Skip to main content
European School Education Platform

Europejska Platforma Edukacji Szkolnej i jej funkcje

Uruchomiona w 2022 r. Europejska Platforma Edukacji Szkolnej jest miejscem spotkań dla wszystkich zainteresowanych stron sektora edukacji szkolnej – personelu szkolnego, naukowców, decydentów i innych działających w tej dziedzinie podmiotów – obejmującym wszystkie poziomy kształcenia, od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem po kształcenie podstawowe i średnie, w tym podstawowe kształcenie zawodowe.

Wszyscy użytkownicy wielojęzycznej platformy internetowej mogą korzystać z niej za darmo. Tutaj możesz:

 

  • Zapoznawać się na bieżąco z nowymi treściami publikowanymi każdego tygodnia, w tym z felietonami ekspertów, najnowszymi wiadomościami, wywiadami, bieżącymi informacjami i przykładami praktyk.
  • Wyszukiwać materiały, takie jak raporty z ostatnich badań naukowych czy materiały edukacyjne powstałe w ramach europejskich projektów i kursów szkoleniowych, a także korzystać z Europejskiego przybornika dla szkół, obejmującego materiały poświęcone zapobieganiu wczesnemu kończeniu nauki oraz narzędzie do samooceny pomagające w tworzeniu własnych działań szkolnych.
  • Poznać możliwości finansowania w ramach oferty Erasmus+, składającej się z trzech praktycznych narzędzi (katalogu kursów, działu ofert mobilności oraz funkcji wyszukiwania partnerstw strategicznych) pomagających szkołom w przygotowywaniu zgłoszeń do Erasmus+.
  • Podnosić kwalifikacje dzięki ofercie rozwoju zawodowego, obejmującej m.in. darmowe kursy internetowe, webinaria i materiały dydaktyczne, oferowane we współpracy z EU Academy.
  • Wchodzić w interakcje, nawiązywać współpracę i tworzyć projekty razem z innymi sprawdzonymi pracownikami europejskiego sektora edukacji szkolnej dzięki społeczności eTwinning.

 

Działalność Europejskiej Platformy Edukacji Szkolnej i społeczności eTwinning jest możliwa dzięki finansowania ze środków Erasmus+, unijnego programu na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu. Stanowią one inicjatywy prowadzone przez Dyrekcję Generalną ds. Kształcenia, Szkolenia, Młodzieży, Sportu i Kultury  Komisji Europejskiej. Platformę prowadzą European Schoolnet (koordynacja, treść, funkcje) i Tremend Software Consulting SRL (infrastruktura techniczna) w ramach zamówienia publicznego na usługi udzielonego przez Europejską Agencję Wykonawczą ds. Edukacji i Kultury (EACEA).

 
Społeczność eTwinning istnieje dzięki wsparciu Krajowych Biur eTwinning, finansowanych przez program Erasmus+ na podstawie umów grantowych zawieranych z Europejską Agencją Wykonawczą ds. Edukacji i Kultury (EACEA).  Za sukces platformy w znacznym stopniu odpowiadają również wspierający ją partnerzy.


 

eTwinning

Uruchomiona w 2005 roku inicjatywa eTwinning jest społecznością przeznaczoną wyłącznie dla edukatorów i pozostałych członków personelu szkolnego pracujących w dziedzinach kształcenia zawodowego podstawowego oraz edukacji szkolnej, od poziomu wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem po szkoły średnie II stopnia, w państwach uczestniczących w eTwinningu. eTwinning łączy metodologię, podejścia pedagogiczne, społeczność praktyków i platformę umożliwiającą innowację, komunikację i współpracę.


Głównymi stronami uczestniczącymi w eTwinningu są zarejestrowani użytkownicy (eTwinnerzy), Krajowe Biura eTwinning, Centralne Biuro eTwinning, Komisja Europejska (Dyrekcja Generalna ds. Edukacji, Młodzieży, Sportu i Kultury) oraz Europejska Agencja Wykonawcza ds. Edukacji i Kultury.

 
Dołączając do eTwinningu, personel szkolny może w pełni skorzystać z przynależności do „europejskiej społeczności szkół”. Zarejestrowani i zatwierdzeni eTwinnerzy mają dostęp do obszaru o ograniczonym dostępie platformy eTwinning oraz do specjalnych funkcji Europejskiej Platformy Edukacji Szkolnej.

 
Na poziomie europejskim, bieżące Centralne Biuro eTwinning koordynuje działalność sieci Krajowych Biur eTwinning, wspólnie z Komisją Europejską i Europejską Agencją Wykonawczą ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Centralne Biuro odpowiada z platformę eTwinning, w pełni wielojęzyczną stronę internetową oferującą narzędzia i usługi, dzięki którym członkowie personelu szkolnego mogą rejestrować się, wyszukiwać partnerów i współpracować. Biuro prowadzi również serwisy helpdesku pedagogicznego i technicznego oraz organizuje odbywające się na platformie eTwinning specjalne sesje szkoleniowe dla nauczycieli.

 

Więcej o eTwinningu dowiesz się z tej strony.

EU flags

Krajowe Biura eTwinning

Krajowe Biura eTwinning są odpowiedzialne za weryfikację zarejestrowanych użytkowników, krajową promocję eTwinningu, zapewnianie nauczycielom wsparcia podczas tworzenia i realizacji projektów, nagradzanie szkół za skuteczny udział w projektach eTwinning, organizację sesji szkoleniowych dla nauczycieli i zapewnianie, że eTwinning rozwija się w sposób dostosowany do szczególnych potrzeb lokalnych szkół.

Erasmus+ National Agencies

The EU works with National Agencies to bring the Erasmus+ programme as close as possible to participants.

Wspierający nas partnerzy

Wśród wspierających Europejską Platformę Edukacji Szkolnej partnerów znajdują się inicjatywy, agencje i organizacje pozarządowe, których zasady, wartości i cele pokrywają się z celami platformy.

eTwinning dla przyszłych nauczycieli

eTwinning udziela się w kształceniu wstępnym nauczycieli w ramach strategii poszerzania zasięgu i włączania przyszłych nauczycieli. Coraz liczniejsze przykłady dowodzą, że wprowadzanie eTwinningu w proces kształcenia przyszłych nauczycieli jest niezwykle cenne dla nich samych i dla instytucji, w których się kształcą.

Release 1.30.0b