Skip to main content
European School Education Platform

Κώδικας Δεοντολογίας eTwinning

Κώδικας Δεοντολογίας eTwinning

Βασικές αρχές

Όλα τα μέλη του eTwinning καθώς και οι εκδηλώσεις, τα μηνύματα, οι αναρτήσεις, τα υλικά των έργων τους και ό,τι δημοσιεύεται στην περιοχή του eTwinning οφείλουν να τηρούν και να συμμορφώνονται με τις παρακάτω βασικές αρχές, σε ευθυγράμμιση με τις Θεμελιώδεις Αξίες και Γενικές Αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης..

 

- Επίδειξη συμπεριληπτικής συμπεριφοράς. Όλες οι απόψεις και οι γνώμες είναι πάντα ευπρόσδεκτες και επιτρέπονται εντός των ορίων που καθορίζονται στον παρόντα Κώδικα Δεοντολογίας. Τα μέλη του eTwinning ενθαρρύνονται να υιοθετούν μια πιο ευρεία οπτική γωνία, να έρχονται σε επαφή με άλλους πολιτισμούς και να επιδεικνύουν ευαισθησία κατά τη συμπερίληψη άλλων μελών του eTwinning στις εκδηλώσεις, τα έργα, τις ομάδες και τις δραστηριότητες δικτύωσής τους – τόσο μέσω διαδικτύου όσο και σε φυσικό χώρο. Το eTwinning προάγει την κατανόηση, την ενσυναίσθηση και τη δεκτικότητα μεταξύ των ανθρώπων, με στόχο τη διαμόρφωση μιας ασφαλούς κοινότητας απαλλαγμένης από κάθε λογής παρενόχληση.

 

- Επίδειξη σεβασμού. . Τα μέλη της κοινότητας του eTwinning οφείλουν να επιδεικνύουν σεβασμό κατά τη συνδιαλλαγή με τους ομοτίμους τους και τη μεταξύ τους αλληλεπίδραση. Ο σεβασμός προς τους άλλους και τις δραστηριότητές τους στην εν λόγω πλατφόρμα και η παραδοχή ότι οι ενέργειές τους εκκινούνται από καλές προθέσεις όχι μόνο θα κάνουν τα μέλη του eTwinning να νιώθουν άνετα και ασφαλή, αλλά επίσης παρακινημένα και παραγωγικά. Απαγορεύεται μέλος του eTwinning να προσβάλλει ή να μειώνει τρίτους ή να υποκινεί βία εναντίον ατόμων με βάση τη φυλή, την εθνικότητα, την εθνική καταγωγή, τη θρησκεία, τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή το φύλο και/ή ως μέλος μιας χώρας, μιας ομάδας ή μιας μειονότητας.

 

- Επίδειξη ανοχής. . Οι διαφωνίες είναι αναπόφευκτες κατά διαστήματα. Η ανεκτικότητα απέναντι στις απόψεις των άλλων αποτελεί τη βάση της πραγματιστικής προσέγγισης που ενθαρρύνεται στην παρούσα κοινότητα. Σημασία έχει να επιζητούνται εποικοδομητικές λύσεις στις διαφωνίες και τις διιστάμενες απόψεις, πάντα εντός των ορίων που περιγράφονται και ορίζονται στον παρόντα Κώδικα Δεοντολογίας. Πρέπει, ακόμα, να δεχτούμε το γεγονός ότι σε ορισμένες περιπτώσεις κάθε συμφωνία είναι αδύνατη και πρέπει απλά να σεβαστούμε τη διαφορετική άποψη.

 

- Επίδειξη ευγένειας και φιλικής διάθεσης σε όλες τις μορφές επικοινωνίας – ιδιαίτερα κατά την εξ αποστάσεως επικοινωνία, όπου οι πιθανότητες παρανοήσεων είναι μεγαλύτερες. Ευγένεια σημαίνει ότι αναγνωρίζουμε και σεβόμαστε τα συναισθήματα των άλλων έμπρακτα. Η περιοχή eTwinning της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας Σχολικής Εκπαίδευσης, ως χώρος φιλοξενίας όλων των eTwinners, αποτελεί έναν διαδικτυακό τόπο στον οποίο μπορούν να εκφράζουν ελεύθερα, να ανταλλάσσουν με ευκολία και να αναπτύσσουν με ευαισθησία τις ιδέες και τις σκέψεις τους και να αντιμετωπίζουν ανάλογα τις απόψεις άλλων μελών του eTwinning. Αυτό σημαίνει ότι οφείλουμε να καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να επιλέγουμε προσεκτικά τις λέξεις και το περιεχόμενο του λόγου μας σε εκδηλώσεις, υλικό έργων, περιγραφές διαδικτυακών και επιτόπιων συναντήσεων, αναρτήσεις και μηνύματα.


B. Κανόνες που οφείλουν να τηρούν όλα τα μέλη του eTwinning

Προκειμένου να καταστεί ευκολότερα αντιληπτό τι επιτρέπεται και τι δεν επιτρέπεται στην περιοχή eTwinning της πλατφόρμας, το eTwinning έχει θεσπίσει ορισμένους κανόνες που οφείλουν να σέβονται όλοι οι eTwinners.

