Skip to main content
European School Education Platform

Кодекс за поведение

Кодекс за поведение

А. Основни принципи

Всички еТуинъри и техните събития, съобщения, публикации, проектни материали и всичко, публикувано в пространството на eTwinning, трябва да спазват и съблюдават следните основни принципи в съответствие с основните ценности и общите принципи на Европейския съюз..

 

-Бъдете приобщаващи. Мненията и възгледите на всички винаги са допустими и добре дошли в рамките, определени в този Кодекс за поведение. еТуинърите са окуражени да гледат отвъд собствената си гледна точка, да проявяват разбиране към различните култури и да проявяват чувствителност, когато включват други еТуинъри в своите събития, проекти, групи и мрежови дейности - провеждани както онлайн, така и на място. eTwinning насърчава разбирателството, емпатията и откритостта между потребителите с цел превръщане на общността в безопасно пространство без тормоз.

 

- Проявявайте уважение. . Членовете на общността на eTwinning трябва да проявяват уважение, когато работят със своите колеги и си взаимодействат помежду си. Зачитането на другите хора и техните дейности в тази платформа и допускането, че действията им са мотивирани от добри намерения, ще накара еТуинърите не само да се чувстват комфортно и сигурно, но и да бъдат мотивирани и продуктивни. еТуинърите не могат да обиждат или критикуват другите, или да подстрекават към насилие срещу хората, въз основа на тяхната раса, етническа принадлежност, националност, религия, сексуална ориентация или пол и/или като член на държава, група или малцинство.

 

- Бъдете толерантни. . Несъгласието е неизбежно, от време на време. Толерантността към възгледите на другите задвижва прагматичния подход, насърчаван в тази общност. Важното е да се търсят конструктивни решения на разногласията и различните гледни точки, винаги в границите, описани и дефинирани в този Кодекс за поведение, и да се приеме, че в някои случаи мненията се различават.

 

- Бъдете учтиви и приятелски настроени във всички форми на комуникация особено при дистанционната комуникация, където вероятността да възникне неразбирателство е по-голяма. Да си учтив означава да разбираш и зачиташ чувствата на другите хора и да го показваш. Като „дом“ на всички еТуинъри пространството на eTwinning в European School Education Platform е онлайн пространството, където те могат да изразяват свободно, да обменят лесно и да развиват значително своите идеи и мисли и да се отнасят по същия начин към тези на другите еТуинъри. Това означава да правим всичко възможно да подбираме внимателно думите и съдържанието на събитията, проектните материали, описанията на онлайн срещите и срещите на място, публикациите и съобщенията.


Б. Някои правила, към които всички еТуинъри трябва да се придържат

За да улесни разбирането за това какво е допустимо и какво не в пространството на платформата, определено за eTwinning, eTwinning изготви някои правила, които трябва да бъдат спазвани от всички еТуинъри.

 

1. Забранено е използването на eTwinning за комерсиални цели Строго забранено е платформата да се използва за комерсиални цели. Всички компании, инициативи, събития или софтуери с комерсиална цел ще бъдат премахвани, а достъпът им до платформата - забранен.

 

2. Забранени са директните заплахи и тормозът eTwinning не толерира тормоза. Ако сте жертва на кибертормоз или някой Ви заплашва, докато използвате което и да е от пространствата на eTwinning (публични или с ограничен достъп), моля, докладвайте съответното съобщение или се свържете с Вашето Национално звено за координация. Имайте предвид, че всеки, който бъде хванат да упражнява тормоз над други членове от платформата, ще бъде отстранен за постоянно.

 

3. Интелектуална собственост Уверете се, че съдържанието, което качвате в платформата не нарушава ничие авторско право. Преди да споделите някакви снимки, видеоклипове, документи или други ресурси, моля, уверете се, че имате право да го направите.

 

4. Представяне под чужда самоличност еТуинърите не могат да се представят за други лица или групи/организации, които не представляват, по начин, който цели да заблуждава, обърква или подвежда останалите.

