Skip to main content
European School Education Platform

Info

Platforma European School Education, ktorá bola uvedená do činnosti v roku 2022, je miestom stretnutia všetkých zainteresovaných strán v sektore školského vzdelávania – zamestnancov škôl, výskumníkov, tvorcov politík a iných odborníkov – na všetkých úrovniach od vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve až po základné a stredné školy, vrátane počiatočného odborného vzdelávania a prípravy. Platforma je tiež domovom pre eTwinning, komunitu pre školy v Európe.

Táto online viacjazyčná platforma je pre všetkých používateľov bezplatná. Tu môžete:

 

  • Získavať informácie o novom obsahu publikovanom každý týždeň, vrátane názorov odborníkov, spravodajských článkov, rozhovorov, aktuálnych správ a príkladov postupov.
  • Nájsť zdroje, ako sú správy z nedávneho výskumu, učebné materiály vytvorené v rámci európskych projektov a kurzov odbornej prípravy a Európsky súbor nástrojov pre školy s materiálmi o predchádzaní predčasnému ukončeniu školskej dochádzky a nástrojom na sebahodnotenie, ktorý vám pomôže rozvíjať vaše vlastné školské aktivity.
  • Oboznámiť sa s financovaním prostredníctvom príležitostí Erasmus+, ktoré pozostávajú z troch praktických nástrojov (katalóg kurzov, adresár príležitostí na mobilitu a vyhľadávanie strategických partnerstiev), ktoré školám pomôžu pripraviť ich prihlášky do programu Erasmus+.
  • Rozvíjať sa pomocou možností profesijného rozvoja, ako sú bezplatné online kurzy, webináre a učebné materiály v spolupráci s Akadémiou EÚ.
  • Interagovať, spolupracovať a rozvíjať projekty s ostatnými overenými školskými zamestnancami v Európe v komunite eTwinning. 

 

Platforma European School Education Platform a komunita eTwinning sú možné vďaka financovaniu z Erasmus+, európskeho programu pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport. Ide o iniciatívy Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre vzdelávanie, mládež, šport a kultúru. Prevádzkuje ju European Schoolnet (koordinácia, obsah a služby) a Tremend Software Consulting SRL (technická infraštruktúra) na základe zmlúv o poskytovaní služieb s Európskou výkonnou agentúrou pre vzdelávanie a kultúru (EACEA).

 

Komunita eTwinning existuje vďaka podpore národných podporných organizácií financovaných programom Erasmus+ na základe dohôd o grante s Európskou výkonnou agentúrou pre vzdelávanie a kultúru (EACEA). Podobne platforma čiastočne vďačí za svojho úspech aj podporným partnerom.
 


 

Find out more about European School Education Platform

eTwinning national support organisations

The national support organisations are responsible for vetting user registrations, promoting eTwinning in their countries, helping teachers to set up and carry out their projects, rewarding schools for their successful participation in eTwinning projects, organising training sessions for teachers, and ensuring that eTwinning evolves in a way that fits the particular needs of local schools.

Erasmus+ National Agencies

The EU works with National Agencies to bring the Erasmus+ programme as close as possible to participants.

Supportive partners

The European School Education Platform supportive partners are initiatives, bodies, and non-governmental institutions whose principles, values, and objectives align with the platform’s. 

eTwinning for Future Teachers

eTwinning involves initial teacher education (ITE) as a strategy to expand its reach and engage future teachers. A growing number of examples demonstrate that introducing eTwinning into the education of student teachers is very valuable to them and their institutions.

Release 1.33.2a