Skip to main content
European School Education Platform

Taisyklės ir sąlygos

Taisyklės ir sąlygos

Siekdami užtikrinti geriausią įmanomą patirtį visiems registruotiems naudotojams ir lankytojams, sukūrėme pagrindines dalyvavimo ir turinio skelbimo gaires. Čia rasite Europos mokyklinio ugdymo platformos (toliau „Platforma“) taisykles ir sąlygas bei programos „eTwinning“ elgesio kodeksą. Registruodamiesi sutinkate laikytis šių taisyklių ir nurodymų.

Turinio skelbimo platformoje taisyklės ir sąlygos


Registruoti naudotojai gali kurti ir skelbti įrašus tam tikrose Platformos skiltyse. Čia pateikiama informacija paaiškina, ko tikimasi iš šių įrašų ir bet kurio kito naudotojų kuriamo turinio (pvz., komentarų apie straipsnius). „Įrašai“ – tai pranešimai, susiję su praktinio mokymo kursais, skelbiami profesinio tobulėjimo srityje, ir bet kokie pranešimai, skelbiami tinklaveikos skiltyje.

 

Šios taisyklės ir sąlygos papildo Platformos bendrąjį atsakomybės apribojimo dokumentą.

 

Atsakomybės apribojimas: informacija visiems naudotojams

 

Platformos naudotojai, atidžiai perskaitykite šią informaciją:

 • Įrašus kuria nepriklausomos organizacijos. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar įsipareigojimų dėl jų turinio, pateikimo ar tvarkymo.
 • Europos Komisija, nacionalinės paramos organizacijos (NPO), programos „Erasmus+“ nacionalinės agentūros (NA) arba platformos administratoriai iš anksto netvirtina jokių įrašų turinio.
 • Skelbimo pasirinkimas (pvz., praktinio mokymo kursų) iš duomenų bazės negarantuoja, kad mokyklos ir (arba) organizacijos gaus programos „Erasmus+“ paramą.
 • Nėra būtina Platformoje skelbti informacijos apie kursus, kad juos būtų galima įtraukti į programos „Erasmus+“ paraišką.

 

Visas naudotojų sukurtas turinys, kartu ir programos „eTwinning“, Europos mokyklinio ugdymo platformoje pateikiamas toks, koks yra. Europos Komisija nepalaiko jokių šios svetainės lankytojų pažiūrų, nuomonės ar patarimų. Nors visi naudotojai, norėdami naudotis šia svetaine, privalo laikytis šių naudojimosi sąlygų, tam tikras netinkamas turinys, sukurtas naudotojų, vis tiek gali būti pateiktas ir parodytas. Pasiliekame teisę be įspėjimo redaguoti, perkelti arba ištrinti bet kokį turinį, kuris pažeidžia naudojimosi sąlygas arba bendruomenės gaires.

 

Pagrindinės taisyklės ir sąlygos

 

 • Naudojimasis Platforma yra nemokamas tiek skelbiantiems informaciją, tiek asmenims, ieškantiems jų kriterijus atitinkančių skelbimų.
 • Bet kas gali sukurti ir paskelbti įrašą. Vienintelis techninis reikalavimas kuriant įrašą yra užsiregistruoti, kad būtų sukurta asmeninė paskyra ir ši paskyra būtų susieta su organizacija.
 • Platforma neprisiima atsakomybės už jokius turinio įvertinimus ar komentarus.
 • Europos Komisija pasilieka teisę bet kada ir be išankstinio įspėjimo keisti Platformą, o kartu ir kursų katalogą ar tinklaveikos skiltį arba keisti šias Sąlygas.

 

Specialiosios taisyklės ir sąlygos

 

Kursų katalogas

Kursų katalogas Platformos profesinio tobulėjimo skiltyje skirtas informacijai apie praktinio mokymo kursus, kurie atitinka programos „Erasmus+“ finansuojamą personalo mobilumo veiklą(1 pagrindinis veiksmas. Asmenų mobilumas mokymosi tikslais).Jei esate kursų teikėjas, perskaitykite Kursų pagal 1 pagrindinį veiksmą kokybės standartus..

 

Atkreipkite dėmesį, kad kol kas kursų kataloge informaciją apie internetinius kursus gali skelbti tik Platformos administratoriai, paramos partneriai ir NPO.

