Skip to main content
European School Education Platform

eTwinning-ის ქცევის კოდექსი

eTwinning-ის ქცევის კოდექსი

A. ძირითადი პრინციპები

თითოეული ითვინერის ღონისძიება, შეტყობინებები, პროექტების მასალები და ყველაფერი, რაც გამოქვეყნებულია eTwinning-ის სივრცეში, უნდა იცავდეს და შეესაბამებოდეს შემდეგ ძირითად პრინციპებს ევროკავშირის ძირითადი ღირებულებები და ზოგადი პრინციპები:

 

- იყავით ინკლუზიური თითოეული თქვენთანგანის მოსაზრება და შეხედულება ყოველთვის მისასალმებელია და ნებადართულია ქცევის კოდექსით დადგენილ საზღვრებში. ითვინერებს მოგიწოდებთ გადახედოთ საკუთარ შეხედულებებს სხვადასხვა კულტურის მართ და იყოთ სენსიტიური, როდესაც სხვა eTwinners იწვევთ ღონისძიებებში, პროექტებში, ჯგუფებსა და ქსელურ საქმიანობაში - როგორც ონლაინ, ასევე პირისპირ. eTwinning ხელს უწყობს თანაგრძნობისა და ერთმანთის მიმართ ემპათიის ჩამოყალიბებას, რათა შევქმნათ უსაფრთხო საზოგადოება და სივრცე ძალადობის გარეშე.

 

- პატივი ეცი . eTwinning საზოგადოების წევრები თავაზიანები უნდა იყვნენ პარტნიორებთან ურთიერთობისას. პატივი სცენ სხვის საქმიანობას პლატფორმაზე და თუ ვივარაუდებთ, რომ მათი ქმედება მოტივირებულია კარგი ზრახვებით, eTwinners შეუქმნის არამარტო კომფორტულ და უსაფრთხო გარემოს, არამედ გახდის მოტივირებულს და პროდუქტიულს. eTwinner-ი ვერ შეურაცხყოფს/დაჩაგრავს ან იძალადებს სხვა ადამიანზე, მისი რასის, ეთნიკურობის, ეროვნული წარმოშობის, რელიგიის, სექსუალური ორიენტაციისა და სქესის მიხედვით, ან / და როგორც ქვეყნის, ჯგუფის ან უმცირესობის წევრზე

 

- იყავით ტოლერანტი. . უთანხმოება გარდაუვალია, დროდადრო. სხვების შეხედულებების მიმართ ტოლერანტობა საზოგადოებაში წახალისებულ პრაგმატულ მიდგომას იწვევს. მთავარია, უთანხმოებისა და განსხვავებული შეხედულებების კონსტრუქციული გადაწყვეტის მოსაძებნად, ქცევის კოდექსში განსაზღვრული წესების ფარგლებში ვიხელმძღვანელოთ და შევეგუოთ, რომ ზოგიერთ შემთხვევაში შეიძლება ”შეთანხმდეთ, მაგრამ არ ეთანხმებოდეთ”.

 

- იყავით თავაზიანი და მეგობრული კომუნიკაციის ყველა ფორმაში - განსაკუთრებით დისტანციური კომუნიკაცია, სადაც გაუგებრობის შესაძლებლობა უფრო მეტია თავაზიანად ყოფნა ნიშნავს სხვისი გრძნობების გაცნობიერებას და პატივისცემას. eTwinner- ების მთავარ სახლში, რომელიც არის eTwinning-ის ევროპული სასკოლო განათლების პლატფორმა, სადაც მათ შეუძლიათ თავისუფლად გამოხატონ აზრი, მარტივად გააცნონ იდეები და შეხედულებები და თანაბრად მოექცნენ სხვა eTwinners– ს. ეს ნიშნავს იმას, რომ მაქსიმალურად შევეცადოთ ყურადღებით შევარჩიოთ სიტყვები და შინაარსი ღონისძიებების, პროექტები, ონლაინ და პირისპირ შეხვედრების აღწერილობების შეტყობინებების გაგზავნისას


B. ზოგი წესი რომელიც ყველა eTwinner-მა უნდა დაიცვას

იმისათვის, რომ ვიცოდეთ რა არის ნებადართული და რა არა eTwinning– ის პლატფორმაზე, eTwinning– მა შეადგინა გარკვეული წესები, რომლებიც უნდა დაიცვას ყველა eTwinner-მა.

 

1. eTwinning-ი კომერციული მიზნებისათვის არ გამოიყენება დაუშვებელია „eTwinning“-ის გამოყენება კომერციული მიზნებისათვის. ნებისმიერი კომპანიის კომერციული ხასიათის ინიციატივა, ღონისძიება ან პროგრამა მოიხსნება და ავტორს შეეზღუდება პლატფორმაზე წვდომა და პლატფორმით სარგებლობის უფლება.