 

5. Ученици (непълнолетни) eTwinning подхожда изключително сериозно към конфиденциалността и безопасността на учениците. Избягвайте да публикувате снимки на ученици във Вашия профил в eTwinning Live, в TwinSpace, в групите и т.н. В случай че го направите, се уверете, че разполагате със съгласието на непълнолетното лице, което има право да даде съгласие или на лицето, което има родителски права върху детето в съответствие с 2018/1725, или се уверете, че учениците не могат да бъдат разпознати.

 

6. Лична информация и конфиденциални данни Внимавайте какво съдържание свързано с другите публикувате. Не споделяйте Вашата лична информация или тази на другите еТуинъри – като например лични телефонни номера и адреси, данни за кредитна карта или друга конфиденциална информация - или интимни снимки и видеоклипове. Винаги мислете, преди да публикувате!


В. „Нетикет“

 

еТуинърите трябва да си взаимодействат онлайн по професионален, учтив и уважителен начин, както биха направили при общуване на живо. По-долу са дадени някои примери за това какво трябва и не трябва да правят потребителите..

 

1. Внимателно и отговорно използвайте системата за вътрешни съобщения Въздържайте се от изпращане на прекалено много съобщения до учителите, с които не работите. Преди да се свържете с даден потребител: проверете неговия/нейния профил; проверете дали той/тя е на разположение за проекти; уверете се, че съобщенията Ви са подходящи. Не изпращайте абсолютно същото съобщение на повече еТуинъри.

 

2. Избягвайте спама във форумите Във форумите в пространството за създаване на контакти в European School Education Platform се генерират хиляди съобщения. Уверете се, че Вашето съобщение е съобразено с темата на дискусията. Преди да публикувате нова публикация, проверете дали няма други сходни съобщения и им отговорете. Помогнете ни да запазим релевантността на форумите, за да подобрим сътрудничеството!

 

3. Публикувайте само уместни и подходящи коментари по публикациите на другите Когато коментирате нечий профил се уверете, че коментарът Ви е смислен. Коментарите трябва да са персонализирани и да са свързани с публикацията на потребителя. Не пишете един и същи коментар на повече потребители.

 

4. Избягвайте случайни заявки за добавяне в контакти и покани за проекти Избягвайте да каните еТуинърите да бъдат част от Вашите контакти или да се присъединят към Вашия проект без да сте общували предварително. Уверете се, че имате разумен и лесно управляем брой контакти във Вашия списък. Искате да следите нечии новости? Просто последвайте потребителя.

 

5. Изпращайте целенасочени покани за стаиИзбягвайте да каните Вашите контакти в стаите, които управлявате, освен ако сте сигурни, че тези колеги могат да участват. Покана на случаен принцип за някоя от стаите ще се счита за спам.

 


Г. Нарушаване на Кодекса за поведение

 

Какво можете да направите, ако смятате, че даден еТуинър не спазва Кодекса за поведение? В общността за подкрепа правим всичко възможно да защитим хората в eTwinning от злоупотреби и спам, но като активна и плуралистична общност разчитаме на Вас да ни помогнете да запазим позитивното отношение и да намалим нежеланите инциденти. Ето защо насърчаваме еТуинърите да подадат сигнал, когато е необходимо.

 

Ако попаднете на публикации, събития или коментари в Дневниците и Форумите, получите лично съобщение или се натъкнете на съдържание, което намирате за обидно, което нарушава авторските права или просто го намирате за неподходящо, можете да използвате бутона за докладване – ако има такъв, в противен случай можете да се свържете с Вашето Звено за координация и да споделите причините за подаване на сигнал. Вашето съобщение ще бъде обработено от Звената за координация.

 

Какво се случва, ако някой не спазва Кодекса за поведение? Неспазването на правилата, включени в този Кодекс за поведение, представлява нарушение на условията му и може да доведе до временно или постоянно премахване на публикации или материали, качени от еТуинърите, по всяко време, без предварително предупреждение. В подобни случаи авторите на материалите и тяхното съответно Звено за координация ще бъдат информирани и ще бъдат посочени причините за премахването. Потребители, които не спазват Кодекса за поведение, също така могат да бъдат отстранени, временно или постоянно, от eTwinning.

 

В случай на противоречия Европейската комисия, от името на която се управлява eTwinning, ще вземе окончателно решение.

 

Updated on 13.12.22