Skip to main content
European School Education Platform

Platforma European School Education Platform a jej služby

Platforma European School Education, ktorá bola uvedená do činnosti v roku 2022, je miestom stretnutia všetkých zainteresovaných strán v sektore školského vzdelávania – zamestnancov škôl, výskumníkov, tvorcov politík a iných odborníkov – na všetkých úrovniach od vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve až po základné a stredné školy, vrátane počiatočného odborného vzdelávania a prípravy. Platforma je tiež domovom pre eTwinning, komunitu pre školy v Európe.

Táto online viacjazyčná platforma je pre všetkých používateľov bezplatná. Tu môžete:

 

  • Získavať informácie o novom obsahu publikovanom každý týždeň, vrátane názorov odborníkov, spravodajských článkov, rozhovorov, aktuálnych správ a príkladov postupov.
  • Nájsť zdroje, ako sú správy z nedávneho výskumu, učebné materiály vytvorené v rámci európskych projektov a kurzov odbornej prípravy a Európsky súbor nástrojov pre školy s materiálmi o predchádzaní predčasnému ukončeniu školskej dochádzky a nástrojom na sebahodnotenie, ktorý vám pomôže rozvíjať vaše vlastné školské aktivity.
  • Oboznámiť sa s financovaním prostredníctvom príležitostí Erasmus+, ktoré pozostávajú z troch praktických nástrojov (katalóg kurzov, adresár príležitostí na mobilitu a vyhľadávanie strategických partnerstiev), ktoré školám pomôžu pripraviť ich prihlášky do programu Erasmus+.
  • Rozvíjať sa pomocou možností profesijného rozvoja, ako sú bezplatné online kurzy, webináre a učebné materiály v spolupráci s Akadémiou EÚ.
  • Interagovať, spolupracovať a rozvíjať projekty s ostatnými overenými školskými zamestnancami v Európe v komunite eTwinning. 

 

Platforma European School Education Platform a komunita eTwinning sú možné vďaka financovaniu z Erasmus+, európskeho programu pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport. Ide o iniciatívy Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre vzdelávanie, mládež, šport a kultúru. Prevádzkuje ju European Schoolnet (koordinácia, obsah a služby) a Tremend Software Consulting SRL (technická infraštruktúra) na základe zmlúv o poskytovaní služieb s Európskou výkonnou agentúrou pre vzdelávanie a kultúru (EACEA).

 

Komunita eTwinning existuje vďaka podpore národných podporných organizácií financovaných programom Erasmus+ na základe dohôd o grante s Európskou výkonnou agentúrou pre vzdelávanie a kultúru (EACEA). Podobne platforma čiastočne vďačí za svojho úspech aj podporným partnerom.
 


 

eTwinning

eTwinning, ktorý vznikol v roku 2005, je komunita, ktorá je otvorená výlučne pre pedagógov a ostatných zamestnancov škôl v počiatočnom odbornom vzdelávaní a príprave od vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve až po vyššie stredné školy z krajín zapojených do akcie eTwinning. eTwinning stelesňuje metodológiu, pedagogický prístup, spoločenstvo praxe a platformu, ktorá umožňuje inovácie, komunikáciu a spoluprácu.

 

Hlavnými zainteresovanými stranami v eTwinning sú jeho registrovaní používatelia (účastníci eTwinning), národné podporné organizácie (NSO), Centrálna podporná služba (CSS), Európska komisia (Generálne riaditeľstvo pre vzdelávanie, mládež, šport a kultúru) a Výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru.

 

Zapojením sa do eTwinning môžu zamestnanci škôl využívať výhody členstva v „Komunite pre školy v Európe“. Registrovaní a overení účastníci eTwinning majú prístup do obmedzenej oblasti eTwinning a k ďalším špecializovaným funkciám platformy European School Education Platform.

 

Na európskej úrovni súčasná Centrálna podporná služba (CSS) koordinuje sieť národných podporných organizácií s Európskou komisiou a Európskou výkonnou agentúrou pre vzdelávanie a kultúru (EACEA). Zodpovedá za oblasť eTwinning, plne viacjazyčnú webovú stránku ponúkajúcu nástroje a služby, prostredníctvom ktorých sa môžu zamestnanci škôl registrovať, nájsť si partnerov a spolupracovať. CSS tiež poskytuje pedagogické a technické asistenčné služby a organizuje špecifické školenia pre učiteľov o akcii eTwinning.

 


Prečítajte si viac o eTwinning tu. 

 

About

Find out more about European School Education Platform

Národné podporné organizácie eTwinning

Národné podporné organizácie sú zodpovedné za preverovanie registrácií používateľov, propagáciu eTwinning vo svojich krajinách, pomoc učiteľom pri príprave a realizácii projektov, odmeňovanie škôl za úspešnú účasť na projektoch eTwinning, organizovanie školení pre učiteľov a zabezpečenie toho, aby sa eTwinning rozvíjal spôsobom, ktorý vyhovuje konkrétnym potrebám miestnych škôl.

Erasmus+ Národné agentúry

Na účely čo najväčšieho priblíženia programu Erasmus+ k jeho účastníkom a zabezpečenia jeho dobrého fungovania v rôznych krajinách, EÚ spolupracuje s národnými agentúrami na riadení programu.

Podporní partneri

Podpornými partnermi platformy European School Education Platform sú iniciatívy, orgány a mimovládne inštitúcie, ktorých princípy, hodnoty a ciele sú v súlade s tými, ktoré podporuje platforma.

eTwinning pre budúcich učiteľov

eTwinning zahŕňa vzdelávanie budúcich učiteľov (ITE) ako stratégiu na rozšírenie svojho dosahu a zapojenie budúcich učiteľov. Rastúci počet príkladov ukazuje, že zavedenie eTwinning do vzdelávania študentov učiteľstva je pre nich a ich inštitúcie veľmi cenné.