Skip to main content
European School Education Platform

Kodeks postępowania eTwinning

Kodeks postępowania eTwinning

A. Główne zasady

Każdy eTwinner organizując wydarzenia, wysyłając wiadomości, zamieszczając posty, materiały projektowe i inne na obszarze eTwinning, musi przestrzegać następujących głównych zasad, które są zgodne z Podstawowymi wartościami i zasadami ogólnymi Unii Europejskiej..

 

- Włączanie Wszystkie opinie i poglądy są zawsze mile widziane i dopuszczalne w granicach określonych w niniejszym Kodeksie Postępowania. Zachęcamy eTwinnerów do wychodzenia poza własny punkt widzenia, poznawania różnych kultur i okazywania wrażliwości podczas włączania innych uczestników eTwinningu w organizowane wydarzenia, projekty, grupy i działania sieciowe - zarówno te w Internecie, jak i stacjonarne. eTwinning sprzyja zrozumieniu, empatii i otwartości wobec siebie nawzajem, co ma na celu zapewnienie, że społeczność jest miejscem bezpiecznym i wolnym od napastowania.

 

- Szacunek. . We wzajemnych kontaktach i interakcjach członkowie społeczności eTwinning muszą okazywać sobie szacunek. Odnoszenie się z szacunkiem do innych osób i działań prowadzonych na tej platformie oraz wychodzenie z założenia, że ich działania są motywowane dobrymi intencjami, sprawi, że eTwinnerzy nie tylko będą czuć się komfortowo i bezpiecznie, ale także będą zmotywowani i chętni do działania. eTwinnerzy nie mogą obrażać ani poniżać, podżegać do przemocy wobec innych osób ze względu na ich rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, wyznanie, orientację seksualną lub płeć, i/lub przynależność do kraju, grupy lub mniejszości.

 

- Tolerancja.. Od czasu do czasu różnice zdań są nieuniknione. Tolerancja wobec poglądów innych osób wspiera pragmatyczne podejście promowane w tej społeczności. Ważnym jest, aby poszukiwać konstruktywnych rozwiązań sporów i godzić różnice poglądów, zawsze w granicach opisanych i zdefiniowanych w niniejszym Kodeksie postępowania, oraz akceptować fakt, że w niektórych przypadkach można „zgodzić się na brak zgody”.

 

- Uprzejmość i życzliwość są ważne we wszystkich formach komunikacji - zwłaszcza komunikacji zdalnej, gdzie prawdopodobieństwo powstania nieporozumień jest większe. Bycie uprzejmym oznacza bycie świadomym i szanowanie uczuć innych ludzi oraz okazywanie tego. Obszar eTwinning Europejskiej Platformy Edukacji Szkolnej, będący miejscem dla wszystkich eTwinnerów, jest internetową przestrzenią, w której mogą oni swobodnie wyrażać swoje opinie, łatwo wymieniać się pomysłami, rozwijać je i tak samo traktować pomysły innych eTwinnerów. Oznacza to, że należy starannie dobierać słowa i treści publikowane w wydarzeniach, zawarte w materiałach projektowych, opisach spotkań online i stacjonarnych, w postach i wiadomościach.


B. Wybrane zasady, których muszą przestrzegać wszyscy eTwinnerzy

Aby ułatwić zrozumienie tego, co jest dozwolone na obszarze eTwinning platformy, a co nie zostały opracowane zasady, które muszą być przestrzegane przez wszystkich eTwinnerów.

 

1. Zakaz wykorzystywania platformy eTwinning do celów komercyjnych Wykorzystywanie platformy do celów komercyjnych jest surowo zabronione. Wszystkie firmy, inicjatywy, imprezy lub programy komercyjne będą usuwane, łącznie z możliwością ograniczenia dostępu do samego portalu.

 

2. Zakaz stosowania bezpośrednich gróźb, zastraszania i napastowania Wszelkie formy zastraszania i napastowania nie są tolerowane w programie eTwinning. Jeśli padłeś ofiarą cyberprzemocy lub ktoś ci groził podczas korzystania z platformy eTwinning (przestrzeni publicznej lub prywatnej), zgłoś to lub skontaktuj się z Organizacją Programu w twoim kraju. Każdy, komu zostanie udowodnione zastraszanie lub napastowanie innego użytkownika platformy może zostać na stałe wykluczony z eTwinningu.

 

3. Własność intelektualna Treści, które zamieszczasz na platformie nie mogą naruszać praw autorskich. Zanim udostępnisz wszelkie zdjęcia, nagrania wideo, dokumenty lub inne materiały upewnij się, że masz do tego prawo.

 

4. Podawanie się za inne osoby eTwinnerzy nie mogą podawać się za inne osoby lub grupy/organizacje, których nie reprezentują w sposób, który ma na celu wprowadzanie w błąd, wprowadza w błąd, dezorientuje lub oszukuje innych.

 

5. Uczniowie (małoletni) eTwinning poważnie traktuje prywatność i bezpieczeństwo uczniów. Unikaj zamieszczania zdjęć uczniów na swoim profilu na eTwinning, na TwinSpace, w Grupach, itp. W takim przypadku należy upewnić się, że osoba małoletnia uprawniona do wyrażenia zgody lub osoba posiadająca odpowiedzialność rodzicielską nad dzieckiem wyraziła zgodę zgodnie z 1725 ,a także że przekazano kopię oświadczenia o ochronie prywatności lub upewnić się, że uczniowie nie są rozpoznawalni.

