Skip to main content
European School Education Platform

Etiske retningslinier

Etiske retningslinier

A. Hovedprincipper

Alle eTwinnere og deres arrangementer, meddelelser, indlæg, projektmaterialer og alt der offenliggøres i eTwinnings områder, skal følge og være i overensstemmelse med nedenstående hovedprincipper, som er i tråd med EUs grundlæggende Værdier og generelle Principper..

 

- Vær inkluderende. Alles meninger og synspunkter er til enhver tid velkomne og tilladte indenfor rammerne af disse Etiske Retningslinier. eTwinnere opfordres til at se længere end deres eget perspektiv, relatere til forskellige kulturer og udvise åbenhed når de involverer andre eTwinnere i deres arrangementer, grupper og øvrige netværksaktiviteter - både online og on-site. eTwinning fremmer indbyrdes forståelse, empati og åbenhed med det mål for øje at skabe et trygt miljø uden mobning.

 

- Udvis respekt. . Medlemmer af eTwinning-fællesskabet skal vise respekt overfor deres kolleger, og når de interagerer med hinanden. Respekt for andre og deres aktiviteter på denne platform, samt formodning om at deres handlinger er motiveret af gode intentioner, vil ikke alene få eTwinnere til at føle sig trygge men også motiverede og produktive. eTwinnere skal ikke fornærme eller nedgøre andre, eller opmuntre til vold mod andre på grund af race, etnicitet, nationalitet, sexuel orientering eller køn og/eller på grund at tilhørsforhold til et bestemt land, gruppe eller minoritet.

 

- Vær tolerant. . Det kan ikke undgåes, at der af og til opstår uenigheder. Tolerance overfor andres synspunkter fremmer den pragmatiske tilgang der opfordres til i dette fællesskab. Det er vigtigt at søge konstruktive løsninger på uenigheder og divergerende synspunkter, og altid indenfor rammerne som er beskrevet i disse etiske retningslinier og acceptere, at det ind imellem drejer sig om at kunne “være enige om at være uenige”.

 

- Vær høflig og venlig uanset hvilken kommunikationsform du bruger – især ved fjernkommunikation, hvor der er større riciko for misforståelser. At være højlig betyder at være opmærksom og vise at man respekterer andre menneskers følelser. Som alle eTwinneres hjem er eTwinnings område på European School Education Platform det onlinested, hvor de frit kan give udtryk for deres ideer og tanker, udveksle og videreudvikle dem på hensynsfuld vis og behandle andre eTwinneres ideer og tanker på samme måde. Det betyder, at vi skal gøre vort bedste for, med omtanke, at vælge vore ord og vort indhold i arrangementer, projektmaterialer, beskrivelser af online og on-side møder, indlæg og meddelelser med omhu.


B. Nogle regler alle eTwinnere må rette sig efter

For at gøre det lettere at forstå hvad der er tilladt og hvad der ikke er tilladt i eTwinning område på platformen, har eTwinning udarbejdet nogle regler som alle eTwinnere skal respektere.

 

1. eTwinning må ikke bruges til kommercielle formål Det er strengt forbudt at anvende platformen i kommercielt øjemed. Ethvert selskab, initiativ, arrangement eller software med kommercielt indhold vil blive fjernet, ligesom disses adgang til selve platformen.

 

2. Ingen direkte trusler, mobning eller chikane eTwinning tolererer ikke mobning eller chikane. Hvis du udsættes for cybermobning eller nogen truer dig mens du bruger eTwinnings tjenester (offentlige eller private), skal du rapportere meddelelsen eller kontakte din Nationale Supportservice. Enhver der afsløres i at mobbe eller chikanere medlemmer på platformen kan udelukkes permanent fra eTwinning.

 

3. Intellektuel ejendom Du bør sikre dig, at det indhold du uploader på platformen ikke overtræder nogen copyright. Før du deler billeder, videoer, dokumenter eller enhver anden ressource, skal du sikre dig, at du har retten hertil.

 

4. Imitation eTwinners må ikke udgive sig for at være personer eller grupper/organisationer de ikke er eller repræsenterer på en måde som er vildledende, forvirrende eller bedrager andre.

