä yhteistyötä ja kehittää projekteja Euroopan muiden todennettujen koulun työntekijöiden kanssa eTwinning-yhteisössä. 

 

European School Education Platformin ja eTwinning-yhteisön on mahdollistanut rahoitus, jota on saatu Erasmus+ -ohjelmasta eli Euroopan unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelmasta. Ne ovat Euroopan komission koulutuksen ja kulttuurin pääosaston hankkeita. Toiminnasta huolehtivat European Schoolnet (koordinointi, sisältö ja palvelut) ja Tremend Software Consulting SRL (tekninen infrastruktuuri) Euroopan koulutuksen ja kulttuurin toimeenpanoviraston (EACEA) kanssa tehtyjen palvelusopimusten mukaisesti.

 
eTwinning-yhteisö on olemassa kansallisten tukiorganisaatioiden tuen ansiosta, jota saadaan Erasmus+ -ohjelmasta Euroopan komission koulutuksen ja kulttuurin toimeenpanoviraston (EACEA) kanssa tehtyjen tukisopimusten mukaisesti. Osa alustan menestyksestä on myös yhteistyökumppanien tuen ansiota.


 

eTwinning

Vuonna 2005 käynnistetty eTwinning on yhteisö, joka on tarkoitettu eTwinningiin osallistuvien maiden opettajille ja koulun muulle henkilöstölle varhaiskasvatuksesta lukiotason oppilaitoksiin ja ammatilliseen peruskoulutukseen. eTwinningissä yhdistyvät metodologia, pedagoginen lähestymistapa, käytäntöyhteisö sekä innovoinnin, vuorovaikutuksen ja yhteistyön mahdollistava alusta.


Keskeisiä eTwinningin sidosryhmiä ovat sen rekisteröityneet käyttäjät (eTwinnaajat), kansalliset tukiorganisaatiot (NSO), keskustukipalvelu (CSS), Euroopan komissio (koulutuksen ja kulttuurin pääosasto) ja Euroopan koulutuksen ja kulttuurin toimeenpanovirasto (EACEA).

 
Liittymällä eTwinningiin koulun henkilöstö voi kokea hyödyt, joita saa kuulumisesta ”Euroopan koulujen yhteisöön”. Rekisteröityneet ja jäseneksi hyväksytyt eTwinnaajat voivat käyttää heille varattua eTwinningin osiota ja muita European School Education Platformin erityisominaisuuksia.

 
Euroopan tasolla nykyinen keskustukipalvelu (CSS) koordinoi kansallisten tukiorganisaatioiden verkostoa Euroopan komission ja Euroopan koulutuksen ja kulttuurin toimeenpanoviraston (EACEA) kanssa. Keskustukipalvelu vastaa eTwinning-osiosta. Tämä monikielinen sivusto tarjoaa työkaluja ja palveluja, joiden avulla koulun henkilöstö voi rekisteröityä, löytää yhteistyökumppaneita ja työskennellä yhdessä. Keskustukipalvelu tarjoaa myös pedagogisia ja teknisiä tukipalveluja ja järjestää koulutusta eTwinningissä mukana oleville opettajille.

 

Lue lisää eTwinningistä täältä .

 

About

Find out more about European School Education Platform

eTwinningin kansalliset tukiorganisaatiot

Kansalliset tukiorganisaatiot vastaavat käyttäjien rekisteröitymisten tarkistamisesta, eTwinningin edistämisestä omissa maissaan, opettajien auttamisesta projektien perustamisessa ja toteuttamisessa, koulujen palkitsemisesta menestyksellisestä osallistumisesta eTwinning-projekteihin, koulutusten järjestämisestä opettajille sekä sen varmistamisesta, että eTwinning kehittyy paikallisten koulujen tarpeiden mukaisesti.

Erasmus+ Kansalliset toimistot

Jotta Erasmus+ -ohjelman hallinnointi olisi mahdollisimman lähellä ohjelman edunsaajia ja jotta voitaisiin varmistaa, että se toimii hyvin kaikissa maissa, EU tekee yhteistyötä kansallisten toimistojen kanssa.

Yhteistyökumppanit

European School Education Platformin yhteistyökumppanit ovat hankkeita, toimielimiä ja kansalaisjärjestöjä, joiden periaatteet, arvot ja tavoitteet ovat sopusoinnussa alustan kanssa.

eTwinning tuleville opettajille

eTwinningissä huomioidaan opettajankoulutus keinona tavoittaa entistä enemmän tulevia opettajia ja osallistaa heitä. Koko ajan saadaan lisää näyttöä siitä, että eTwinningin ottaminen käyttöön opettajaopiskelijoiden koulutuksessa on erittäin hyödyllistä opiskelijoille ja heidän oppilaitoksilleen.