Skip to main content
European School Education Platform

Programos „eTwinning“ elgesio taisyklės

Programos „eTwinning“ elgesio taisyklės

A. Pagrindiniai principai

Kiekvienas programos „eTwinning“ dalyvis, organizuodamas savo renginius ir skelbdamas savo žinutes, įrašus, projektų medžiagą bei visą kitą skiltyje „eTwinning“, privalo laikytis šių pagrindinių principų kartu su Europos Sąjungos pagrindinėmis vertybėmis ir bendraisiais principais..

 

- Būkite įtraukūs Visų nuomonės bei požiūriai yra visada laukiami ir leidžiami laikantis šiame elgesio kodekse nustatytų taisyklių. Programos „eTwinning“ dalyviai raginami žvelgti plačiau, peržengiant savo akiračio ribas, būti atviriems skirtingoms kultūroms ir jautriems įtraukiant kitus programos „eTwinning“ dalyvius į savo renginius, projektus, grupes ir bendradarbiavimo tinkluose veiklas tiek internetu, tiek vietoje. Programa „eTwinning“ skatina supratimą, empatiją ir atvirumą vienas kitam, kad bendruomenė taptų saugia erdve be priekabiavimų.

 

- Būkite pagarbūs. Programos „eTwinning“ bendruomenės nariai privalo bendrauti pagarbiai su savo bendraminčiais ir tarpusavyje. Pagarba kitiems žmonėms ir jų veiklai šioje platformoje siekiant gerų ketinimų padės programos „eTwinning“ dalyviams jaustis ne tik patogiai ir saugiai, bet ir motyvuotai bei produktyviai. Programos „eTwinning“ dalyviai negali įžeidinėti ar niekinti kitų bei kurstyti smurto prieš žmones dėl jų rasės, etninės priklausomybės, tautinės kilmės, religijos, seksualinės orientacijos ar lyties ir (arba) kaip šalies, grupės ar mažumos nario.

 

- Būkite tolerantiški. . Kartais nesutarimai neišvengiami. Tolerancija kitų nuomonei kuria pragmatišką požiūrį, skatinamą šioje bendruomenėje. Svarbu ieškoti konstruktyvių sprendimų nesutarimams bei skirtingoms nuomonėms, visuomet laikantis šiame elgesio kodekse aprašytų ir apibrėžtų taisyklų, bei suprasti, kad kai kuriais atvejais „gali tekti ir nesutikti“..

 

- Būkite mandagūs ir draugiški bendraudami įvairiais būdais – ypač nuotoliniu būdu, kur daugiau galimybių nesusipratimams. Būti mandagiam reiškia suprasti ir gerbti kitų žmonių jausmus bei tai parodyti. Europos mokyklinio ugdymo platformos skiltis „eTwinning“ – visų programos „eTwinning“ dalyvių namai – tai internetinė erdvė, kurioje jie gali laisvai reikšti savo idėjas bei mintis, lengvai jomis keistis ir visapusiškai jas puoselėti bei lygiai taip pat priimti kitų programos „eTwinning“ dalyvių idėjas ir mintis. Tai reiškia, kad reikia stengtis kruopščiai parinkti žodžius ir turinį renginiuose, projekto medžiagoje, susitikimų internete ir vietoje aprašymuose, įrašuose ir žinutėse.


B. Taisyklės, kurių privalo laikytis visi programos „eTwinning“ dalyviai

Siekdami palengvinti supratimą apie tai, kas leidžiama ir kas neleidžiama platformos skiltyje „eTwinning“, parengėme keletą taisyklių, kurių laikytis privalo visi programos „eTwinning“ dalyviai.

 

1. Negalima naudotis programa „eTwinning“ komerciniais tikslais Griežtai draudžiama naudotis platforma komerciniais tikslais. Bet kuri komercinė kompanija, iniciatyva, renginys ar programinė įranga bus pašalinta ir neteks prieigos prie pačios platformos.

 

2. Negalima grasinti, tyčiotis ar priekabiauti Programoje „eTwinning“ netoleruojamas joks gąsdinimas ar priekabiavimas. Jei tapote elektroninių patyčių auka arba kažkas grasina jums bet kurioje programos „eTwinning“ erdvėje (viešoje ar privačioje), prašome apie tai pranešti savo paramos organizacijai. Atkreipkite dėmesį, kad kiekvienas, kuris kaip nors grasina ar priekabiauja prie kitų platformos narių, gali visam laikui netekti prieigos prie programos „eTwinning“.

 

3. Intelektualinė nuosavybė Pasirūpinkite, kad turinys, kurį siunčiate į platformą, nepažeistų autorių teisių. Prieš dalindamiesi nuotraukomis, vaizdo įrašais, dokumentais ar kitais ištekliais, įsitikinkite, kad tikrai turite teisę tai daryti.

 

4. Apsimetinėjimas Programos „eTwinning“ dalyviai negali apsimesti kitais asmenimis ar jų grupėmis bei organizacijomis, kuriems jie neatstovauja, siekiant suklaidinti, sutrikdyti ar apgauti kitus.

