Skip to main content
European School Education Platform

Europos mokyklinio ugdymo platforma ir jos paslaugos

Europos mokyklinio ugdymo platforma, pradėjusi veikti 2022 metais, yra visų mokyklinio ugdymo sektoriaus suinteresuotųjų šalių – švietimo darbuotojų, mokslininkų, atsakingų asmenų ir kitų specialistų – susitikimo vieta, apimanti visas ugdymo pakopas nuo ankstyvojo ugdymo bei priežiūros iki pradinio ir vidurinio ugdymo bei profesinio mokymo. Platforma kartu yra ir programos „eTwinning“ – Europos mokyklų bendruomenės - namai.

Ši internetinė daugiakalbė platforma yra nemokama visiems naudotojams.  Čia galite:

 

 

  • Sekti informaciją skaitydami kasdien publikuojamą naują turinį: ekspertų nuomones, naujienų straipsnius, interviu, dabarties aktualijas ir praktinės veiklos pavyzdžius.
  • Rasti išteklių, pavyzdžiui: naujausių tyrimų ataskaitų, mokomosios medžiagos, sukurtos vykdant europinius projektus bei dalyvaujant mokymo kursuose, ir Europos priemonių rinkinį mokykloms su medžiaga apie ankstyvo pasitraukimo iš mokyklos prevenciją bei įsivertinimo priemone, padedančia tobulinti savo mokyklos veiklą.
  • Susipažinti su finansavimo galimybėmis programoje „Erasmus+”, kurias sudaro trys praktinės priemonės (kursų katalogas, mobilumo galimybių katalogas ir strateginės partnerystės paieška), padedančios mokykloms parengti programos „Erasmus+“ paraiškas.
  • Tobulėti pasinaudojant profesinio tobulėjimo galimybėmis, pavyzdžiui, nemokamais kursais internete, internetiniais seminarais ir mokymo medžiaga, sukurta bendradarbiaujant su ES akademija. 
  • Bendrauti, bendradarbiauti ir kurti projektus su kitais, oficialiai patvirtintais, Europos švietimo darbuotojais programos „eTwinning“ bendruomenėje.

 

Europos mokyklinio ugdymo platforma ir programos „eTwinning“ bendruomenė finansuojamos pagal Europos švietimo, mokymų, jaunimo ir sporto programą „Erasmus+“. Tai yra Europos Komisijos švietimo, jaunimo, sporto ir kultūros generalinio direktorato iniciatyvos. Jas įgyvendina organizacijos „European Schoolnet“ (atsakinga už koordinavimą, turinį bei aptarnavimą) ir „Tremend Software Consulting SRL“ (atsakinga už techninę infrastruktūrą) pagal paslaugų sutartis su Europos švietimo ir kultūros vykdomąja agentūra (EACEA).

 
Programos „eTwinning“ bendruomenę burti padeda nacionalinės paramos organizacijos, finansuojamos pagal programos „Erasmus+“ dotacijos sutartis su Europos švietimo ir kultūros vykdomąja agentūra (EACEA). Be to, dalis platformos sėkmės priklauso ir nuo paramos partnerių.


 

„eTwinning“

„eTwinning“ – tai bendruomenė, įkurta 2005 metais ir skirta tik pedagogams bei kitiems švietimo darbuotojams, dirbantiems pirminio profesinio mokymo įstaigose ir mokyklose nuo ankstyvojo ugdymo bei priežiūros iki vidurinio ugdymo tose šalyse, kurios dalyvauja programoje „eTwinning“. „eTwinning“ apima metodiką, pedagoginį požiūrį, specialistų bendruomenę bei platformą, kuri įgalina naujoves, bendravimą ir bendradarbiavimą.


Pagrindinės „eTwinning“ suinteresuotosios šalys yra jos registruoti naudotojai (programos „eTwinning“ dalyviai), nacionalinės paramos organizacijos (NPO), centrinė paramos tarnyba (CPT), Europos Komisija (švietimo, jaunimo, sporto ir kultūros generalinis direktoratas) ir Europos švietimo bei kultūros vykdomoji agentūra.

 
Prisijungę prie „eTwinning“, švietimo darbuotojai gali pasinaudoti „Europos mokyklų bendruomenės“ teikiamais privalumais. Europos mokyklų švietimo platformoje užsiregistravę ir patvirtinti programos „eTwinning“ dalyviai turi prieigą prie uždaros skilties „eTwinning“ ir kitų jiems skirtų galimybių.

 
Europos lygiu nacionalinių paramos organizacijų tinklą koordinuoja dabartinė centrinė paramos tarnyba (CPT) kartu su Europos Komisija bei Europos švietimo ir kultūros vykdomąja agentūra (EACEA). Ji atsakinga už skiltį „eTwinning“ – daugiakalbę svetainę, kurios įrankiai bei paslaugos leidžia švietimo darbuotojams registruotis, susirasti partnerių ir bendradarbiauti. Be to, CPT teikia ir pedagoginės bei techninės pagalbos paslaugas ir organizuoja specialius mokymus mokytojams apie programą „eTwinning“.

 

Daugiau apie „eTwinning“ skaitykite čia.

 

About

Find out more about European School Education Platform

„eTwinning“ nacionalinės paramos organizacijos

Nacionalinės paramos organizacijos yra atsakingos už naudotojų registracijų tikrinimą, programos „eTwinning“ sklaidą savo šalyse, pagalbą mokytojams rengiant bei įgyvendinant projektus, apdovanojimus mokykloms už sėkmingą dalyvavimą programos „eTwinning“ projektuose, mokymų organizavimą mokytojams ir vietos mokyklų poreikių užtikrinimą programoje „eTwinning“.

Erasmus+ Nacionalinės agentūros

Kad programa „Erasmus+“ dalyviams būtų kuo pasiekiamesnė ir gerai veiktų skirtingose šalyse, ES ją valdo bendradarbiaudama su nacionalinėmis agentūromis.

Paramos partneriai

Europos mokyklinio ugdymo platformos paramos partneriai – tai iniciatyvos, įstaigos ir nevyriausybinės institucijos, kurių principai, vertybės ir tikslai dera su platformos principais.

„eTwinning“ būsimiems mokytojams

Programa „eTwinning“ apima ir pirminį mokytojų rengimą, kaip strategiją, skirtą išplėsti programos pasiekiamumą bei įtraukti būsimus mokytojus. Vis daugiau pavyzdžių rodo, kad dalyvavimas programoje „eTwinning“ yra naudingas ir pedagogikos studentams, ir jų ugdymo įstaigoms.

Release 1.30.0b