Skip to main content
European School Education Platform

European School Education platforma un tās pakalpojumi

European School Education platforma, kas sāka darbību 2022. gadā, ir vieta, kur var tikties visas ieinteresētās personas skolu izglītības nozarē – skolu darbinieki, pētnieki, politikas veidotāji un citi speciālisti, aptverot visus līmeņus no pirmsskolas izglītības un aprūpes līdz sākumskolai un vidusskolai, kā arī sākotnējām arodmācībām. Platforma ir arī eTwinning – Eiropas skolu kopienas – mājas.

Šī daudzvalodīgā tiešsaistes platforma bez maksas ir pieejama visiem lietotājiem.  Tajā jūs varat:

 

  • uzzināt jaunāko, jo katru nedēļu tiek publicēts jauns saturs, tostarp ekspertu viedokļi, jauni raksti, intervijas, jaunākās ziņas un prakses piemēri;
  • atrast resursus, piemēram, nesenās pētniecības ziņojumus, Eiropas projektos un mācību kursos izveidotus mācību materiālus, kā arī Eiropas rīkkopu skolām, kurā pieejami materiāli priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas novēršanai un pašnovērtēšanas rīks, lai labāk izstrādātu savas darbības skolai;
  • uzzināt par finansējumu, izmantojot Erasmus+ iespējas, ko veido trīs praktiski rīki (kursu katalogs, mobilitātes iespēju katalogs un stratēģisko partnerību meklēšana), lai palīdzētu skolām sagatavot savus Erasmus+ pieteikumus;
  • attīstīties, izmantojot profesionālās izaugsmes iespējas, piemēram, bezmaksas kursus tiešsaistē, tīmekļseminārus un mācību materiālus sadarbībā ar ES akadēmiju; 
  • sazināties, sadarboties un izstrādāt projektus ar citiem pārbaudītiem skolu darbiniekiem Eiropas eTwinning kopienā.

 

European School Education platformu un eTwinning kopienu padara iespējamas Erasmus+ (Eiropas programma izglītības un mācību, jaunatnes un sporta jomās) finansējums. Tās ir Eiropas Komisijas Izglītības, jaunatnes, sporta un kultūras ģenerāldirektorāta iniciatīvas, kuras nodrošina European Schoolnet (koordinācija, saturs un pakalpojumi) un Tremend Software Consulting SRL (tehniskā infrastruktūra) saskaņā ar pakalpojumu līgumiem, kas noslēgti ar Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūru.

 
eTwinning kopiena pastāv, pateicoties nacionālo atbalsta organizāciju atbalstam, kuras saskaņā ar dotāciju nolīgumiem, kas noslēgti ar Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūru, finansē Erasmus+.  Līdzīgi arī platformas panākumus daļēji nodrošina atbalstošie partneri.


 

eTwinning

2005. gadā izveidotā eTwinning kopiena ir paredzēta tikai pedagogiem un citiem skolu darbiniekiem sākotnējās arodmācībās un izglītībā no pirmsskolas izglītības un aprūpes līdz vidusskolām valstīs, kuras piedalās eTwinning. eTwinning ir metodika, pedagoģiska pieeja, prakses kopiena un platforma, kas veicina inovāciju, komunikāciju un sadarbību.


Galvenās eTwinning ieinteresētās personas ir reģistrētie lietotāji (eTwinning dalībnieki), nacionālās atbalsta organizācijas (NAO), centrālais atbalsta dienests (CAD), Eiropas Komisija (Izglītības, jaunatnes, sporta un kultūras ģenerāldirektorāts) un Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūra.


Pievienojoties eTwinning, skolu darbinieki var izmantot priekšrocības, ko sniedz piederība Eiropas skolu kopienai. Reģistrētajiem un apstiprinātajiem eTwinning dalībniekiem ir piekļuve citiem nepieejamai eTwinning telpai, kā arī īpašām funkcijām European School Education platformā.

 
Eiropas līmenī pašreizējais Centrālais atbalsta dienests koordinē nacionālo atbalsta organizāciju tīklu ar Eiropas Komisiju un Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūru. Tas atbild par eTwinning telpu – pilnībā daudzvalodīgu tīmekļa vietni, kurā pieejami rīki un pakalpojumi, ar kuriem skolu darbinieki var reģistrēties, atrast partnerus un sadarboties. Centrālais atbalsta dienests arī sniedz pedagoģiskos un tehniskos atbalsta pakalpojumus un rīko īpašas mācību sesijas skolotājiem eTwinning telpā.

Par eTwinning vairāk varat uzzināt šeit.

 

About

Find out more about European School Education Platform

eTwinning nacionālās atbalsta organizācijas

Nacionālās atbalsta organizācijas atbild par lietotāju reģistrāciju pārbaudi, eTwinning popularizēšanu savās valstīs, palīdzēšanu skolotājiem izveidot un īstenot savus projektus, atlīdzināšanu skolām par veiksmīgu dalību eTwinning projektos, mācību sesiju rīkošanu skolotājiem un nodrošināšanu, ka eTwinning attīstās veidā, kas atbilst vietējo skolu īpašajām vajadzībām. 

Erasmus+ Valstu aģentūras

Lai programmu “Erasmus+” pēc iespējas tuvinātu dalībniekiem un tā labi darbotos dažādās valstīs, ES sadarbojas ar valstu aģentūrām, kas palīdz vadīt programmu.

Atbalstošie partneri

European School Education platformas atbalstošie partneri ir iniciatīvas, struktūras un nevalstiskās organizācijas, kuru principi, vērtības un mērķi atbilst platformas principiem, vērtībām un mērķiem.

eTwinning topošajiem skolotājiem

eTwinning ietver skolotāju sākotnējo izglītību kā stratēģiju savas ietekmes paplašināšanai un topošo skolotāju iesaistīšanai. Arvien vairāk piemēru apliecina, ka eTwinning ieviešana topošo skolotāju izglītībā ir ļoti vērtīga gan viņiem, gan viņu iestādēm.