Skip to main content
European School Education Platform

Termeni și condiții

Termeni și condiții

Pentru a oferi o experiență cât mai bună tuturor utilizatorilor înscriși, precum și vizitatorilor, am elaborat o serie de principii de bază privind participarea și conținutul anunțurilor. Mai jos veți găsi termenii și condițiile European School Education Platform (denumită în continuare „Platforma”), precum și codul de conduită eTwinning. În momentul înscrierii, vă veți exprima acordul că veți respecta aceste reguli și principii.

Termeni și condiții privind anunțurile pe Platformă


Utilizatorii înscriși pot crea și publica anunțuri în anumite secțiuni ale Platformei. Informațiile furnizate aici evidențiază condițiile pe care trebuie să le îndeplinească aceste anunțuri, precum și orice alt conținut generat de utilizatori (cum ar fi comentariile legate de articole). „Anunțurile” se referă la anunțurile privind cursurile cu prezență fizică, anunțuri publicate în zona de dezvoltare profesională, precum și la anunțurile publicate în zona de networking.

 

Acești termeni și condiții vin în completarea denegării de responsabilitate generale a Platformei.

 

Denegare de responsabilitate: informații pentru toți utilizatorii

 

În calitate de utilizator al Platformei, vă rugăm să citiți aceste informații cu atenție:

 • Anunțurile sunt propuse de organizații independente. Comisia Europeană nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la conținutul, modalitățile de prezentare sau de gestionare a acestora.
 • Anunțurile nu fac obiectul unei aprobări prealabile din partea Comisiei Europene, a Organizațiilor Naționale de Asistență (ONA), a Agențiilor naționale Erasmus+ (AN) sau a administratorilor Platformei.
 • Alegerea unui anunț (de ex., un curs cu prezență fizică) din baza de date nu garantează că școlile/organizațiile vor primi burse Erasmus+.
 • Anunțul nu trebuie să figureze pe Platformă pentru a putea fi inclus pe cererea Erasmus+.

 

Întregul conținut generat de utilizatori, inclusiv conținutul eTwinning, de pe European School Education Platform este oferit fără niciun fel de garanție. Comisia Europeană nu susține punctele de vedere, opiniile sau sfaturile exprimate de vizitatorii acestui site. Deși utilizarea site-ului impune respectarea acestor termeni de utilizare de către toți utilizatorii, unele fragmente de conținut generat de utilizatori pot ajunge și pot fi afișate pe site. Ne rezervăm dreptul de a modifica, deplasa sau elimina, fără înștiințare prealabilă, orice conținut care încalcă termenii de utilizare sau regulile comunității.

 

Termeni și condiții de bază

 

 • Platforma poate fi folosită cu titlu gratuit atât de organizațiile care publică anunțuri, cât și de persoanele care caută anunțuri ce corespund propriilor criterii.
 • Oricine poate crea și publica un anunț. Singura cerință de ordin tehnic pentru publicarea unui anunț este de a vă crea un cont individual și de a asocia acest cont cu o organizație.
 • Platforma nu își asumă nicio responsabilitate pentru evaluările și comentariile făcute pe marginea conținutului.
 • Comisia Europeană își rezervă dreptul de a modifica Platforma și, în consecință, catalogul de cursuri sau zona de networking, sau de a modifica acești termeni, în orice moment, fără înștiințare prealabilă.

 

Termeni și condiții specifici

 

Catalogul de cursuri

Catalogul de cursuri, din secțiunea de dezvoltare profesională a Platformei, este destinat publicării de anunțuri de cursuri cu participare fizică, eligibile ca activitate de mobilitate a personalului beneficiind de finanțare Erasmus+ (Acțiunea-cheie 1: Mobilitatea persoanelor în scopul învățării). Dacă sunteți organizator de cursuri, vă rugăm să consultați Standardele de calitate pentru cursurile din cadrul Acțiunii-cheie 1.

 

Vă rugăm să rețineți că, deocamdată, doar administratorii Platformei, partenerii de sprijin și ONA pot publica cursuri online noi în catalogul de cursuri.