 

1. Ουδεμία χρήση του eTwinning για εμπορικούς σκοπούς Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση της πλατφόρμας για εμπορικούς σκοπούς. Κάθε εταιρία, πρωτοβουλία, εκδήλωση ή λογισμικό με εμπορική πρόθεση θα απομακρύνονται, ενώ θα τους αφαιρείται η πρόσβαση στην πλατφόρμα.

 

2. Απαγορεύονται απερίφραστες απειλές, εκφοβισμός και παρενόχληση Το eTwinning δεν ανέχεται τον εκφοβισμό ή την παρενόχληση. Αν είσαστε θύμα εκφοβισμού μέσω διαδικτύου ή αν κάποιος σας απειλεί χρησιμοποιώντας χώρους του eTwinning (δημόσιους και ιδιωτικούς), παρακαλείσθε να αναφέρετε το μήνυμα ή να επικοινωνήσετε με τον Οργανισμό Υποστήριξης της χώρας σας. Παρακαλούμε, να έχετε υπόψη ότι όποιος διαπιστωθεί ότι εκφοβίζει ή παρενοχλεί άλλα μέλη της πλατφόρμας θα διώκεται δια παντός από το eTwinning.

 

3. Πνευματική Ιδιοκτησία Φροντίστε το περιεχόμενο που ανεβάζετε στην πλατφόρμα να μην παραβιάζει τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων. Πριν δημοσιεύσετε φωτογραφίες, βίντεο, κείμενα ή άλλους πόρους, σας παρακαλούμε να έχετε προηγουμένως εξασφαλίσει το δικαίωμα να το κάνετε.

 

4. Πλαστοπροσωπία Απαγορεύεται στους eTwinners να υποδύονται άλλα άτομα ή ομάδες/οργανισμούς τους οποίους δεν εκπροσωπούν με τρόπο που επιδιώκει ή που καταφέρνει να παραπλανήσει, να προκαλέσει σύγχυση ή να εξαπατήσει τρίτους.

 

5. Μαθητές (ανήλικοι) Το θέμα της ιδιωτικότητας και της ασφάλειας των μαθητών είναι εξαιρετικά σοβαρό για το eTwinning. Να αποφεύγετε την ανάρτηση φωτογραφιών των μαθητών σας στο προφίλ σας στο eTwinning, το TwinSpace, τις Ομάδες κ.λπ.Σε περίπτωση που το κάνετε, φροντίστε να έχετε εξασφαλίσει τη συγκατάθεση του ανηλίκου με δικαίωμα συναίνεσης ή του δικαιούχου γονικής μέριμνας του παιδιού, σύμφωνα με την κανονισμό Regulation 2018/1725, Επίσης, φροντίστε να παρέχετε αντίγραφο της δήλωσης απορρήτου (σύνδεσμος) ή βεβαιωθείτε ότι δεν είναι δυνατή η αναγνώριση των μαθητών. .

 

6. Προσωπικές πληροφορίες και Ευαίσθητα δεδομένα Να επιδεικνύετε ευαισθησία όσον αφορά στο περιεχόμενο που αναρτάτε και που αφορά τρίτους. Δεν επιτρέπεται να κοινοποιείτε τα δικά σας προσωπικά στοιχεία ή τα προσωπικά στοιχεία άλλων μελών του eTwinning — όπως αριθμούς προσωπικού τηλεφώνου και διευθύνσεις, στοιχεία πιστωτικών καρτών ή άλλες προσωπικές πληροφορίες — ή φωτογραφίες και βίντεο ιδιωτικών στιγμών. Να σκέφτεστε πάντα πριν κάνετε κάποια ανάρτηση!


Γ. «Κώδικας Δεοντολογικής Συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο»

 

Τα μέλη του eTwinning οφείλουν να επιδεικνύουν επαγγελματισμό, ευγένεια και σεβασμό κατά τις διαδικτυακές συνδιαλλαγές τους, όπως ακριβώς θα έκαναν και στην πραγματική ζωή. Παρακάτω ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα σχετικά με το τι επιτρέπεται και τι δεν επιτρέπεται να κάνουν οι χρήστες.

 

1. Προσεκτική και υπεύθυνη χρήση του συστήματος εσωτερικής αποστολής και λήψης μηνυμάτων Να απέχετε από την αποστολή υπερβολικά μεγάλου αριθμού μηνυμάτων σε εκπαιδευτικούς με τους οποίους δεν συνεργάζεστε. Πριν έρθετε σε επαφή με κάποιον χρήστη: ελέγξτε το προφίλ του, ελέγξτε αν είναι διαθέσιμος για έργα και φροντίστε τα μηνύματά σας να τους ενδιαφέρουν. Μην στέλνετε το ίδιο ακριβώς μήνυμα σε περισσότερους από έναν eTwinner.

