Skip to main content
European School Education Platform

European School Education Platform и услугите, които предлага

European School Education Platform, която стартира през 2022 г., е място за срещи на всички заинтересовани страни в сектора на училищното образование – училищни педагози, изследователи, създатели на политики и други специалисти, работещи на всички нива – от образование и грижи в ранна детска възраст до началното и средното училище, включително първоначалното професионално образование и обучение. Освен това платформата е дом на eTwinning – общността на училищата в Европа.

Тази многоезична онлайн платформа е безплатна за всички потребители. Тук можете:

 

  • Да се информирате – всяка седмица се публикува ново съдържание, включващо мнения на експерти, статии, интервюта, актуални новини и примери от практиката.
  • Да намерите ресурси, като например доклади от скорошни изследвания, учебни материали, създадени в рамките на европейски проекти и курсове за обучение, както и Европейския инструментариум за училища, съдържащ материали за превенция на преждевременното напускане на училище и инструмент за самооценка, който да ви помогне да развиете вашите училищни дейности.
  • Да научите повече за финансирането посредством възможностите на програма „Еразъм+“, състоящи се три практически инструмента (каталог на курсовете, справочник на възможностите за мобилност и търсене на стратегически партньорства), които помагат на училищата да подготвят своите кандидатури за участие в „Еразъм+“.
  • Да се развивате посредством възможностите за професионално развитие, като безплатни онлайн курсове, уебинари и учебни материали в сътрудничество с EU Academy.
  • Да общувате, да си сътрудничите и да разработвате проекти с други верифицирани училищни специалисти от Европа и общността на eTwinning.

 

European School Education Platform и общността на eTwinning са възможни благодарение на финансиране от „Еразъм+“ – европейската програма за образование, обучение, младеж и спорт. Те са инициативи на генерална дирекция „Образование, младеж, спорт и култура“ на Европейската комисия. Платформата се управлява от European Schoolnet (координация, съдържание и услуги) и Tremend Software Consulting SRL (техническа инфраструктура) по договори за услуги с Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA).

 
Общността на eTwinning съществува благодарение на подкрепата на Националните звена за координация, финансирани по програма „Еразъм+“ съгласно споразумения за безвъзмездна помощ с Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). Също така част от успеха на платформата се дължи на подкрепящите партньори.


 

eTwinning

eTwinning, която стартира през 2005 г., е общност, предназначена изключително за учители и други училищни специалисти в областта на началното професионално обучение – от образование и грижи в ранна детска възраст до горните класове на средните училища от страните, участващи в eTwinning. eTwinning представлява методология, педагогически подход, общност от практици и платформа, която дава възможност за иновации, комуникация и сътрудничество.


Основните заинтересовани страни в eTwinning са регистрираните потребители (еТуинъри), Националните звена за координация (НЗК), Централното звено за координация (ЦЗК), Европейската комисия (генерална дирекция „Образование, младеж, спорт и култура“) и Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (ЕАСЕА).


Присъединявайки се към eTwinning, училищните специалисти имат достъп до ползите, свързани с принадлежността към „Общността на училищата в Европа“. Регистрираните и валидирани еТуинъри имат достъп до ограниченото пространство на eTwinning и до други специализирани функции на European School Education Platform.


На европейско равнище Централното звено за координация (ЦЗК) координира мрежата от Национални звена за координация с Европейската комисия и Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). ЦЗК отговаря за пространството на eTwinning – изцяло многоезичен уебсайт, предлагащ инструменти и услуги, чрез които училищните специалисти могат да се регистрират, да намерят партньори и да работят заедно. ЦЗК също предоставя услуги за педагогическа и техническа помощ и организира специални обучения за eTwinning за учители.


Прочетете повече за eTwinning тук. 

About

Find out more about European School Education Platform

Национални звена за координация на eTwinning

Националните звена за координация отговарят за контрол на регистрациите на потребителите, популяризиране на eTwinning в техните страни, подпомагане на учителите при създаване и осъществяване на техните проекти, награждаване на училищата за успешното им участие в проекти на eTwinning, организиране на обучения за учители и осигуряване на развитието на eTwinning по начин, който отговаря на конкретните нужди на местните училища.

Национални агенции

С цел програмата „Еразъм+“ да бъде възможно най-близо до участниците и да се гарантира нейното добро функциониране в различните държави ЕС работи съвместно с националните агенции за управление на програмата.

Подкрепящи партньори

Подкрепящите партньори на European School Education Platform са инициативи, органи и неправителствени институции, чиито принципи, ценности и цели съвпадат с тези на платформата.

eTwinning за бъдещи учители

eTwinning включва първоначална подготовка на учителите (ППУ) като стратегия за разширяване на обхвата си и ангажиране на бъдещите учители. Все по-голям брой примери показват, че въвеждането на eTwinning в обучението на студентите по педагогика е много ценно за тях и техните институции.

Release 1.30.0b