 

Căutare de parteneri (anunțuri Erasmus+)

Secțiunea de căutare parteneri a zonei de Networking este destinată anunțurilor privind activități eligibile pentru finanțare Erasmus+ în sfera învățământului preuniversitar și al educației și formării profesionale. Aici pot intra:  

 

 • Acțiunea-cheie 1: Mobilitatea persoanelor în scopul învățării:
  • Pentru mobilitatea personalului: solicitări/oferte de observare directă la locul de muncă sau de misiuni de predare
  • Pentru mobilitatea elevilor: căutarea școli/organizații partenere
 • Acțiunea-cheie 2 – Parteneriate pentru cooperare:
  • Idei de proiecte și anunțuri de căutare parteneri pentru parteneriate de cooperare și parteneriate la scară mică.
 • Jean Monnet

 

Anunțurile pot viza activități planificate sau activități pentru care finanțarea a fost deja confirmată.

Mai multe informații despre termenele-limită de depunere a cererilor, despre condiții și proceduri găsiți pe site-ul Erasmus+.

 

Politica de utilizare acceptabilă

 

Dacă intenționați să publicați un anunț, vă rugăm să citiți cu atenție următoarele informații:

 • Ofertanții au responsabilitatea de a oferi informații corecte și relevante în anunțurile lor, inclusiv de a le actualiza când se impune.
 • Ofertanții vor lua măsuri pentru a asigura conținutului publicat pe Platformă un caracter exact (în cazul datelor) și sincer (în cazul opiniilor).
 • Este interzisă publicarea sau trimiterea de materiale, imagini, videoclipuri sau alte contribuții pe această Platformă pentru care autorii nu au permisiunea de a le folosi.
 • Este interzis să vă asumați identitatea unei alte persoane sau entități, să faceți declarații false în numele acestora sau să le reprezentați necorespunzător.
 • Este interzisă manipularea conținutului și a oricăror părți ale acestuia (titluri, descriere, metadate, date de desfășurare, informații de contact etc.) sub orice formă care ar putea induce în eroare cititorii sau le-ar putea ascunde informații relevante, inclusiv furnizarea de informații false sau distorsionate pentru a mări gradul de vizibilitate a rezultatelor căutării.

 

Încălcarea termenilor și condițiilor

 

Nerespectarea acestei politici de utilizare acceptabilă constituie o încălcare flagrantă a termenilor și condițiilor, față de care utilizatorii au obligația să-și dea acordul pentru a putea folosi Platforma, putând atrage după sine luarea uneia sau a mai multor dintre măsurile următoare, în orice moment, fără o înștiințare prealabilă:

 

 • retragerea imediată, temporară sau permanentă, a dreptului de a folosi Platforma.
 • eliminarea imediată, temporară sau permanentă, a oricărui anunț sau material încărcat de utilizator pe Platformă, care este considerat inexact, inadecvat sau irelevant pentru obiectivele și publicul-țintă ale Platformei.
 • eliminarea imediată, temporară sau permanentă, la propria noastră latitudine, a oricăror comentarii publicate de utilizator, precum și a răspunsurilor la acestea, în cazul în care sunt considerate abuzive sau par să fie false sau copiate.
 • sancționarea utilizatorului cu avertisment.

 

Decizia privind măsurile ce se impun ca urmare a încălcării acestor termeni și condiții va avea la bază gradul de gravitate al încălcării și istoricul utilizatorului pe platformă. Concret, decizia privind retragerea permanentă a dreptului de utilizare a platformei va fi justificată doar dacă utilizatorul în cauză a fost deja avertizat, cu ocazia unei încălcări anterioare a termenilor și condițiilor prezente, că drepturile sale vor putea fi retrase permanent în cazul unei recidive.

 

În cazul eliminării vreunui mesaj de-al dumneavoastră, indiferent de formatul acestuia, al retragerii dreptului de a folosi Platforma sau al refuzului de a vi se acorda accesul la aceasta, aveți dreptul să aflați motivele care au stat la baza deciziei. Respectiva solicitare va fi trimisă pe adresa helpdesk@esep-support.eu.

 

Orice solicitare considerată abuzivă, cu precădere din cauza caracterului său repetitiv, nu va primi răspuns pe fond. În astfel de cazuri, veți fi informat(ă) că solicitarea a fost considerată abuzivă, după care nu veți mai primi niciun răspuns.

 

Dacă aveți observații privind decizia de retragere a dreptului de a folosi Platforma, le puteți trimite pe adresa mailto:EAC-SEG@ec.europa.eu, în termen de două săptămâni de la luarea deciziei.