Skip to main content
European School Education Platform

Il-Pjattaforma Ewropea għall-Edukazzjoni fl-Iskejjel u s-servizzi tagħha

Imnedija fl-2022, il-Pjattaforma Ewropea tal-Edukazzjoni fl-Iskejjel hija l-punt ta’ laqgħa għall-partijiet interessati kollha fis-settur tal-edukazzjoni skolastika – persunal tal-iskola, riċerkaturi, dawk li jfasslu l-politika u professjonisti oħra – mifruxa fuq kull livell mill-kura u l-edukazzjoni bikrija tat-tfal sal-iskola primarja u sekondarja, inklużi l-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali inizjali. Il-pjattaforma hija wkoll id-dar tal-eTwinning, il-komunità għall-iskejjel fl-Ewropa.

Din il-pjattaforma online multilingwi hija bla ħlas għall-utenti kollha. Hawnhekk, tista’:

 

 

  • Iżżomm ruħek infurmat b’kontenut ġdid ippubblikat kull ġimgħa, inklużi opinjonijiet minn esperti, artikli tal-aħbarijiet, intervisti, aħbarijiet attwali u eżempji ta’ prattiki.
  • Issib riżorsi bħal rapporti minn riċerka riċenti, materjali tat-tagħlim maħluqa fi proġetti Ewropej u korsijiet ta’ taħriġ, u l-Għodda Ewropea għall-Iskejjel, b’materjal dwar il-prevenzjoni tat-tluq bikri mill-iskola u għodda ta’ awtovalutazzjoni li tgħinek tiżviluppa l-azzjonijiet skolastiċi tiegħek.
  • Tiffamiljarizza ruħek mal-finanzjament permezz tal-opportunitajiet tal-Erasmus+, magħmula minn tliet għodod prattiċi (katalgu tal-korsijiet, direttorju tal-opportunitajiet ta’ mobilità u tfittxija għal sħubijiet strateġiċi) biex jgħinu lil-iskejjel iħejju l-applikazzjonijiet tal-Erasmus+ tagħhom.
  • Tiżviluppa ruħek bl-opportunitajiet ta’ żvilupp professjonali bħal korsijiet online bla ħlas, webinars u materjali ta’ tagħlim b’kollaborazzjoni mal-Akkademja tal-UE. 
  • Tinteraġixxi, tikkollabora u tiżviluppa proġetti ma’ persunal ieħor tal-iskola vverifikat fl-Ewropa fil-komunità tal-eTwinning. 

 

Il-Pjattaforma Ewropea tal-Edukazzjoni fl-Iskejjel u l-komunità tal-eTwinning huma possibbli grazzi għall-finanzjament mill-Erasmus+, il-programm Ewropew għall-edukazzjoni, it-taħriġ, iż-żgħażagħ u l-isport. Dawn huma inizjattivi mid-Direttorat Ġenerali tal-Kummissjoni Ewropea għall-Edukazzjoni, iż-Żgħażagħ, l-Isport u l-Kultura. Din hija operata minn European Schoolnet (koordinazzjoni, kontenut, u servizzi) u Tremend Software Consulting SRL (infrastruttura teknika) taħt kuntratti ta’ servizz mal-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għall-Edukazzjoni u l-Kultura (EACEA).


Il-komunità tal-eTwinning teżisti grazzi għall-appoġġ ta’ organizzazzjonijiet ta’ appoġġ nazzjonali ffinanzjati mill-Erasmus+ taħt ftehimiet ta’ għotja mal-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għall-Edukazzjoni u l-Kultura (EACEA). Bl-istess mod, parti mis-suċċess tal-pjattaforma hija grazzi għas-sħab ta’ appoġġ.


 

eTwinning

Imniedi fl-2005, l-eTwinning huwa komunità li hija esklussivament miftuħa għall-edukaturi u persunal ieħor tal-iskola fl-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali inizjali u l-edukazzjoni mill-kura u l-edukazzjoni bikrija tat-tfal sal-iskejjel sekondarji għolja minn pajjiżi li jipparteċipaw fl-eTwinning. L-eTwinning jinkorpora metodoloġija, approċċ pedagoġiku, komunità ta’ prattika u pjattaforma li tippermetti l-innovazzjoni, il-komunikazzjoni u l-kollaborazzjoni.


