Skip to main content
European School Education Platform

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Om de best mogelijke ervaring voor alle geregistreerde gebruikers en bezoekers te verzekeren, hebben we basisrichtlijnen opgesteld voor deelname en vermelding van content. Hier vindt u de algemene voorwaarden voor het European School Education Platform (hierna het ‘Platform’ genoemd) en de gedragscode voor eTwinning. Met uw registratie gaat u akkoord met deze regels en richtlijnen.

Algemene voorwaarden voor posts op het Platform


Geregistreerde gebruikers kunnen op bepaalde onderdelen van het Platform posts aanmaken en publiceren. De hier gegeven informatie beschrijft wat er wordt verwacht van deze posts en andere door gebruikers gegenereerde content (zoals opmerkingen bij artikelen). ‘Posts’ verwijzen naar aankondigingen van cursussen op locatie die in het deel Professionele Ontwikkeling gepubliceerd worden en alle posts die in het deel Netwerken gepubliceerd worden.

Deze algemene voorwaarden vormen een aanvulling op de algemene Disclaimer van het Platform.

 

Disclaimer: informatie voor alle gebruikers

 

Als gebruiker van het Platform, gelieve deze informatie zorgvuldig te lezen:

 

 • Posts zijn van onafhankelijke organisaties. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid ten aanzien van content, afgifte of beheer ervan.
 • Geen lijstitems worden van te voren goedgekeurd door de Europese Commissie, Nationale Ondersteuningsorganisaties (NSO’s), de Nationale Agentschappen Erasmus+ (NA’s) of de beheerders van het Platform.
 • Het kiezen van een lijstitem (bijv. een cursus op locatie) uit de database garandeert niet dat scholen/organisaties een Erasmus+-subsidie toegewezen zullen krijgen.
 • Een lijstitem hoeft niet in het Platform te worden opgenomen om in de Erasmus+-aanvraag opgenomen te worden.

 

Alle door gebruikers gegenereerde inhoud, waaronder eTwinning-inhoud, in het European School Education Platform wordt ongewijzigd aangeboden. De Europese Commissie onderschrijft geen standpunten, meningen of adviezen die door bezoekers van deze website zijn geuit. Hoewel voor het gebruik van de website van alle gebruikers wordt geëist dat ze deze Gebruiksvoorwaarden naleven, kan er nog altijd enige ongepaste, door gebruikers gegenereerde inhoud worden ingediend en weergegeven. Wij behouden ons het recht voor om elke inhoud die een inbreuk vormt op de Gebruiksvoorwaarden of Gemeenschapsrichtlijnen zonder kennisgeving te bewerken, verplaatsen of verwijderen.

 

Algemene basisvoorwaarden

 

 • Het gebruik van het Platform is gratis voor zowel posters als voor personen die posts zoeken die overeenkomen met hun criteria.
 • Iedereen kan een lijstitem aanmaken en publiceren. De enige technische vereiste voor het aanmaken is registratie om een individuele account aan te maken en deze account aan een organisatie te koppelen.
 • Het Platform aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor eventuele waarderingen of opmerkingen die over de content worden ingediend.
 • De Europese Commissie behoudt zich het recht voor om het Platform te wijzigen, en daarmee de cursuscatalogus of het Netwerk-deel, of om deze Algemene voorwaarden te wijzigen op welk moment dan ook en zonder voorafgaande kennisgeving.

 

Specifieke voorwaarden

 

Cursuscatalogus

De cursuscatalogus in het deel Professionele Ontwikkeling van het Platform is voor het publiceren van cursussen op locatie die in aanmerking komen voor mobiliteitsactiviteiten voor medewerkers met steun van Erasmus+-financiering (Kernactie 1: Leermobiliteit van personen). Als u een cursusaanbieder bent, lees dan de Kwaliteitsnormen voor cursussen in het kader van Kernactie 1.

Let op: voorlopig kunnen alleen de beheerders van het Platform, de ondersteunende partners en de NSO’s online cursussen in de cursuscatalogus publiceren.