 

,b>2. . არანაირი მუქარა, ბულინგი და შევიწროება „eTwinning“-ში დაუშვებელია ჩაგვრა ან შევიწროვება. თუ თქვენ ხართ ინტერნეტ-მსხვერპლი, ან ვინმე გემუქრებათ eTwinning– ის რომელიმე სივრცის გამოყენებისას (საჯარო და კერძო) გთხოვთ, შეატყობინოთ ან დაუკავშირდეთ თქვენს ეროვნულ მხარდამჭერ სააგენტოს. გაითვალისწინეთ, რომ ნებისმიერ პირს, რომელიც პლატფორმის სხვა წევრების ჩაგვრას ან შევიწროებას შეეცდება, სამუდამოდ შეეზღუდება „eTwinning“-ით სარგებლობის უფლება.

 

3. ინტელექტუალური საკუთრება დარწმუნდით, რომ პლატფორმაზე ატვირთული შინაარსი არ არღვევს საავტორო უფლებებს. სურათების, ვიდეო მასალების, დოკუმენტების ან სხვა რესურსების გაზიარებამდე, დარწმუნდით, რომ მათი გამოყენების უფლება გაქვთ.

 

4. სხვა პიროვნების სახელით მოღვაწეობა.eTwinners არ შეუძლიათ იმ პირის/ჯგუფის / ორგანიზაციის სახელით მოღვაწეობა რომელსაც არ წარმოადგენს ამ გზით, რომელიც მიზნად ისახავს შეცდომაში შეიყვანოს სხვები.

 

5. მოსწავლეები (არასრულწლოვნები) „eTwinning“-ი სერიოზულად ეკიდება მოსწავლეთა კონფიდენციალურობასა და უსაფრთხოებას. თავი შეიკავეთ „eTwinning --ის თქვენს პროფილზე, „TwinSpace“-ზე, ჯგუფებში და ა.შ. მოსწავლეთა ფოტოების განთავსებისაგან. იმ შემთხვევაშია ნებადართული, თუ გაქვთ თანხმობა არასრულწლოვნისგან, რომელსაც აქვს თანხმობის უფლების გაცემა, ან მშობლის პასუხისმგებლობის მქონე პირისაგან, 1725 ბმულის შესაბამისად, აგრეთვე მოგვაწოდეთ კონფიდენციალურობის განცხადების ასლი (ბმული), ან დარწმუნდით რომ მოსწავლეების ამოცნობა შეუძლებელია.

 

6. პირადი ინფორმაცია და მონაცემები სიფრთხილით მოეკიდეთ თქვენს გზავნილებში ისეთი შინაარსის შეტანას, რომელიც სხვა პირებს უკავშირდება. დაუშვებელია თქვენი ან „eTwinning“-ის სხვა რომელიმე წევრის პირადი ინფორმაციის გაზიარება - როგორიცაა, პირადი ტელეფონის ნომრები და მისამართები, საკრედიტო ბარათის მონაცემები ან სხვა პირადი ინფორმაცია - ან პირადი ხასიათის ფოტოები და ვიდეო მასალა. ყოველთვის დაფიქრდით, ვიდრე რაიმე სახის გზავნილს განათავსებთ!


C. “ინტერნეტ ეტიკეტი”

 

eTwinners– მა უნდა შეასრულოს ონლაინ თანამშრომლობა პროფესიონალურად, თავაზიანად და პატივისცემით, როგორც ამას გააკეთბდა რეალურ ცხოვრებაში. ქვემოთ მოცემულია რამდენიმე მაგალითი, თუ რა უნდა გააკეთოს და რა არ მომხმარებლებმა.

 

1. შეტყობინებების სისტემის ფრთხილად და პასუხისმგებლობით გამოყენება თავი შეიკავეთ იმ მასწავლებლებისთვის ზედმეტი შეტყობინებების გაგზავნისგან, რომლებთანაც არ მუშაობთ. ვიდრე დაუკავშირდებით მომხმარებელს: შეამოწმეთ მათი პროფილი; დარწმუნდით, შესაძლებელია თუ არა მათი ჩართვა პროექტში; დარწმუნდით, რომ თქვენი გზავნილი შესაბამისია. არ გაუზავნოთ ერთი და იგივე გზავნილი „eTwinning“-ის რამდენიმე წევრს.

 

2. მოერიდეთ სპამებს ფორუმებში ევროპული სასკოლო განათლების პლატფორმის ფორუმებზე ათასობით გზავნილი ქვეყნდება. დარწმუნდით, რომ თქვენი შეტყობინება ესადაგება განსახილველ თემას. ახალი პოსტის გამოქვეყნებამდე, შეამოწმეთ, ხომ არ არის ფორუმზე სხვა მსგავსი შეტყობინება და უპასუხეთ ან გამოეხმაურეთ ამ შეტყობინებებს. დაგვეხმარეთ ფორუმის სათანადო ფორმით შენარჩუნებაში, თანამშრომლობის გასაუმჯობესებლად!

