Skip to main content
European School Education Platform

eTwinning magatartási kódex

eTwinning magatartási kódex

Alapelvek

Az eTwinning program minden regisztrált résztvevőjének, illetve az eTwinning felületen meghirdetett és lebonyolított minden eseménynek, továbbá az itt megosztott vagy publikált üzeneteknek, bejegyzéseknek és minden egyéb tartalomnak meg kell felelnie az Európai Unió alapvető értékeihez igazodó alábbi általános alapelveknek.

 

- Legyen befogadó. Az eTwinning program minden résztvevője számára lehetővé teszi véleménye vagy gondolatai megosztását, és szívesen fogadja az ilyen megnyilvánulásokat a jelen Magatartási kódex által meghatározott kereteken belül. Az eTwinning program résztvevőit mindenkor arra ösztönözzük, hogy tekintsenek ki saját nézőpontjuk kontextusából és keressenek kapcsolódási pontokat más kultúrákkal. Ebből kifolyólag elvárjuk, hogy nyitott és fogékony hozzáállással hívjanak meg más résztvevőket események, projektek vagy hálózatépítő tevékenységek végrehajtására, illetve csoportok alkotására – akár online, akár személyes találkozások keretében. Az eTwinning program szellemisége nagy hangsúlyt helyez a megértésre, az empátiára és a mások iránti nyitottságra, annak érdekében, hogy közösen mindenki számára biztonságos és erőszakmentes közösséget alakíthassunk ki.

 

- Legyen tiszteletteljes. . Az eTwinning közösség minden tagjától elvárjuk, hogy tiszteletteljesen folytassa interakcióit kollégáival. Ha a közösség minden tagja tiszteli a másikat, megbecsüli mások tevékenységeit, és előzetesen is bizalmat vet abba, hogy a közösség minden más tagja jó szándéktól vezérelve végzi tevékenységeit, az nemcsak otthonos és biztonságos légkört teremt, hanem motiválttá és produktívvá is teszi a közösség tagjait. Az eTwinning program résztvevőitől elvárjuk, hogy ne sértsék meg a közösség többi tagját, ne viselkedjenek velük fölényesen, továbbá ne támadjanak meg senkit faji, etnikai, származási alapon; a szexuális irányultság vagy nemi identitás, illetve egy csoporthoz vagy kisebbséghez való tartozás alapján és/vagy egy ország állampolgáraként; továbbá ne sarkalljanak ilyen alapokon erőszakos viselkedésre másokat sem.

 

- Legyen toleráns. . Elkerülhetetlen, hogy egy közösség tagjai időről időre nézeteltérésbe keveredjenek. Többek között ezért is ösztönözzük a mi közösségünk tagjait a mások meggyőződései iránti toleranciára, ami egyebek mellett egy pragmatikus megközelítésmód is, mely elősegítheti a vitás helyzetek rendezését. A lényeg az, hogy nézeteltérések esetén és vitás helyzetekben konstruktív megoldásokat keressünk, minden esetben a jelen Magatartási kódexben meghatározott keretek között, illetve az itt ismertetett alapelvek mentén. Azt is el kell fogadnunk, hogy előfordul, hogy időnként abban kell egyetértésre jutnunk, hogy nem fogunk egyetértésre jutni.

 

- Legyen udvarias és barátságos mindig, amikor másokkal kommunikál. Távkommunikációs helyzetekben különösen is ügyeljen erre, hiszen ilyen esetekben sokkal nagyobb az esély a félreértések előfordulására. Az udvariasság magában foglalja a mások érzéseinek tudatosítását és tiszteletben tartását, illetve ennek kifejezését is. A European School Education Platform portálnak az eTwinning közösségnek otthont adó felülete olyan online tér, ahol a közösség tagjai szabadon kifejezhetik, egyszerűen megoszthatják és megfontoltan kifejthetik gondolataikat és elképzeléseiket. Ez az otthon egyben olyan felület, ahol mindenkiről feltételezzük, hogy a magáéval egyformán értékesnek tartja a mások gondolatait. Mindehhez elengedhetetlen, hogy mindannyian körültekintően megválogassuk, milyen szavakat és tartalmakat használunk fel a portálon vagy fizikai terekben lebonyolított eseményeket és találkozókat bemutató ismertetőkben, illetve az online publikált projektanyagokban, bejegyzésekben és üzenetekben.


B. Az eTwinning program minden regisztrált résztvevője által követendő szabályok

Annak érdekében, hogy jobban érthetővé tegyük, mit lehet megtenni az eTwinning felületen és mit nem, az eTwinning csapata felállított néhány szabályt, melyet az eTwinning program minden regisztrált tagja köteles betartani.