 

6. Informacje prywatne i poufne dane Zachowaj rozwagę zamieszczając treści dotyczące innych osób. Nie powinieneś udostępniać informacji o sobie ani o innych eTwinnerach, takich jak prywatny numer telefonu, adres, dane karty kredytowej oraz inne dane osobowe czy zdjęcia lub filmy o charakterze prywatnym. Zanim cokolwiek zamieścisz, najpierw pomyśl!


C. Netykieta

 

eTwinnerzy powinni wchodzić w interakcje online w sposób profesjonalny, z przestrzeganiem zasad dobrego wychowania i z szacunkiem, postępując tak samo jak podczas interakcji twarzą w twarz. Poniżej zamieszczamy kilka przykładów tego, co użytkownicy powinni, a czego nie powinni robić.

 

1. Przemyślane i odpowiedzialne korzystanie z komunikatora wewnętrznego Powstrzymaj się od wysyłania zbyt wielu wiadomości do nauczycieli, z którymi nie współpracujesz. Zanim skontaktujesz się z użytkownikiem: sprawdź jego profil, sprawdź, czy ta osoba jest zainteresowana realizacją projektów, upewnij się, że twoja wiadomość jest użyteczna. Nie wysyłaj dokładnie tej samej wiadomości do większej liczby eTwinnerów.

 

2. Unikaj spamowania na forach Fora w obszarze sieci networkingowej Europejskiej Platformy Edukacji Szkolnej generują tysiące wiadomości. Upewnij się, że twoja wiadomość odnosi się do tematu określonego w wątku. Zanim opublikujesz post, sprawdź, czy nie ma innych wiadomości na dany temat - jeśli są, odpowiedz na nie. Pomóż nam utrzymać porządek na forum i podnosić w ten sposób jakość współpracy!

 

3. Wysyłaj tylko istotne i adekwatne komentarze do wpisów innych osób Zamieszczając komentarz na profilu innego użytkownika upewnij się, że ma on znaczenie dla tego użytkownika. Komentarze muszą być adresowane do konkretnych osób i nawiązywać do określonego postu użytkownika. Nie pisz takich samych komentarzy do większej liczby użytkowników.

 

4. Unikaj przypadkowych zaproszeń do nawiązania kontaktu i zaproszeń do realizacji projektów Unikaj zapraszania do swojej listy kontaktów lub do projektów bez uprzedniego komunikowania się z daną osobą. Pamiętaj, aby liczba kontaktów na twojej liście była na tyle rozsądna, abyś mógł bez problemu nimi zarządzać. Jeśli chcesz na bieżąco wiedzieć, czym zajmuje się dana osoba, zacznij ją obserwować.

 

5. Kieruj zaproszenia do przestrzeni do zainteresowanych odbiorców Nie zapraszaj kontaktów do przestrzeni , którymi zarządzasz, dopóki nie upewnisz się, że mogą oni wziąć w nich udział. Przypadkowe zaproszenia do przestrzeni będą uznawane za spam.

 


D. Naruszenie Kodeksu postępowania

 

Co możesz zrobić, jeśli uważasz, że eTwinner nie przestrzega Kodeksu postępowania? Dział wsparcia dokłada wszelkich starań, by chronić naszych użytkowników przed wszelkimi naruszeniami i spamem na portalu eTwinning. Jesteśmy jednak aktywną i pluralistyczną społecznością, dlatego liczymy na twoją pomoc w utrzymaniu pozytywnego charakteru społeczności i w ograniczaniu liczby niepożądanych zachowań. Dlatego zachęcamy uczestników eTwinningu do zgłaszania w razie potrzeby przypadków niepożądanego zachowania.

 

Jeśli natkniesz się na posty, wydarzenia lub komentarze w Dzienniku lub na forach, otrzymacie prywatną wiadomość lub zobaczycie treści, które są obraźliwe, naruszają prawo autorskie, lub które waszym zdaniem są nieodpowiednie, możesz skorzystać z przycisku „zgłoś” - jeśli jest dostępny, w przeciwnym razie możesz skontaktować się z Organizacją eTwinning, a następnie przedstawić powody zgłoszenia. Twoją wiadomością zajmie się Krajowa Organizacja eTwinning.

 

Co się stanie, jeśli ktoś nie będzie przestrzegał Kodeksu postępowania Nieprzestrzeganie zasad zawartych w niniejszym Kodeksie postępowania stanowi naruszenie jego postanowień i może skutkować tymczasowym lub trwałym usunięciem wszelkich wpisów lub materiałów zamieszczonych przez eTwinnera, w dowolnym momencie, bez wcześniejszego powiadomienia. W takich przypadkach autorzy materiałów i ich Dział Wsparcia zostaną poinformowani i zostaną podane powody usunięcia takich treści. Użytkownicy, którzy nie przestrzegają Kodeksu postępowania mogą również zostać tymczasowo lub na stałe pozbawieni możliwości korzystania z platformy eTwinning.

 

W przypadku sporów ostateczna decyzja zostanie podjęta przez Komisję Europejską, w imieniu której prowadzony jest program eTwinning.

 

Updated on 13.12.22