Skip to main content
European School Education Platform

Gedragscode van eTwinning

Gedragscode van eTwinning

A. Kernprincipes

Alle eTwinners en hun evenementen, berichten, posts, projectmaterialen en alles wat in de eTwinning-omgeving gepubliceerd wordt, moeten zich houden aan en gehoor geven aan de volgende kernprincipes, in overeenstemming met de fundamentele waarden en algemene principes van de Europese Unie..

 

- Wees inclusief. Ieders mening en standpunt is altijd welkom en toegestaan binnen de grenzen die in deze Gedragscode gesteld zijn. eTwinners worden aangemoedigd verder dan hun eigen perspectief te kijken, zich te verhouden tot verschillende culturen en gevoeligheid te tonen bij het betrekken van andere eTwinners bij hun evenementen, projecten, groepen en netwerkactiviteiten – zowel online als op locatie. eTwinning koestert begrip, empathie en openheid jegens elkaar, met als doel om de gemeenschap een veilige omgeving zonder intimidatie te maken.

 

- Wees respectvol. . Leden van de eTwinning-gemeenschap moeten respectvol zijn wanneer ze met elkaar omgaan en interactie aangaan. Het respecteren van anderen en hun activiteiten op dit platform en ervan uitgaan dat hun acties door goede bedoelingen worden ingegeven, zal eTwinners niet alleen op hun gemak stellen en een veilig gevoel geven, maar ook gemotiveerd en productief maken. eTwinners mogen anderen niet beledigen of kleineren, en mogen niet aanzetten tot geweld tegen mensen op grond van hun ras, etniciteit, nationaliteit, religie, seksuele oriëntatie of gender en/of als lid van een land, groep of minderheid.

 

- Wees tolerant. . Meningsverschillen zijn af en toe onvermijdelijk. Tolerantie voor de standpunten van anderen is de drijvende kracht achter de pragmatische benadering die in deze gemeenschap aangemoedigd wordt. Het is van belang om te streven naar constructieve oplossingen voor meningsverschillen en uiteenlopende standpunten, altijd binnen de grenzen zoals in deze Gedragscode is beschreven en gedefinieerd, en te accepteren dat dit in sommige gevallen kan leiden tot “overeenkomen om geen overeenstemming te hebben”.

 

- Wees beleefd en vriendelijk in alle vormen van communicatie – met name communicatie op afstand, waar de kans op misverstanden groter is. Beleefd zijn houdt in dat men zich bewust is van en respect heeft voor gevoelens van anderen, en dit laat zien. Als een thuis voor alle eTwinners is de eTwinning-omgeving van het European School Education Platform de online ruimte waar ze zich vrij kunnen uiten, ideeën en gedachten gemakkelijk kunnen uitwisselen en bedachtzaam kunnen uitwerken en deze van andere eTwinners gelijk behandelen. Dit houdt in dat we ons best doen om onze woorden en content zorgvuldig te kiezen bij evenementen, projecten, materialen, bijeenkomsten online en op locatie, beschrijvingen, posts en berichten.


B. Enkele regels waaraan alle eTwinners zich moeten houden

Om gemakkelijker te begrijpen wat er in de eTwinning-omgeving van het platform mag en niet mag, heeft eTwinning enkele regels opgesteld die door alle eTwinners gerespecteerd moeten worden.

 

1. Geen gebruik van eTwinning voor commerciële doeleinden Het is ten strengste verboden om het platform te gebruiken voor commerciële doeleinden. Elke onderneming, initiatief, evenement of software met een commercieel oogmerk zal worden verwijderd, alsook de toegang ervan tot het platform zelf.

 

2. Geen directe bedreigingen, pesterijen of intimidatie eTwinning tolereert geen intimidatie of pesterijen. Als je het slachtoffer bent van cyberpesten of als iemand je bedreigt terwijl je een van de eTwinning-omgevingen (openbaar of privé) gebruikt, meld het bericht dan of neem contact op met je ondersteuningsorganisatie. Onthoud dat iedereen die betrapt wordt op het pesten of intimideren van andere leden van het platform, permanent kan worden verwijderd van eTwinning.

 

3. Intellectuele eigendom Zorg ervoor dat de inhoud die je uploadt op het platform geen inbreuk pleegt op het auteursrecht. Wil je foto’s, video’s, documenten of andere bronnen delen op het platform, ga dan eerst na of je daar het recht toe hebt.

 

4. Impersonatie eTwinners mogen zich niet voordoen als andere individuen of groepen/organisaties die ze niet vertegenwoordigen, op een manier die anderen misleidt, in verwarring brengt of bedriegt, of zo bedoeld is.