 

2. Αποφυγή ανεπιθύμητων μηνυμάτων στα φόρουμ Τα φόρουμ στην περιοχή δικτύωσης της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας Σχολικής Εκπαίδευσης μπορεί να παράγουν χιλιάδες μηνύματα. Βεβαιωθείτε ότι το μήνυμά σας λαμβάνει υπόψη το θέμα του νήματος. Πριν κάνετε μια νέα ανάρτηση, ελέγξτε αν υπάρχουν άλλα συναφή μηνύματα και απαντήστε σε αυτά. Βοηθήστε μας να διατηρούμε τη συνάφεια των φόρουμ και να βελτιώνουμε τη συνεργασία!

 

3. Ανάρτηση μόνο συναφών και ενδεδειγμένων σχολίων σε αναρτήσεις τρίτων Όταν αναρτάτε κάποιο σχόλιο στο προφίλ άλλου χρήστη, βεβαιωθείτε πως είναι συναφές για τον χρήστη. Τα σχόλια πρέπει να αφορούν συγκεκριμένα άτομα και να σχετίζονται με την ανάρτηση του χρήστη. Μην κάνετε το ίδιο σχόλιο για περισσότερους από έναν χρήστες.

 

4. Αποφυγή τυχαίων αιτημάτων επαφής και προσκλήσεων σε έργα Να αποφεύγετε να ζητάτε από eTwinners να συμπεριληφθούν στις επαφές σας ή να συνεργαστούν μαζί σας για κάποιο έργο, χωρίς να έχει προηγηθεί επικοινωνία μαζί τους. Φροντίστε ο αριθμός των επαφών στη λίστα σας να είναι λογικός και διαχειρίσιμος. Θέλετε να παρακολουθείτε ό,τι νέο δημοσιεύει κάποιος χρήστης; Ακολουθήστε τον.

 

5. Στοχευμένη πρόσκληση σε Αίθουσες Να αποφεύγετε να προσκαλείτε επαφές σε Αίθουσες που διαχειρίζεστε, εκτός κι αν είσαστε βέβαιοι ότι οι συνάδελφοι αυτοί μπορούν να συμμετάσχουν. Η πρόσκληση σε Αίθουσες με τρόπο τυχαίο θα θεωρείται ανεπιθύμητη αλληλογραφία.

 


Δ. Παραβίαση του Κώδικα Δεοντολογίας

 

Τι μπορείτε να κάνετε αν πιστεύετε ότι κάποιο μέλος του eTwinning δεν σέβεται -τον Κώδικα Δεοντολογίας;Τι μπορείτε να κάνετε αν πιστεύετε ότι κάποιο μέλος του eTwinning δεν σέβεται -τον Κώδικα Δεοντολογίας; Στην Κοινότητα Υποστήριξης, καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να προστατεύουμε τους χρήστες από καταχρηστικά και ανεπιθύμητα μηνύματα στο eTwinning, αλλά ως ενεργή και πλουραλιστική κοινότητα, υπολογίζουμε στη βοήθειά σας για να διατηρήσουμε τη θετική μας στάση και να μειώσουμε τα ανεπιθύμητα περιστατικά. Ως εκ τούτου, ενθαρρύνουμε τα μέλη του eTwinning να προβαίνουν σε αναφορά όποτε αυτό είναι απαραίτητο.

 

Αν περιέλθουν στην αντίληψή σας αναρτήσεις, εκδηλώσεις ή σχόλια σε Ημερολόγια και Φόρουμ, αν λάβετε ιδιωτικό μήνυμα ή δείτε περιεχόμενο που είναι προσβλητικό, παραβιάζει τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας ή απλά θεωρήσετε ανάρμοστο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί «αναφορά» — αν υπάρχει. Διαφορετικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Οργανισμό Υποστήριξης — και να εξηγήσετε τους λόγους για την υποβαλλόμενη αναφορά. Οι Οργανισμοί Υποστήριξης θα αναλάβουν τη διαχείριση του μηνύματός σας.

 

Τι θα συμβεί στην περίπτωση που κάποιος δεν σέβεται τον Κώδικα Δεοντολογίας;Η μη συμμόρφωση με τους κανόνες που περιέχονται στον παρόντα Κώδικα Δεοντολογίας συνιστά παράβαση των όρων του και ενδέχεται να οδηγήσει σε προσωρινή ή μόνιμη διαγραφή ανάρτησης ή υλικού που έχουν μεταφορτώσει μέλη του eTwinning, ανά πάσα στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Στις περιπτώσεις αυτές, θα ενημερώνονται οι συντάκτες των υλικών και ο Οργανισμός Υποστήριξής τους σχετικά με τους λόγους της διαγραφής. Χρήστες που δεν συμμορφώνονται με τον Κώδικα Δεοντολογίας ενδέχεται, επίσης, να αποβληθούν, προσωρινά ή μόνιμα, από το eTwinning.

 

Σε περιπτώσεις αντιπαράθεσης, η τελική απόφαση θα λαμβάνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για λογαριασμό της οποίας διενεργείται η διαχείριση του eTwinning.

 

Updated on 13.12.22