Skip to main content
European School Education Platform

A European School Education Platform és szolgáltatásai

A 2022-ben elindított European School Education Platform az iskolai oktatásban érintett felek találkozóhelye. Az érintett felek köre kiterjed az oktatásnak mind a koragyermekkori nevelés és gondozás, mind az alapfokú, illetve a szakmai alapképzést is magában foglaló középfokú szintjével foglalkozó személyekre, legyenek bár iskolai munkatársak, kutatók, politikai döntéshozók vagy más szakemberek. A portál emellett az eTwinningnek, az európai iskolák közösségének is az otthona.

Ez a többnyelvű online felület minden felhasználó számára ingyenesen használható. A felületen a felhasználók:

 

  • naprakészen tájékozódhatnak a hetente publikált új tartalmakból, többek között híranyagokból, szakértők által írt véleménycikkekből, interjúkból, friss kiadványokból, illetve gyakorlati tevékenységeket bemutató cikkekből;
  • forrásokat kereshetnek, például a legújabb kutatások eredményeit ismertető beszámolók, illetve különböző európai projektek és szakmai továbbképzések keretében kidolgozott oktatási segédanyagok között. Ezek mellett böngészhetnek az „Európai iskolai eszköztár” című gyűjteményben is, mely többek között a korai iskolaelhagyással kapcsolatos anyagokat tartalmaz, és egy önértékelési eszközt is magában foglal, melynek segítségével a felhasználók kiértékelhetik saját iskolájuk intézkedéseit;
  • finanszírozási lehetőségeket kereshetnek az „Erasmus+ lehetőségek” rovatában elérhető eszközök és információk felhasználásával. Itt három praktikus eszköz áll a felhasználók rendelkezésére (kurzuskatalógus, mobilitási lehetőségek adatbázisa, partnerkereső stratégiai partnerségek alakításához), amelyek segítséget nyújtanak az iskolák Erasmus+ pályázatainak összeállításához;
  • fejleszthetik szaktudásukat az EU Academy-vel együttműködésben biztosított online és személyes jelenlétet igénylő szakmai fejlődési tevékenységek ‒ például online kurzusok, webináriumok ‒ keretében, illetve oktatási segédanyagok felhasználásával;
  • interakciókat és együttműködést folytathatnak, illetve közös projekteket hajthatnak végre az eTwinning közösséghez tartozó hitelesített európai iskolai munkatársaikkal.

 

A European School Education Platform és az eTwinning működését az Erasmus+, az EU oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogramja által biztosított finanszírozás teszi lehetővé. Mindkettő az Európai Bizottság Oktatásügyi, Ifjúságpolitikai, Sportügyi és Kulturális Főigazgatóságának a kezdeményezése. A European School Education Platform és az eTwinning fenntartását a European Schoolnet (koordináció, tartalmak, szolgáltatások), valamint a Tremend Software Consulting SRL (technikai infrastruktúra) biztosítja az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökséggel (EACEA) kötött szolgáltatási szerződések keretében.

 

Az eTwinning programot nemzeti szolgáltató szervezetek támogatják, amelyek működését az Erasmus+ program finanszírozza az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökséggel kötött támogatási megállapodások keretében. A platform eredményes működéséhez jelentős mértékben hozzájárulnak a támogató partnerek is.


 

Az eTwinning program

A 2005-ben elindított eTwinning programhoz kizárólag az iskolai oktatásban, a koragyermekkori nevelés és gondozás, az alapfokú oktatás, illetve a szakmai alapképzést is magában foglaló középfokú oktatás szintjein dolgozó pedagógusok és más iskolai alkalmazottak csatlakozhatnak a programban hivatalosan részt vevő országokból. Az eTwinning egyszerre egy módszertan, egy pedagógiai megközelítés, egy szakmai közösség és egy online felület, amely elősegíti az innovációt, a kommunikációt és az együttműködést.

 

Az eTwinning program fő érdekelt felei annak regisztrált tagjai (az eTwinning program résztvevői, eTwinningezők), a nemzeti szolgáltató szervezetek (national support organisations ‒ NSO), a Központi Szolgáltatópont (Central Support Service ‒ CSS), az Európai Bizottság (Oktatásügyi, Ifjúságpolitikai, Sportügyi és Kulturális Főigazgatóság), valamint az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség.

 

Az eTwinning programhoz csatlakozó iskolai munkatársak megtapasztalhatják, milyen előnyökkel jár „Az európai iskolák közösségéhez” tartozni. A regisztrált és jóváhagyott résztvevők emellett hozzáférést nyernek a European School Education Platform portálon kialakított korlátozott hozzáférésű eTwinning felülethez és más speciális szolgáltatásokhoz.

 

Európai szinten a jelenlegi Központi Szolgáltatópont (Central Support Services – CSS) felel a nemzeti szolgáltatópontok hálózatának koordinálásáért, illetve az Európai Bizottsággal és az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökséggel (EACEA) folytatott együttműködésért. A Központi Szolgáltatópont működteti az eTwinning többnyelvű online felületét, amelyen egy sor eszköz és szolgáltatás segíti elő az iskolai alkalmazottak regisztrációját, partnerkeresését és közös munkáját. A CSS mindezek mellett pedagógiai és technikai támogatást is biztosít, továbbá az eTwinning programról szóló képzéseket szervez pedagógusok számára.

 

Az eTwinning programról itt  bővebben is olvashat. 

About

Find out more about European School Education Platform

eTwinning nemzeti szolgáltató szervezetek

A nemzeti szolgáltató szervezetek felelősek a felhasználói regisztrációk hitelesítéséért, emellett a saját hazájukban népszerűsítik a programot, segítséget nyújtanak a pedagógusoknak a projektek elindításához és végrehajtásához, díjazzák az iskolákat az eTwinning projektekben elért eredményeikért, illetve képzéseket rendeznek a pedagógusok számára.

Erasmus+ Nemzeti irodák

Az EU gondoskodni akar arról, hogy az Erasmus+ minden országban jól működjön, és a lehető legközelebb kerüljön a résztvevőkhöz, ezért a program irányítását nemzeti irodák közreműködésével végzi.

Támogató partnerek

A European School Education Platform (ESEP) támogató partnerei olyan kezdeményezések, intézmények és nem-kormányzati szervezetek, amelyek alapelvei, értékrendje és céljai összhangban állnak az ESEP központi értékeivel és célkitűzéseivel. 

eTwinning a jövő pedagógusaiért

Az eTwinning program hatókörének kiterjesztése érdekében a pedagógus alapképzést nyújtó intézményekkel is együttműködést folytat, ezzel a pedagógus pályára készülő hallgatókat is bevonja az eTwinning tevékenységekbe.