 

5. Elever (mindreårige) eTwinning tager elevers privatliv og sikkerhed alvorligt. Undgå at sende billeder af elever fra din eTwinning-profil, TwinSpace, Grupper osv. Hvis du gør det, skal du sikre dig, at du har vedkommende mindreåriges samtykke eller samtykke fra den der har forældremyndigheden over den mindreårige i overensstemmelse med Regulation 2018/1725 , og desuden at du har tilvejebragt en kopi af fortrolighedserklæringen (link) eller sikre dig, at eleverne ikke kan identificeres.

 

6. Private oplysninger og følsomme data Vær betænksom vedrørende indhold du sender som har relation til andre. Du bør ikke dele egne eller andre eTwinneres private oplysninger – som f.eks. personlige telefonnumre og adresser, kreditkort oplysninger eller andre private – eller fortrolige fotos og videoer. Tænk dig altid om før du trykker ”send”!


C. “Netiquette”

 

eTwinners bør optræde lige så professionelt, høfligt og respektfuldt når de er på Internettet, som de ville gøre i det virkelige liv. Herunder er nogle eksempler på hvad brugerne bør og ikke bør gøre.

 

1. Påpasselig og ansvarsfuld anvendelse af det interne meddelelsessystem Afstå fra at sende for mange beskeder til lærere som du ikke samarbejder med. Før du kontakter en bruger: tjek om han/hun er disponibel for projekter. Sørg for at dine beskeder er relevante. Send ikke identiske meddelelser til flere eTwinnere.

 

2. Undgå spamming i forums Forummene i Netværksområdet på European School and Education Platform kan komme til at generere tusindvis af meddelelser. Du skal sikre dig, at dine meddelelser tager hensyn til trådens emne. Før du offentliggør en ny besked, skal du tjekke for at se, om der er andre relevante meddelelser og give dem et svar. Hjælp os med at holde Forums aktuelle for at styrke samarbejdet!

 

3. Giv kun relevante og passende kommentarer på andres indlæg Når du lægger en kommentar på en persons profil så sørg for, at den er relevant for brugeren. Kommentarer skal rettes mod enkeltpersoner og relateres til brugerens indlæg. Send ikke samme kommentar til flere brugere.

 

4. Undgå vilkårlige kontaktforespørgsler og projektinvitationer Undgå at opfordre eTwinnere til at komme på din kontaktliste eller at deltage i dit projekt uden forudgående kommunikation. Sørg for at du har et rimeligt og administrerbart antal kontakter på din liste. Ønsker du at have styr på en persons opdateringer? Følg ham/hende i stedet.

 

5. Målrettede invitationer til Rum Undgå at invitere kontakter til Rum som du administrerer, med mindre du er sikker på, at disse kolleger kan deltage. Vilkårlige invitationer til Rum som organiseres af din skole vil blive betragtet som spam.

 


D. Krænkelse af de etiske retningslinier

 

Hvad kan du gøre hvis du mener at en eTwinner ikke respekterer de etiske retningslinier? I Supportfællesskabet gør vi vort bedste for at beskytte mennesker mod misbrug og spam i eTwinning, men som et aktivt og pluralistisk fællesskab, regner vi med dig og din hjælp til at opretholde den positive indstilling og reducere mængden af uønskede hændelser. Derfor opfordrer vi eTwinnere til at indrapportere når de finder det nødvendigt.

 

Hvis du ser meddelelser, events eller kommentarer i Journaler og Forums, modtager en privat besked, eller ser indhold som er krænkende, upassende eller overtræder copyright, kan du bruge “rapporter” knappen – hvis det er muligt, hvis ikke, kan du kontakte din supportservice - og begrunde din indrapportering her. Din meddelelse vil blive behandlet af de enkelte supportservices.

 

Hvad sker der hvis nogen ikke respekterer de etiske retningslinier? Manglende efterlevelse af reglerne i de etiske retningslinier udgør et brud på på vilkårene og kan, til enhver tid og uden varsel, medføre midlertidig eller permanent fjernelse af al kommunikation eller alt materiale oploaded af eTwinnere. I sådanne tilfælde, vil ophavsmændene til materialet og deres supportservice blive informeret og gjort opmærksom på årsagerne til sletningen. Brugere som ikke efterlever de etiske retningslinier kan ligeledes blive midlertidigt eller permanent udelukket fra eTwinning.

 

I tilfælde af uenighed vil EU-kommissionen, som driver eTwinning, træffe en endelig beslutning herom.

 

Updated on 13.12.22