Skip to main content
European School Education Platform

eTwinningin säännöt

eTwinningin säännöt

A. Perusperiaatteet

 

Kaikkien eTwinnaajien ja heidän tapahtumiensa, viestiensä, kommenttiensa, projektimateriaaliensa ja kaiken eTwinning-osiossa julkaistavan sisällön on noudatettava seuraavia Euroopan unionin perusarvojen ja yleisten periaatteiden mukaisia perusperiaatteita.

 

- Ole osallistava. Kaikkien mielipiteet ja näkemykset ovat aina tervetulleita ja sallittuja näiden sääntöjen asettamissa rajoissa. eTwinnaajia kannustetaan tarkastelemaan asioita laajemmin kuin vain omasta näkökulmastaan, solmimaan suhteita eri kulttuureihin ja toimimaan ymmärtävästi ottaessaan mukaan muita eTwinnaajia tapahtumiinsa, projekteihinsa, ryhmiinsä ja verkostoitumistoimintaansa – sekä verkossa että paikan päällä. eTwinning edistää keskinäistä ymmärtämystä, empatiaa ja avoimuutta tavoitteenaan tehdä yhteisöstä turvallinen tila, jossa ei esiinny häirintää.

 

- Ole kunnioittava. eTwinning-yhteisön jäsenten on kaikessa vuorovaikutuksessa kohdeltava toisiaan kunnioittavasti. Kun toisia ihmisiä ja heidän tällä alustalla tapahtuvaa toimintaansa kunnioitetaan ja heidän tarkoitusperiään pidetään hyvinä, eTwinnaajat voivat tuntea olonsa paitsi mukavaksi ja turvalliseksi, myös motivoituneeksi ja aikaansaavaksi. eTwinnaajat eivät saa loukata tai halveksia muita tai yllyttää väkivaltaan ihmisiä kohtaan rodun, etnisen tai kansallisen alkuperän, uskonnon, seksuaalisen suuntautumisen, sukupuolen tai johonkin maahan, ryhmään tai vähemmistöön kuulumisen perusteella.

 

- Ole suvaitseva. Erimielisyyksiltä ei voi täysin välttyä. Suvaitseva suhtautuminen toisten näkemyksiin edistää tässä yhteisössä vaalittua pragmaattista lähestymistapaa. Tärkeintä on etsiä rakentavia ratkaisuja erimielisyyksiin ja eroaviin näkemyksiin, aina näissä säännöissä kuvatuissa ja määritellyissä rajoissa, sekä hyväksyä se, että joskus on vain sovittava, että ollaan eri mieltä .

 

- Ole kohtelias ja ystävällinen kaikessa kommunikaatiossa – varsinkin etäviestinnässä, jossa väärinkäsitysten vaara on suurempi. Kohteliaisuus tarkoittaa toisten ihmisten tunteiden tiedostamista ja kunnioittamista ja sen osoittamista. Kaikkien eTwinnaajien kotina European School Education Platformin eTwinning-osio on tila, jossa he voivat vapaasti ilmaista ideoitaan ja ajatuksiaan, vaihtaa näkemyksiä toisten kanssa ja suhtautua yhtä huomaavaisesti muiden eTwinnaajien ideoihin ja ajatuksiin. Tämä tarkoittaa sitä, että pyrimme parhaamme mukaan valitsemaan huolellisesti sanat ja sisällöt tapahtumissa, projektien materiaaleissa, verkko- ja lähitapaamisten kuvauksissa, julkaisuissa ja viesteissä.

 


B. Säännöt, joita kaikkien eTwinnaajien on noudatettava

 

Jotta olisi helpompi ymmärtää, mikä on sallittua ja mikä ei ole sallittua alustan eTwinning-osiossa, eTwinning on laatinut tiettyjä sääntöjä, joita kaikkien eTwinnaajien on noudatettava.

 

1. eTwinningiä ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin. Alustan käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on ehdottomasti kielletty. Alustalta poistetaan kaikki yritykset, aloitteet, tapahtumat tai ohjelmistot, joilla on kaupallinen tarkoitus, ja niiden oikeus käyttää alustaa peruutetaan.

 

2. Ei suoria uhkauksia, kiusaamista eikä häirintää. eTwinningissä ei hyväksytä kiusaamista eikä häirintää. Jos joudut nettikiusaamisen uhriksi tai joku uhkailee sinua käyttäessäsi jotakin eTwinningin tilaa (julkista tai yksityistä), ilmoita asiasta meille tai ota yhteyttä kansalliseen tukiorganisaatioon. Jokaiselta toisten jäsenten kiusaamisesta tai häirinnästä kiinni saadulta henkilöltä voidaan kieltää pääsy eTwinningiin pysyvästi.

 

3. Immateriaaliomaisuus. Varmista, että alustalle lataamasi sisältö ei loukkaa tekijänoikeuksia. Muista varmistaa ennen kuvien, videoiden, asiakirjojen tai muiden aineistojen jakamista, että sinulla on oikeus jakaa ne.

 

4. Toisena henkilönä esiintyminen. eTwinnaajat eivät saa esiintyä toisena henkilönä tai väittää edustavansa jotakin ryhmää tai organisaatiota tarkoituksenaan johtaa harhaan, hämmentää tai huijata toisia.