 

3. მხოლოდ შესაბამისი და მისაღები კომენტარი გააკეთეთ მომხმარებლის პროფილზე სხვა მომხმარებლის პროფილზე კომენტარის განთავსებისას, დარწმუნდით, რომ თქვენი გზავნილი მისაღებია ამ მომხმარებლისათვის. კომენტარები ინდივიდუალური პირებისთვის უნდა იყოს განკუთვნილი და ესადაგებოდეს მომხმარებლის მიერ გამოქვეყნებულ გზავნილსა თუ შეტყობინებას. არ დაწეროთ ერთი და იგივე კომენტარი სხვადასხვა მომხმარებლის გზავნილის პასუხად.

 

4. მოერიდეთ შემთხვევითი კონტაქტის მოთხოვნებს და პროექტში მოსაწვევას Aმოერიდეთ „eTwinning“-ის წევრების კონტაქტებში მოწვევას ან თქვენს პროექტში მონაწილეობისათვის მათ მოწვევას, წინასწარი კომუნიკაციის გარეშე. დარწმუნდით, რომ თქვენს კონტაქტებში გონივრული რაოდენობის პირი გყავთ დამატებული, რომელთა მართვასაც თავს ართმევთ. გსურთ თვალყური ადევნოთ „eTwinning“-ის რომელიმე წევრის საქმიანობას? გახდით მათი მიმდევარი, ნაცვლად მათი კონტაქტებში დამატებისა.

 

5. მიზნობრივ -ოთახებში მოწვევა მოერიდეთ თქვენს კონტაქტებში დამატებული პირების თქვენ მიერ მართულ -ოთახებში მოწვევას, თუ არ ხართ დარწმუნებული იმაში, რომ მათ შეუძლიათ მონაწილეობა მიიღონ ამ ღონისძიებებში. -ოთახებში არამიზნობრივად დაგზავნილი მოწვევები შეუსაბამო გზავნილებად იქნება მიჩნეული.

 


D. ქცევის კოდექსის დარღვევა

 

,b>რა შეგიძლიათ გააკეთოთ, თუ ფიქრობთ, რომ eTwinner-ი არ სცემს პატივს ქცევის კოდექსს? Iჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ იმისთვის, რომ დავიცვათ ადამიანები "eTwinning"– ში ბოროტად გამოყენებისგან, მაგრამ როგორც აქტიური და პლურალისტული საზოგადოება, ჩვენ თქვენი იმედი გვაქვს, რომ დაგვეხმარებით პოზიტიური განწყობის შენარჩუნებაში და არასასურველი ინციდენტების შემცირებაში. ამიტომ, "eTwinner"– ებს ვურჩევთ, რომ საჭიროების შემთხვევაში გააკეთონ შეტყობნება.

 

იმ შემთხვევაში, თუ ფორუმებში, შეტყობინებებში, ღონისძებებში ან კომენტარებში წააწყდებით, ან მიიღეთ პირად შეტყობინებას შეურაცხმყოფელი შინაარსით, ან რომელიც არღვევს საავტორო უფლებებსა და მონაცემთა დაცვას, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ღილაკი ”ანგარიში” - თუ ეს შესაძლებელია, სხვა შემთხვევაში შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ თქვენს ეროვნულ მხარდამჭერ სააგენტოს გაუზიაროთ შეტყობინების მიზეზები. თქვენს გზავნილს მიიღებენ დახმარების სერვისები.

 

W,b>რა მოხდება, თუ ვიღაცა ქცევის კოდექსს დაარღვევს? ქცევის კოდექსში შესული წესების შეუსრულებლობა წარმოადგენს მისი პირობების დარღვევას და შეიძლება გამოიწვიოს "eTwinners"-ის მიერ ატვირთული და გამოქვეყნებული ნებიემიერი მასალის დროებითი ან სამუდამოდ მოხსნა, წინასწარი შეტყობინების გარეშე. ასეთ შემთხვევებში, მასალების ავტორები და მათი ეროვნული მხარდამჭერი სააგენტოები მიიღებენ ინფორმაციას მათი მოხსნის მიზეზების შესახებ. მომხმარებლებს, რომლთა საქმიანობაც არ შეესაბამება ქცევის კოდექსს, შეიძლება აეკრძალოს "eTwinning"–ში საქმიანობა დროებით ან სამუდამოდ

 

წინააღმდეგობების შემთხვევაში, საბოლოო გადაწყვეტილებას მიიღებს ევროკომისია, რომლის სახელით ფუნქციონირებს "eTwinning"-ი.

 

Updated on 13.12.22