 

1. Tilos az eTwinning felület kereskedelmi célú felhasználása. Az eTwinning felület kereskedelmi célokra történő felhasználása szigorúan tilos. Bármely kereskedelmi célú szervezet, kezdeményezés, esemény vagy szoftver a felületről való eltávolításra, ezeknek a felülethez való hozzáférése pedig letiltásra kerül.

 

2. Tilos másokat fenyegetni, másokat zaklatni, vagy bárkivel szemben erőszakos viselkedést tanúsítani. Az eTwinning program csapata nem tolerálja az erőszakos viselkedést és a zaklatást. Amennyiben Ön úgy érzi, hogy valaki zaklatja vagy fenyegeti az eTwinning (akár nyilvános, akár privát) online felületeinek valamelyikén keresztül, kérjük jelentse be a kérdéses üzenetet, vagy tájékoztassa országa Nemzeti Szolgáltató Pontját. Bárki, aki az eTwinning felületen fenyegetően viselkedik a többi felhasználóval szemben, vagy zaklatja azokat, véglegesen kizárható az eTwinning programból.

 

3. Szellemi tulajdonjogBizonyosodjon meg róla, hogy azok a tartalmak, amelyeket fel kíván tölteni az eTwinning felületre nem sértenek szerzői jogokat. Mielőtt bármilyen képeket, videókat, dokumentumokat vagy akármilyen egyéb anyagokat megosztana másokkal, kérjük, bizonyosodjon meg róla, hogy ezt jogszerűen megteheti.

 

4. Személyes vagy hivatalos minőség színlelése eAz eTwinning minden regisztrált tagja számára tilos olyan személyként, illetve olyan csoport vagy szervezet tagjaként feltüntetnie magát, akinek vagy amelynek a képviseletére hivatalosan nem jogosult, ezzel félrevezetve, összezavarva vagy megtévesztve másokat, akár szándékosan, akár nem szándékolt következményként.

 

5. Diákok (kiskorúak) Az eTwinning program csapata elkötelezett a diákok személyes adatainak védelme és biztonságuk megóvása iránt. Lehetőség szerint ne publikáljon képeket diákjairól saját eTwinning profilja, a TwinSpace, az eTwinning csoportok stb. online felületén. Amennyiben mégis publikálna ilyen tartalmakat, ehhez minden esetben szerezze meg a beleegyezésre jogosult kiskorú, vagy a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló személy vagy személyek engedélyét az 2018/1725 rendelet előírásainak megfelelően, bocsássa az érintett felek rendelkezésére az adatvédelmi nyilatkozatot, vagy gondoskodjon róla, hogy a feltöltött anyagok ne legyenek alkalmasak a diákok beazonosítására.

 

6. Személyes adatok és bizalmas információk Legyen különösen körültekintő olyan tartalmak publikálása esetén, amelyek másokat is érintenek. Soha ne ossza meg saját, vagy az eTwinning program más résztvevőinek személyes adatait (például magán telefonszám, bankkártya- vagy hitelkártya-szám, pontos lakcím stb.), és soha ne tegyen közzé intim képeket vagy videókat. Gondolkodjon, mielőtt publikálna!


C. „Netikett”

 

Az eTwinning program regisztrált résztvevői felé elvárás, hogy online interakcióikat szakszerűen, udvariasan és tiszteletteljesen folytassák, ahogyan ezt személyes interakcióik esetében tennék. Alább néhány példát ismertetünk a javasolt és a kerülendő viselkedésformákról.

 

1. A belső üzenetküldő rendszert körültekintően és felelősségteljesen használja.Ne küldjön túlságosan sok üzenetet az eTwinning program olyan résztvevőinek, akikkel nem folytat közös munkát. Mielőtt kapcsolatot teremtene egy másik felhasználóval, először tekintse meg annak profilját, és ellenőrizze, hogy az illető nyitott-e új projektek indítására, továbbá bizonyosodjon meg arról, hogy elküldeni kívánt üzenete releváns az illető számára. Azonos tartalmú üzeneteket ne küldjön el egyszerre több felhasználónak.