 

5. Oppilaat (alaikäiset). eTwinning suhtautuu vakavasti oppilaiden yksityisyyden suojaamiseen ja turvallisuuteen. Vältä julkaisemasta oppilaiden kuvia eTwinning-profiilissasi, TwinSpacessa, ryhmissä jne. Jos kuitenkin julkaiset kuvia, varmista, että sinulla on siihen lupa suostumuksen antamiseen oikeutetulta alaikäiseltä tai lapsen vanhempainvastuunkantajalta asetuksen Regulation 2018/1725, mukaisesti ja että olet toimittanut kopion tietosuojaselosteesta, tai varmista, että kuvista ei voi tunnistaa yksittäisiä oppilaita.

 

6. Henkilökohtaiset ja arkaluonteiset tiedot. Harkitse tarkkaan, millaista sisältöä julkaiset muista. Et saa julkaista omia tai muiden eTwinnaajien henkilökohtaisia tietoja – esimerkiksi henkilökohtaisia puhelinnumeroita tai osoitteita, luottokorttitietoja tai muita yksityiselämän tietoja – etkä intiimejä kuvia tai videoita. Harkitse aina ennen kuin julkaiset mitään!

 


C. Netiketti

 

eTwinnaajien tulisi käyttäytyä internetissä yhtä ammattimaisesti, kohteliaasti ja kunnioittavasti kuin verkon ulkopuolisessakin vuorovaikutuksessa. Alla on muutamia esimerkkejä siitä, miten käyttäjien tulisi toimia ja mitä välttää.

 

1. Käytä sisäistä viestijärjestelmää harkitusti ja vastuullisesti. Älä lähetä liian monia viestejä opettajille, joiden kanssa et työskentele. Ennen yhteydenottoa käyttäjään: tarkista hänen profiilinsa; tarkista, onko hän halukas osallistumaan projekteihin; varmista, että viestisi on relevantti. Älä lähetä identtisiä viestejä useille eTwinnaajille.

 

2. Vältä roskapostin lähettämistä foorumeille. European School Education Platformin verkostoitumisosion foorumeilla voi olla tuhansia viestejä. Varmista, että viestisi käsittelee keskustelun aihetta. Ennen uuden viestin julkaisemista tarkista, onko asiasta jo julkaistu viestejä, jolloin voit vastata niihin. Auta meitä pitämään foorumit relevantteina, silloin yhteistyö sujuu paremmin!

 

3. Lähetä vain relevantteja ja asiaankuuluvia kommentteja muiden kirjoituksiin. Kun lähetät kommentin jonkun toisen profiiliin, varmista, että se on relevantti kyseisen henkilön kannalta. Kommentin tulee liittyä juuri tämän käyttäjän kirjoitukseen. Älä lähetä samaa kommenttia usealle käyttäjälle.

 

4. Vältä umpimähkäisten kontaktipyyntöjen ja projektikutsujen lähettämistä. Älä pyydä eTwinnaajia kontaktiksi tai mukaan projektiisi, jos et ole aiemmin ollut lainkaan tekemisissä heidän kanssaan. Varmista, että kontaktiluettelosi on järkevän ja hallittavan kokoinen. Haluatko pysyä ajan tasalla joidenkin henkilöiden päivityksistä? Kontaktiksi pyytämisen sijasta voit ryhtyä seuraamaan heitä.

 

5. Kohdenna huone kutsut. Älä kutsu kontaktejasi hallitsemiisi huoneisiin, ellet ole varma, että nämä kollegat voivat osallistua. Umpimähkäiset kutsut huoneisiin katsotaan roskapostiksi.

 


D. Sääntöjen rikkominen

 

Mitä voi tehdä, jos joku eTwinnaaja ei näytä noudattavan näitä sääntöjä? Tukiyhteisössä teemme kaikkemme suojellaksemme eTwinningin käyttäjiä väärinkäytöltä, mutta aktiivisena ja moniarvoisena yhteisönä luotamme siihen, että jokainen eTwinnaaja auttaa meitä säilyttämään myönteisen ilmapiirin ja vähentämään epäsuotuisia tapahtumia. Rohkaisemmekin eTwinnaajia ilmoittamaan ongelmista, jos niitä ilmenee.

 

Jos huomaat päiväkirjoissa tai foorumeilla viestejä, tapahtumia tai kommentteja, saat yksityisviestin tai törmäät loukkaavaan, tekijänoikeuksia loukkaavaan tai muuten sopimattomaan sisältöön, voit käyttää Ilmoita ongelmasta -painiketta – jos se on saatavilla, muussa tapauksessa voit ottaa yhteyttä kansalliseen tukiorganisaatioon – ja kertoa ilmoittamisen syyn. Tukiorganisaatio käsittelee viestisi.

 

Mitä tapahtuu, jos joku ei noudata näitä sääntöjä?Näiden sääntöjen noudattamatta jättäminen merkitsee käyttöehtojen rikkomista ja voi johtaa eTwinnaajien lähettämien kirjoitusten tai materiaalien väliaikaiseen tai pysyvään poistamiseen milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Tällöin materiaalien tekijöille ja heidän tukiorganisaatioilleen ilmoitetaan asiasta ja poistamisen syy kerrotaan. Näitä sääntöjä laiminlyöviltä käyttäjiltä voidaan myös kieltää pääsy eTwinningiin joko väliaikaisesti tai pysyvästi.

 

Kiistatilanteissa lopullisen päätöksen tekee Euroopan komissio, jonka puolesta eTwinningiä ylläpidetään.

 

Updated on 29.09.23