Skip to main content
European School Education Platform

eTwinningu käitumisjuhend

eTwinningu käitumisjuhend

A. Põhimõtted

 

Kõik tvinnijad peavad järgima allolevaid põhimõtteid, mis lähtuvad Euroopa Liidu alusväärtustest ja üldistest printsiipidest, ning nende üritused, sõnumid, postitused, projektimaterjalid ja kogu muu sisu, mida nad eTwinningu alal avaldavad, peab olema nendega kooskõlas.

 

- Olge kaasav. Kõikide arvamused ja seisukohad on alati teretulnud ja lubatud, arvestades käitumisjuhendis sätestatud piire. Tvinnijaid julgustatakse vaatama kaugemale enda vaatenurgast, suhestuma eri kultuuridega ning olema empaatilised, kui nad kaasavad teisi tvinnijaid enda üritustele, projektidesse, gruppidesse ja võrgustamisüritustele, seda nii veebis kui ka kohapeal. eTwinning edendab üksteisemõistmist, empaatiat ja avatust, et kogukond oleks turvaline ja kiusamisvaba koht.

 

- Austage teisi. eTwinningu kogukonna liikmed peavad kaaslastega läbi käies ja suheldes olema austavad. Teiste inimeste ja nende platvormil tegutsemise austamine ning eeldamine, et nende tegevus on kantud headest eesmärkidest, paneb tvinnijaid end tundma mitte üksnes mugavalt ja turvaliselt, vaid tõstab ka nende motivatsiooni ja töö tõhusust. Tvinnijad ei tohi üksteist solvata, maha teha ega vägivalda õhutada, võttes aluseks inimese rassi, etnilise või rahvusliku päritolu, usu, seksuaalse sättumuse, soo ja/või kellegi kuulumise teatud riiki, rühma või vähemusse.

 

- Olge salliv. Aeg-ajalt on eriarvamused paratamatud. Sallivus teiste vaadete suhtes toetab pragmaatilist lähenemisviisi, mida selles kogukonnas väärtustatakse. Tähtis on otsida eriarvamustele ja erinevatele vaadetele konstruktiivseid lahendusi, jäädes käitumisjuhendis kirjeldatud ja defineeritud piiridesse, ning aktsepteerida, et mõnel juhul jääb üle lihtsalt „leppida kokku, et me ei jõudnud kokkuleppele“.

 

- Olge viisakas ja sõbralik iga suhtlusvormi kasutades – eriti tuleb seda jälgida kaugsuhtluses, kus on suurem võimalus vääritimõistmiseks. Viisakas olemine tähendab olla tähelepanelik, austada teiste inimeste tundeid ja seda välja näidata. Kõikide tvinnijate kodu, eTwinningu ala platvormil European School Education Platform, on veebikeskkond, kus nad saavad ennast vabalt väljendada, arvamusi vahetada ning enda ideid ja mõtteid teisi arvestavalt avada. Teiste tvinnijate mõtteid ja ideid tuleb käsitleda enda omadega võrdväärsetena. See tähendab, et peame andma endast parima, et hoolikalt sõnu ja sisu valida, kui korraldame üritusi, koostame projektimaterjale ja veebis või kohapeal toimuvate kohtumiste kirjeldusi ning kirjutame positusi ja sõnumeid.

 


B. Reeglid, mida kõik tvinnijad peavad järgima

 

Et paremini aru saada, mis on platvormi eTwinningu alal lubatud ja mis mitte, on eTwinning kehtestanud mõne reegli, mida peavad järgima kõik tvinnijad.

 

1. eTwinningut ei tohi kasutada ärieesmärgil. Platvormi on rangelt keelatud ärieesmärgil kasutada. Kõik ärieesmärgiga ettevõtted, algatused, üritused või tarkvara eemaldatakse ning nad ei pääse enam platvormile ligi.

 

2. Keelatud on ähvardamine, kiusamine ja ahistamine. eTwinning ei aktsepteeri kiusamist ega ahistamist. Kui olete küberkiusamise ohver või keegi ähvardab teid eTwinningu keskkonda kasutades (avalikus või privaatses osas), teatage sellest sõnumist või võtke ühendust enda tugiorganisatsiooniga. Platvormi liiget kiusanud või ahistanud liige võidakse eTwinningust alatiseks eemaldada.

 

3. Intellektuaalomand. Kontrollige, et platvormile üleslaaditav sisu ei riku autoriõigusi. Enne piltide, videote, dokumentide või muude materjalide jagamist vaadake, et teil oleks selleks õigus.

 

4. Teise isiku nimel esinemine. Tvinnijad ei tohi tahtlikult või teisi eksitaval, segadusttekitaval või petval viisil esineda teise inimesena või grupi/organisatsiooni nimel, keda nad ei esinda.