 

5. Leerlingen (minderjarigen) eeTwinning vat de privacy en veiligheid van leerlingen serieus op. Vermijd dus zoveel mogelijk om foto’s van leerlingen op je eTwinning-profiel, in de TwinSpace of in Groepen, enz. te plaatsen. Indien je wel foto’s plaatst, zorg dan dat je toestemming hebt van de minderjarige die recht heeft om toestemming te geven of van de drager van ouderlijke verantwoordelijkheid voor het kind overeenkomstig Verordening (EU) 2018/1725 , en ook dat je een kopie van de privacyverklaring (link) hebt verstrekt, of zorg dat de leerlingen niet herkenbaar zijn.

 

6. Privé-informatie en gevoelige gegevens Denk goed na als je inhoud post die betrekking heeft op anderen. Deel geen privé-informatie van jezelf of van andere eTwinners - zoals persoonlijke telefoonnummers en adressen, creditcardgegevens of andere privé-informatie. Dit geldt ook voor privéfoto’s en -video’s. Denk altijd goed na voordat je iets post!


C. “Netiquette”

 

eTwinners dienen hun online interacties professioneel, beleefd en respectvol aan te gaan, zoals ze dat in het echte leven ook zouden doen. Hieronder staan enkele voorbeelden van wat gebruikers wel en niet zouden moeten doen.

 

1. Zorgvuldig en verantwoordelijk gebruik van het interne berichtensysteemStuur niet te veel berichten naar leerkrachten met wie je niet samenwerkt. Voordat je een gebruiker contacteert, bekijk je best even zijn/haar profiel; kijk of hij/zij beschikbaar is voor projecten; zorg ervoor dat je bericht relevant is. Stuur niet precies hetzelfde bericht naar meerdere eTwinners.

 

2. Vermijd spam in forums Op de forums in de netwerkomgeving van het European School Education Platform kunnen duizenden berichten worden geplaatst. Zorg dat je bericht het onderwerp van de thread in aanmerking neemt. Controleer alvorens een post te publiceren of er andere relevante berichten zijn en beantwoord deze. Help ons de forums relevant te houden om de samenwerking te verbeteren!

 

3. Post alleen relevante en gepaste commentaren op posts van anderen Wanneer je een opmerking plaatst op het profiel van iemand anders, zorg er dan voor dat het relevant is voor de gebruiker. De opmerkingen moeten bestemd zijn voor individuele personen en moeten verband houden met het bericht van de gebruiker. Schrijf dezelfde opmerking niet voor meerdere eTwinners.

 

4. Vermijd willekeurige contactverzoeken en projectuitnodigingen Vraag andere eTwinners niet om je contactpersoon te worden of deel te nemen aan je projecten voordat jullie eerder al hebben gecommuniceerd. Zorg ervoor dat het aantal leden in je contactenlijst redelijk en beheersbaar blijft. Wil je op de hoogte blijven van iemands updates? Dan is het beter om hem/haar te volgen.

 

5. Gerichte uitnodigingen voor Rooms Nodig contacten alleen uit voor door jou beheerde Rooms als je zeker bent dat deze collega’s kunnen deelnemen. Willekeurige uitnodigingen voor Rooms worden als spam beschouwd.

 


D. Schending van de Gedragscode

 

Wat kun je doen als je vindt dat een eTwinner zich niet aan de Gedragscode houdt? In de ondersteuningsgemeenschap doen we ons uiterste best om mensen te beschermen tegen misbruik en spam in eTwinning, maar als een actieve en pluralistische gemeenschap rekenen we erop dat je ons helpt de positieve houding te handhaven en onwelkome incidenten te verminderen. Daarom moedigen we eTwinners aan om indien nodig melding te maken.

 

Als je posts, evenementen of commentaren in Journals en Forums tegenkomt, een privébericht ontvangt of inhoud ziet die aanstootgevend is, die een inbreuk is op het auteursrecht of die je ongepast vindt, kun je de “report”-knop gebruiken – indien beschikbaar, zo niet, dan kun je contact opnemen met je ondersteuningsorganisatie – en je redenen voor melding delen. Je bericht zal door de ondersteuningsorganisaties worden behandeld.

 

Wat gebeurt er als iemand zich niet aan de Gedragscode houdt? Het niet naleven van de regels in deze Gedragscode vormt een schending van de voorwaarden ervan en kan leiden tot tijdelijke of permanente verwijdering van alle posts of materialen die door eTwinners geüpload zijn, op welk tijdstip dan ook en zonder voorafgaande kennisgeving. In zulke gevallen zullen de auteurs van de materialen en hun ondersteuningsorganisatie geïnformeerd worden en zullen redenen voor de verwijdering gegeven worden. Gebruikers die zich niet aan de Gedragscode houden, kunnen ook tijdelijk of permanent uitgesloten worden van eTwinning.

 

In geval van onenigheid zal een definitief besluit genomen worden door de Europese Commissie, namens welke eTwinning functioneert.

 

Updated on 13.12.22