 

Vinden van partners (Erasmus+-posts)

 

Het onderdeel voor het vinden van partners in het Netwerk-deel is voor posts over activiteiten die in aanmerking komen voor Erasmus+-financiering binnen schoolonderwijs en beroepsonderwijs en -opleiding. Hierbij kan het gaan om: 

 • Kernactie 1 – Leermobiliteit van personen:
  • Voor mobiliteit van medewerkers: verzoeken/aanbiedingen voor kijkstages en lesopdrachten
  • Voor mobiliteit van leerlingen: zoeken naar partnerschool/organisatie
 • Kernactie 2 – Partnerschappen voor samenwerking:
  • Projectideeën en aankondigingen voor het zoeken van partners voor samenwerkingspartnerschappen en kleinschalige partnerschappen.
 • Jean Monnet

 

De posts kunnen gaan over geplande activiteiten of activiteiten die al bevestigde financiering hebben.

Meer informatie over aanvraagdeadlines, voorwaarden en procedures is te vinden op de website van Erasmus+.

 

Beleid voor aanvaardbaar gebruik

 

Als u een lijstitem publiceert, lees dit dan zorgvuldig:

 • De posters zijn verantwoordelijk voor het verstrekken van accurate en relevante informatie in hun posts, met inbegrip van het updaten van de informatie indien noodzakelijk.
 • De posters zorgen dat alle content die zij aan het Platform bijdragen accuraat (als er feiten vermeld worden) en oprecht (als er meningen vermeld worden) is.
 • Het is verboden om materiaal, afbeeldingen, video’s of andere bijdragen aan dit Platform te posten of te versturen indien de posters geen toestemming hebben voor het gebruik ervan.
 • Het is posters verboden om zich voor te doen als een andere persoon of entiteit of een valse verklaring af te leggen of anderszins een verkeerde voorstelling van zichzelf te geven.
 • Het is verboden om content of delen daarvan te manipuleren (met inbegrip van titels, beschrijving, metadata, datums, contactinformatie enz.) op een manier die lezers kan misleiden of relevante informatie voor hen kan verbergen, met inbegrip van het geven van valse of verdraaide informatie om de zichtbaarheid in de zoekresultaten te verhogen.

 

Schending van de Algemene voorwaarden

 

Het niet naleven van dit Beleid voor aanvaardbaar gebruik vormt een wezenlijke schending van de Algemene voorwaarden, waarmee gebruikers akkoord moeten gaan om het Platform te gebruiken, en kan leiden tot het nemen van een of meer of alle volgende acties op welk moment dan ook, zonder voorafgaande kennisgeving:

 • Onmiddellijke, tijdelijke of permanente intrekking van het recht om het Platform te gebruiken.
 • Onmiddellijke, tijdelijke of permanente verwijdering van lijstitems of materialen die door de gebruiker op het Platform geüpload zijn en die beschouwd worden als onjuist, ongepast of irrelevant voor de doelstellingen en de doelgroep van het Platform.
 • Onmiddellijke, tijdelijke of permanente verwijdering van opmerkingen of antwoorden van de gebruiker naar ons eigen goeddunken als deze beledigend zijn of vals of duplicaten lijken te zijn.
 • Uitgeven van een waarschuwing aan de gebruiker.

Het besluit over de gepaste gevolgen van het schenden van deze Algemene voorwaarden zal gemaakt worden op basis van de ernst van de schending en de geschiedenis van de gebruiker op het Platform. In het bijzonder kan een besluit over de permanente intrekking van een recht om het Platform te gebruiken alleen gerechtvaardigd worden als de betreffende gebruiker reeds gewaarschuwd is, in het kader van een eerdere schending van deze Algemene voorwaarden, dat zijn/haar rechten permanent ingetrokken kunnen worden in het geval van verdere schending.

In het geval van de verwijdering van uw posts in welke vorm dan ook, intrekking van uw recht op het gebruik van het Platform of de weigering van toegang daartoe, heeft u het recht om de redenen voor dit besluit op te vragen. Dergelijk verzoek dient gericht te worden aan helpdesk@esep-support.eu.

Een verzoek dat beschouwd wordt als beledigend, met name vanwege de herhalende aard ervan, zal niet worden beantwoord. In dergelijke gevallen zal u worden meegedeeld dat het verzoek als beledigend is beschouwd en dat er geen antwoord meer zal worden gegeven.

U kunt uw opmerkingen bij een besluit over de intrekking van uw rechten om het Platform te gebruiken binnen twee weken na het nemen van het besluit richten aan mailto:EAC-SEG@ec.europa.eu.