 

2. Ne terjesszen spamet a fórumokban.A European School Education Platform „Hálózatépítés” oldalán elérhető partner fórumokban több ezer hozzászólás jelenik meg. Bizonyosodjon meg róla, hogy hozzászólása releváns az adott fórum témája szempontjából. Mielőtt új hozzászólást publikálna egy fórumban, ellenőrizze, hogy valaki más publikált-e már az Önéhez hasonló témájú hozzászólást, és ha talál ilyet, egy új hozzászólás publikálása helyett lehetőség szerint inkább ezekre válaszoljon. Kérjük, segítsen nekünk abban, hogy a fórumok tartalma rendezett és átlátható maradjon, és így hozzájárulhasson a felhasználók közötti együttműködés színvonalának növeléséhez!

 

,b>3. Más felhasználók személyes profilján kizárólag releváns és nem kifogásolható hozzászólásokat publikáljon. Ha mások profiljának felületén kíván hozzászólást írni, bizonyosodjon meg róla, hogy hozzászólása releváns az illető számára. A profilokon publikált hozzászólásoknak egyéneknek kell szólnia, és kapcsolódnia kell a profil tulajdonosának bejegyzéséhez. Azonos tartalmú hozzászólásokat ne publikáljon több különböző felhasználó profiljának felületén.

 

,b>4. Ne küldjön ismeretség megerősítését igénylő vagy projektindításra vonatkozó meghívásokat véletlenszerűen. Ne küldjön az ismeretség megerősítését igénylő felkéréseket vagy a projektjeihez való csatlakozásra vonatkozó meghívásokat olyan személyeknek, akikkel a korábbiakban még nem kommunikált. Csak indokolt és kezelhető számú ismerőst vegyen fel ismerősei listájára. Ha csupán figyelemmel szeretné kísérni egy bizonyos személy tevékenységeit, inkább iratkozzon fel ennek a személynek a követésére.

 

5. Célzottan küldjön meghívókat a Szobákba. Kérjük, lehetőség szerint csak azon ismerőseit hívja meg az Ön által kezelt Szobákba, akik nagy valószínűséggel ténylegesen is csatlakozni tudnak az ott folytatott tevékenységekhez. A Szobákhoz való csatlakozásra vonatkozó véletlenszerűen elküldött meghívók spamnek minősülnek.

 


D. A Magatartási kódex megsértése

 

Mit tegyek, ha úgy érzem, hogy az eTwinning program egyik résztvevője nem tartja tiszteletben a magatartási kódexet? Az eTwinning program támogatói csapatával minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy az eTwinning program minden résztvevőjét megóvjuk a támadásoktól és a spam terjesztésétől. Mivel azonban az eTwinning egy aktív és pluralista közösség, az Ön segítségére is szükségünk van a pozitív szellemiség fenntartásához, és a nemkívánatos helyzetek kialakulásának elkerüléséhez. Ezért arra kérjük, amennyiben szükséges látja, jelentse a potenciálisan kifogásolható tevékenységeket.

 

Amennyiben felfedezne bántó vagy megbotránkoztató, a szerzői jogokat sértő, vagy bármilyen más szempontból kifogásolható bejegyzéseket vagy hozzászólásokat a fórumokban vagy a naplókban; közvetlenül Önnek küldött üzeneteket; illetve bármilyen egyéb tartalmakat, kérjük, használja e tartalmak bejelentésére a „Jelentés” gombot, és indokolja meg bejelentésében, hogy miért találja kifogásolhatónak a szóban forgó tartalmat. (Amennyiben a „Jelentés” gomb az adott felületen nem található meg, kérjük, lépjen kapcsolatba országa Nemzeti Szolgáltató Pontjával.) Bejelentését országa Nemzeti Szolgáltató Pontja vagy a Központi Szolgáltatópont a lehető leghamarabb feldolgozza.

 

,b>A Magatartási kódex megsértésének potenciális következményeiAmennyiben egy felhasználó nem tesz eleget a jelen Magatartási kódexben foglalt szabályoknak, az a Magatartási kódex megsértésének minősül. Ilyen esetekben a felület üzemeltetői bármely időpontban,átmenetileg vagy véglegesen eltávolíthatják a felhasználó által a felületre feltöltött bármely publikációkat vagy tartalmakat, akár előzetes értesítés nélkül is. Amennyiben erre sor kerül, az eltávolított publikációk vagy tartalmak szerzője, illetve a szerző országának Nemzeti Szolgáltató Pontja értesítést és indoklást kap az intézkedésről. A magatartási kódexben foglalt szabályokat megsértő felhasználók emellett átmenetileg vagy véglegesen is kizárhatók az eTwinning programból.

 

Vitás helyzetek esetén a végső döntést az eTwinning program végrehajtására megbízást adó Európai Bizottság hozhatja meg.

 

Updated on 13.12.22