 

5. Mokiniai (nepilnamečiai) ePrograma „eTwinning“ labai rimtai žiūri į mokinių privatumą ir saugumą. Nepublikuokite mokinių nuotraukų savo „eTwinning“ profilyje, erdvėje „TwinSpace“, grupėse ir pan. Jei publikuojate, įsitikinkite, kad gavote nepilnamečio, turinčio teisę duoti sutikimą, arba asmens, atsakingo už jį – tėvo ar globėjo – leidimą, kaip numatyta Reglamente 1725, ir pateikėte privatumo pareiškimo kopiją (link) arba užtikrinote, kad mokinių veidai nebūtų atpažįstami.

 

6. Privati informacija ir asmeniniai duomenys Būkite atsargūs publikuodami turinį, susijusį su kitais asmenimis. Nesidalinkite savo ar kitų programos „eTwinning“ dalyvių privačia informacija – pavyzdžiui: asmeniniais telefono numeriais bei adresais, kreditinės kortelės duomenimis ar kita privačia informacija – arba intymiomis nuotraukomis bei vaizdo įrašais. Prieš publikuodami, pagalvokite!


C. Tinklo etiketas

 

Programos „eTwinning“ dalyviai turėtų bendrauti internetu profesionaliai, mandagiai ir pagarbiai, kaip tai darytų realiame gyvenime. Žemiau yra keletas pavyzdžių, ką naudotojai turėtų ir ko neturėtų daryti.

 

1. Kruopščiai ir atsakingai naudotis vidine žinučių sistema Nesiųskite per daug žinučių mokytojams, su kuriais jūs nedirbate. Prieš kreipdamiesi į ką nors: patikrinkite jo/jos profilį; pažiūrėkite, ar jis/ji gali vykdyti projektus; įsitikinkite, kad jūsų žinutės yra jam/jai svarbios. Nesiųskite lygiai tos pačios žinutės daugeliui programos „eTwinning“ narių.

 

2. Vengti šlamšto forumuose Europos mokyklinio ugdymo platformos bendradarbiavimo skilties forumuose gali būti skelbiama tūkstančiai žinučių. Įsitikinkite, kad jūsų žinutė atitinka diskusijos temą. Prieš publikuodami naują įrašą, pasitikrinkite, gal jau yra panašaus turinio žinučių ir atsakykite į jas. Padėkite mums prižiūrėti forumą, kad jame būtų skelbiamos tik aktualios žinutės, ir tobulinti bendradarbiavimą!

 

3. Skelbti tik aktualius ir tinkamus komentarus kitų žmonių įrašuose Prieš komentuodami kieno nors profilį, pagalvokite, ar komentaras aktualus tam žmogui. Komentarai turi būti skirti asmeniui ir susiję su jo įrašu. Nerašykite to paties komentaro kitiems.

 

4. Venkite atsitiktinių kvietimų į kontaktus ir projektus Neprašykite programos „eTwinning“ dalyvių leisti įtraukti juos į savo kontaktų sąrašą ar jungtis prie projektų, prieš tai su jais nepabendravę. Jūsų kontaktų sąrašas neturėtų būti per daug ilgas, kad nebūtų sudėtinga juo naudotis. Norite žinoti, ką veikia kiti? Geriau sekite juos.

 

5. Į kambarius kviesti tikslingai Nekvieskite savo kontaktų į kambarius, kuriuos administruojate, nebent esate tikri, kad kviečiami kolegos tikrai gali dalyvauti. Atsitiktinis kvietimas į kambarius bus laikomas šlamštu.

 


D. Elgesio taisyklių pažeidimas

 

Ką daryti, jei jaučiate, kad programos „eTwinning“ dalyvis nesilaiko elgesio taisyklių?Paramos bendruomenėje mes darome viską, kad apsaugotume žmones nuo piktnaudžiavimo ir nepageidaujamų žinučių programoje „eTwinning“, bet, kaip aktyvi ir daugiakalbė bendruomenė, tikimės, kad ir jūs padėsite išlaikyti teigiamą požiūrį bei išvengti nepageidaujamų incidentų. Todėl mes raginame programos „eTwinning“ dalyvius pranešti, kai reikia.

 

Jei žurnale ir forumuose aptiksite įrašų, renginių ar komentarų, gausite asmeninę žinutę ar pamatysite turinį, kuris yra įžeidžiančio, netinkamo turinio arba pažeidžia autorių teises, galite pasinaudoti mygtuku „pranešti“ – jei tokio mygtuko nebūtų, kreipkitės tiesiai į savo paramos organizaciją - ir pasidalinti pranešimo priežastimi. Jūsų pranešimą nagrinės paramos organizacijos.

 

Kas nutiks, jei kažkas nesilaikys elgesio taisyklių?Nesilaikant čia išvardytų elgesio taisyklių, pažeidžiamos naudojimosi sąlygos, todėl bet kuriuo metu, be išankstinio įspėjimo, laikinai arba visam laikui gali būti pašalintas bet koks programos „eTwinning“ dalyvių paskelbtas įrašas ar medžiaga. Tokiais atvejais bus informuojami medžiagos autoriai ir jų paramos organizacijos bei nurodomos pašalinimo priežastys. Be to, naudotojams, nesilaikantiems elgesio taisyklių, gali būti laikinai arba visam laikui uždrausta naudotis programa „eTwinning“.

 

Ginčų atveju galutinį sprendimą priims Europos Komisija, kurios vardu vykdoma programa „eTwinning“.

 

Updated on 13.12.22