 

5. Õpilased (alaealised. eTwinning suhtub õpilaste privaatsusesse ja turvalisusesse tõsiselt. Vältige postitamast pilte õpilastest enda eTwinningu profiilile, TwinSpace’i, gruppidesse jne. Juhul, kui te seda teete, kontrollige, et teil oleks alaealise lapse nõusolek (kui tema nõusolek on piisav) või lapse suhtes vanemlikke õigusi omava inimese nõusolek kooskõlas määrusega Regulation 2018/1725,, samuti et olete lisanud juurde privaatsusaruande (link) või taganud, et õpilased pole äratuntavad.

 

6. Isiklik teave ja tundlikud andmed. Mõelge järele, millist teisi puudutavat sisu postitate. Te ei tohiks jagada enda ega teiste tvinnijate isikuandmeid, näiteks isiklikke telefoninumbreid ja aadresse, krediitkaardi andmeid või muud privaatset teavet, sh intiimseid pilte ja videoid. Alati mõelge, enne kui postitate!

 


C. Netikett

 

Tvinnijad peaksid veebisuhtluses olema professionaalsed, viisakad ja austavad, nagu päris elu suhtluseski. Allpool on mõni näide, mida kasutajad peaksid tegema ja mida mitte.

 

1. Platvormisisese kirjasüsteemi hoolikas ja vastutustundlik kasutamine. Hoiduge saatmast liiga palju kirju õpetajatele, kellega te koostööd ei tee. Enne kasutajaga ühenduse võtmist: uurige tema profiili; kontrollige, kas ta on projektide jaoks kättesaadav; mõelge, kas teie kiri on asjakohane. Ärge saatke täpselt sama kirja teistele tvinnijatele.

 

2. Vältige foorumite risustamist. Platvormi European School Education Platform suhtlusvõrgustiku ala foorumites on tuhandeid postitusi. Kontrollige, et teie postitus vastab lõime teemale. Enne uue postituse tegemist uurige, kas tehtud on teisi teemakohaseid postitusi ning vastake neile. Aidake meil hoida foorumites asjakohast sisu, et koostööd toetada!

 

3. Vastake inimeste postitustele üksnes asjakohaste ja sobivate kommentaaridega. Kui soovite kellegi profiilile postitada, kontrollige, et see oleks kasutaja jaoks asjakohane. Kommentaarid peavad olema suunatud üksikisikule ja seotud kasutaja postitusega. Ärge kirjutage sama kommentaari teistele kasutajale.

 

4. Vältige suvalisi kontakti- ja projektikutseid. Vältige saatmast tvinnijatele kontaktikutseid või pakkumisi enda projektiga liitumiseks, kui te pole nendega enne üldse suhelnud. Vaadake, et teie kontaktide nimekirjas oleks mõistlik ja hallatav arv kontakte. Aga kui soovite kellegi uudistega kursis olla? Hakake hoopis tema jälgijaks.

 

5. Asjakohased kutsed ruumidesse. Kutsuge enda kontakte enda hallatavatesse ruumidesse ainult juhul, kui olete kindel, et kutsutavad kolleegid saavad osaleda. Suvalised kutsed ruumidesse on rämpspost.

 


D. Käitumisjuhendi rikkumine

 

Mida saate teha, kui leiate, et tvinnija ei austa käitumisjuhendit? Oma toetavas kogekonnas anname endast parima, et kaitsta inimesi eTwinningus vägivaldse käitumise ja rämpsposti eest, kuid aktiivse ja pluralistliku kogukonnana loodame, et aitate meil hoida positiivset suhtumist ja mittesoovitavaid juhtumeid vältida. Seetõttu julgustame tvinnijaid vajadusel meid teavitama.

 

Kui te näete päevikutes või foorumites ebasobivaid postitusi, üritusi või kommentaare või saate privaatse sõnumi või näete sisu, mis on solvav, rikub autoriõigust või mis pole teie meelest sobilik, saate kasutada teavitamise nuppu, kui see on olemas. Kui seda pole, saate võtta ühendust enda tugiorganisatsiooniga ning kirjeldada, miks te meid teavitasite. Teie kirjaga tegelevad tugiorganisatsioonid.

 

Mis juhtub, kui keegi ei austa käitumisjuhendit? Käitumisjuhendi reeglite mittejärgmine tähendab selle tingimuste rikkumist, mille tagajärjel võib igal ajal ja ilma eelneva hoiatuseta tvinnija lisatud postituse või materjali kas ajutiselt või alaliselt eemaldada. Sellisel juhul teavitatakse materjali autorit ja tema tugiorganisatsiooni, miks sisu eemaldati. Käitumisjuhendit mittejärgivatel tvinnijatel võib ka eTwinningule ligipääsu ajutiselt või alaliselt keelata.

 

Vastakate arvamuste korral teeb lõpliku otsuse Euroopa Komisjon, kelle nimel eTwinningut juhitakse.

 

Updated on 26.09.23