Skip to main content
European School Education Platform

Noteikumi un nosacījumi

Lai visiem reģistrētajiem lietotājiem un apmeklētājiem nodrošinātu vislabāko iespējamo saskari, esam izveidojuši pamatnostādnes līdzdalībai un satura publicēšanai. Šeit jūs uzzināsiet European School Education platformas (turpmāk tekstā — “Platforma”) noteikumus un nosacījumus, kā arī eTwinning ētikas kodeksu. Reģistrējoties jūs piekrītat ievērot šeit minētos noteikumus un pamatnostādnes.

Publicēšanas noteikumi Platformā


Reģistrēti lietotāji var izveidot un publicēt ierakstus atsevišķās Platformas sadaļās. Šeit sniegta informācija par to, kas no šādiem ierakstiem un jebkāda cita lietotāju radīta satura (piemēram, komentāriem par rakstiem) tiek gaidīts. “Ieraksti” ir klātienes kursu paziņojumi vietnes Profesionālās izaugsmes sadaļā un jebkādi ieraksti, kas publicēti tīklu veidošanas sadaļā.

 

Šie noteikumi un nosacījumi papildina Platformas vispārējo atrunu.

 

Atruna: informācija visiem lietotājiem

 

Lūdzam Platformas lietotājus rūpīgi izlasīt šeit sniegto informāciju.

 • Ierakstus veic neatkarīgas organizācijas. Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz to saturu, publicēšanu vai pārvaldību.
 • Eiropas Komisija, nacionālās atbalsta organizācijas (NAO), Erasmus+ nacionālās aģentūras un Platformas administratori nekādus paziņojumus iepriekš neapstiprina.
 • Izvēloties kādu paziņojumu (piemēram, par klātienes kursu) no datubāzes, netiek garantēts, ka skolas/organizācijas saņems Erasmus+ dotāciju.
 • Paziņojumam nav jābūt publicētam Platformā, lai tas varētu tikt iekļauts Erasmus+ pieteikumā

 

Viss lietotāju izveidotais saturs, tostarp eTwinning saturs, Eiropas Skolu izglītības platformā tiek rādīts tāds, kāds tas ir. Eiropas Komisija neizsaka atbalstu nekādiem uzskatiem, viedokļiem vai padomiem, ko pauduši šīs tīmekļa vietnes apmeklētāji. Kaut arī visiem lietotājiem ir jāievēro tīmekļa vietnes lietošanas noteikumi, lai varētu to izmantot, ir iespējams, ka tiek iesniegts un rādīts arī nepiemērots lietotāju izveidots saturs. Mēs paturam tiesības bez brīdinājuma rediģēt, pārvietot vai dzēst jebkādu saturu, kas neatbilst lietošanas noteikumiem vai kopienas pamatnostādnēm.

 

Pamata noteikumi un nosacījumi

 

 • Platformu bez maksas var izmantot gan publicētāji, gan indivīdi, kuri meklē saviem kritērijiem atbilstošus ierakstus.
 • Ikviens var izveidot un publicēt paziņojumu. Vienīgā tehniskā prasība paziņojuma izveidei ir reģistrācija, lai izveidotu individuālu kontu, un attiecīgā konta piesaiste kādai organizācijai.
 • Platforma neuzņemas nekādu atbildību par vērtējumiem vai komentāriem, kas iesniegti par saturu.
 • Eiropas Komisija saglabā tiesības mainīt Platformu un attiecīgi kursu katalogu tīklu veidošanas sadaļā vai arī mainīt šos noteikumus jebkurā laikā un bez iepriekšēja brīdinājuma.

 

Īpaši noteikumi un nosacījumi

 

Kursu katalogs

Kursu katalogs Platformas profesionālās izaugsmes sadaļā ir paredzēts, lai publicētu klātienes kursus, kas kvalificējas kā darbinieku mobilitātes pasākums ar Erasmus+ finansējuma atbalstu (1. pamatdarbība: Indivīdu mācību mobilitāte). Ja jūs esat kursa nodrošinātājs, lūdzu, izlasiet kursu kvalitātes standartus atbilstoši 1. pamatdarbībai..

 

Lūdzu, ņemiet vērā, ka pašlaik kursu katalogā kursus var publicēt tikai Platformas administratori, atbalstošie partneri un nacionālās atbalsta organizācijas.