Il-partijiet interessati ewlenin tal-eTwinning huma l-utenti rreġistrati tiegħu (eTwinners), l-organizzazzjonijiet ta’ appoġġ nazzjonali (NSO), is-Servizz ta’ Appoġġ Ċentrali (CSS), il-Kummissjoni Ewropea (id-Direttorat Ġenerali għall-Edukazzjoni, iż-Żgħażagħ, l-Isport u l-Kultura), u l-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għall-Edukazzjoni u l-Kultura.

 
Meta jissieħeb fl-eTwinning, il-persunal tal-iskola jista’ jesperjenza l-benefiċċji ta’ appartenenza għall-“Komunità għall-iskejjel fl-Ewropa”. L-eTwinners irreġistrati u vvalidati għandhom aċċess għall-qasam ristrett tal-eTwinning u karatteristiċi speċjalizzati oħra fuq il-Pjattaforma Ewropea tal-Edukazzjoni tal-Iskejjel.

 
Fil-livell Ewropew, is-Servizz ta’ Appoġġ Ċentrali (CSS) attwali jikkoordina n-network ta’ organizzazzjonijiet ta’ appoġġ nazzjonali mal-Kummissjoni Ewropea u l-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għall-Edukazzjoni u l-Kultura (EACEA). Huwa responsabbli għall-qasam tal-eTwinning, sit web kompletament multilingwi li joffri għodod u servizzi li permezz tagħhom il-membri tal-persunal tal-iskejjel jistgħu jirreġistraw, isibu sħab u jaħdmu flimkien. Is-CSS jipprovdi wkoll servizzi pedagoġiċi u tekniċi ta’ helpdesk u jorganizza sessjonijiet speċifiċi ta’ taħriġ għall-għalliema dwar l-eTwinning.

 

Aqra aktar dwar l-eTwinning hawn.

About

Find out more about European School Education Platform

Organizzazzjonijiet ta’ appoġġ nazzjonali tal-eTwinning

L-organizzazzjonijiet ta’ appoġġ nazzjonali huma responsabbli għall-ivverifikar tar-reġistrazzjonijiet tal-utenti, jippromwovu l-eTwinning fil-pajjiżi tagħhom, jgħinu lill-għalliema jistabbilixxu u jwettqu l-proġetti tagħhom, jippremjaw l-iskejjel għall-parteċipazzjoni b’suċċess tagħhom fil-proġetti tal-eTwinning, jorganizzaw sessjonijiet ta’ taħriġ għall-għalliema u jiżguraw li l-eTwinning jevolvi b’mod li jaqbel mal-ħtiġijiet partikolari tal-iskejjel lokali. 

Erasmus+ L-Aġenziji Nazzjonali

Biex inressqu lil Erasmus+ kemm jista’ jkun qrib tal-parteċipanti u niżguraw li dan jaħdem sew fil-pajjiżi differenti, l-UE taħdem mal-Aġenziji Nazzjonali biex timmaniġġja l-programm.

Sħab ta’ appoġġ

Is-sħab ta’ appoġġ tal-Pjattaforma Ewropea għall-Edukazzjoni fl-Iskejjel huma inizjattivi, korpi u istituzzjonijiet mhux governattivi li l-prinċipji, il-valuri u l-għanijiet tagħhom huma allinjati ma’ dawk tal-pjattaforma.

L-eTwinning għall-Għalliema tal-Futur

 L-eTwinning jinvolvi edukazzjoni inizjali tal-għalliema (ITE) bħala strateġija biex jespandi l-firxa tiegħu u jinvolvi għalliema futuri. Għadd dejjem jikber ta’ eżempji juru li l-introduzzjoni tal-eTwinning fl-edukazzjoni tal-għalliema tal-istudenti hija ta’ valur kbir għalihom u għall-istituzzjonijiet tagħhom. 

Release 1.30.0b