 

Partneru meklēšana (Erasmus+ ieraksti)

Partneru meklēšanas sadaļa tīklu veidošanas telpā ir paredzēta ierakstiem par darbībām, kurām ir pieejams Erasmus+ finansējums skolas izglītības un profesionālās izglītības un apmācības jomā. Tie var ietvert šādus ierakstus:

 

 • 1. pamatdarbība — mācību mobilitāte indivīdiem.
  • Attiecībā uz darbinieku mobilitāti: “ēnošanas” darbā pieprasījumi/piedāvājumi un mācīšanas uzdevumi
  • Attiecībā uz audzēkņu mobilitāti: partnerskolas/organizācijas meklēšana
 • 2. pamatdarbība — partnerības sadarbībai.
  • Projektu idejas un partneru meklēšanas paziņojumi sadarbības partnerībām un maza mēroga partnerībām.
 • Žana Monē programma

 

Ieraksti var attiekties uz plānotām darbībām vai darbībām, kurām jau ir apstiprināts finansējums.

 

Uzziniet vairāk par pieteikšanās termiņiem, nosacījumiem un procedūrām Erasmus+ tīmekļa vietnē..

 

Pieņemamas lietošanas politika

 

Ja publicējat paziņojumu, lūdzu, rūpīgi izlasiet šeit sniegto informāciju.

 • Publicētāji atbild par to, lai savos ierakstos sniegtu pareizu un attiecīgu informāciju, vajadzības gadījumā to arī atjauninot.
 • Publicētāji nodrošina, ka jebkāds saturs, ko viņi publicē Platformā, ir pareizs (attiecībā uz faktiem) un patiess (attiecībā uz viedokļiem).
 • Platformā ir aizliegts publicēt vai sūtīt jebkādus materiālus, attēlus, video vai citu saturu, ko lietotājiem nav atļauts izmantot.
 • Publicētājiem ir aizliegts uzdoties par citu personu vai vienību un sniegt nepatiesu vai citādi maldinošu informāciju par sevi.
 • Ir aizliegts manipulēt ar saturu vai jebkādām tā daļām (tostarp nosaukumiem, aprakstu, metadatiem, datumiem, kontaktinformāciju u.c.) veidā, kas var maldināt lasītājus vai slēpt no viņiem nozīmīgu informāciju, tostarp sniedzot jebkādu nepatiesu vai kropļotu informāciju, lai uzlabotu pamanāmību meklēšanas rezultātos.

 

Noteikumu un nosacījumu neievērošana

 

Pieņemamas lietošanas politikas neievērošana ir būtisks to noteikumu un nosacījumu pārkāpums, kas lietotājiem ir jāievēro, lai Platformu izmantotu, un tā rezultātā mēs jebkurā laikā un bez iepriekšēja brīdinājuma varam veikt jebkuru no zemāk minētajām darbībām vai tās visas.

 

 • Platformas izmantošanas tiesību tūlītēja īslaicīga vai pastāvīga atsaukšana.
 • Jebkāda paziņojuma vai materiāla, ko lietotājs augšupielādējis Platformā un kas tiek uzskatīts par nepareizu, nepiemērotu vai neatbilstīgu Platformas mērķiem un mērķauditorijai, tūlītēja īslaicīga vai pastāvīga izņemšana.
 • Jebkādu lietotāja komentāru vai atbilžu tūlītēja īslaicīga vai pastāvīga dzēšana pēc mūsu ieskatiem, ja tās ir ļaunprātīgas, šķiet nepatiesas vai atkārtojas.
 • Brīdinājuma izteikšana lietotājam.

 

Lēmums par attiecīgajām sekām saistībā ar šo noteikumu un nosacījumu pārkāpumu tiks pieņemts, pamatojoties uz to, cik nopietns ir pārkāpums, kā arī uz lietotāja iepriekšējo darbību Platformā. Konkrēti, lēmums par Platformas izmantošanas tiesību pastāvīgu atsaukšanu var tikt pamatots tikai tad, ja attiecīgais lietotājs jau ir brīdināts par to, ka turpmāka pārkāpuma gadījumā viņa tiesības var tikt pastāvīgi atsauktas.

 

Gadījumā, ja kāds no jūsu ierakstiem ir dzēsts, ir atsauktas jūsu tiesības izmantot Platformu vai liegta piekļuve tai, jūs varat prasīt paskaidrot šāda lēmuma iemeslus. Pieprasījums ir jāsūta uz adresi helpdesk@esep-support.eu.

 

Uz pieprasījumiem, kas tiks uzskatīti par ļaunprātīgiem, jo īpaši to atkārtošanās dēļ, netiks atbildēts. Tādā gadījumā jums tiks paziņots, ka pieprasījums ir atzīts par ļaunprātīgu un nekāda turpmāka atbilde netiks sniegta.

 

Savus komentārus par lēmumu atsaukt jūsu tiesības izmantot Platformu varat sniegt, divu nedēļu laikā pēc lēmuma pieņemšanas tos nosūtot uz adresi EAC-ESEP@ec.europa.eu