 

Partnerių paieška (programos „Erasmus+“ skelbimai)

Partnerių paieškos skyrelis tinklaveikos skiltyje skirtas skelbimams apie veiklas, kurios gali pretenduoti į programos „Erasmus+“ finansinę paramą mokyklinio ugdymo ir profesinio mokymo srityse. Jie apima šias veiklas:

 

 • 1 pagrindinis veiksmas. Asmenų mobilumas mokymosi tikslais:
  • Darbuotojų mobilumas: prašymai ir (arba) pasiūlymai dėl darbo stebėjimo ir mokymo vizitų
  • Mokinių mobilumas: mokyklų ir (arba) organizacijų partnerių paieška
 • 2 pagrindinis veiksmas. Partnerystės, kuriomis siekiama bendradarbiavimo:
  • Projektų idėjos ir partnerių paieškos skelbimai siekiant kurti bendradarbiavimo ir mažos apimties partnerystes.
 • „Jean Monnet“

 

Skelbimai gali būti susiję su planuojama veikla arba veiklomis, kurioms jau yra patvirtintas finansavimas.

Daugiau apie paraiškų teikimo terminus, sąlygas ir procedūras sužinosite apsilankęprogramos „Erasmus+“ svetainėje..

 

Priimtino naudojimosi politika

 

Jei norite paskelbti įrašą, atidžiai perskaitykite šią informaciją:

 • Skelbimą kuriantys asmenys yra atsakingi už tikslios bei aktualios informacijos pateikimą jame ir už informacijos atnaujinimą, jei reikia.
 • Skelbimą kuriantys asmenys užtikrins, kad bet koks turinys, kurį jie pateikia Platformoje, bus tikslus (jei jame nurodomi faktai) ir nuoširdus (jei pateikiama nuomonė).
 • Draudžiama šioje Platformoje skelbti ar siųsti bet kokią medžiagą, nuotraukas, vaizdo įrašus ar kitą turinį, jei skelbimą kuriantys asmenys neturi leidimo juo naudotis.
 • Skelbimą kuriantiems asmenims draudžiama apsimesti kitu asmeniu ar subjektu, pateikti melagingą informaciją ar klaidingai prisistatyti.
 • Draudžiama manipuliuoti turiniu ar bet kuriomis jo dalimis (pavadinimu, aprašymu, metaduomenimis, datomis, kontaktine informacija ir pan.), siekiant suklaidinti skaitytojus arba nuslėpti nuo jų svarbią informaciją. Draudimas apima ir bet kokios melagingos ar iškraipytos informacijos pateikimą siekiant pagerinti matomumą paieškos rezultatuose.

 

Taisyklių ir sąlygų pažeidimas

 

Šios priimtino naudojimosi politikos nesilaikymas yra esminis taisyklių ir sąlygų, su kuriomis naudotojai turi sutikti, kad galėtų naudotis platforma, pažeidimas, ir dėl to galime be išankstinio perspėjimo bet kada atlikti bet kurį arba visus toliau išvardytus veiksmus:

 

 • Nedelsiant, laikinai arba visam laikui panaikinti teisę naudotis Platforma.
 • Nedelsiant, laikinai arba visam laikui pašalinti bet kokį įrašą ar medžiagą, kurią naudotojas įkėlė į Platformą, jei ji laikoma netikslia, netinkama arba nesusijusia su Platformos paskirtimi bei tiksline auditorija.
 • Nedelsiant, laikinai arba visam laikui savo nuožiūra pašalinti bet kokius naudotojo komentarus ar atsakymus, jei jie yra įžeidžiantys, klaidingi ar pasikartojantys.
 • Nusiųsti įspėjimą naudotojui.

 

Sprendimas dėl atitinkamų pasekmių už šių taisyklių ir sąlygų pažeidimą bus priimtas atsižvelgiant į pažeidimo sunkumą ir naudotojo istoriją platformoje. Sprendimas visam laikui panaikinti teisę naudotis platforma gali būti priimtas tik tuo atveju, jei atitinkamas naudotojas jau buvo informuotas apie ankstesnį šių taisyklių ir sąlygų pažeidimą bei įspėtas, kad jo teisės gali būti visam laikui atšauktos, jei bus nusižengta dar kartą.

 

Jei bet kuris iš jūsų įrašų būtų pašalintas, jei būtų atimta jūsų teisę naudotis Platforma arba užblokuota prieiga prie jos, turite teisę prašyti tokio sprendimo motyvų. Tokį prašymą turėtumėte pateikti el. paštu helpdesk@esep-support.eu.

 

Jei prašymas būtų palaikytas piktnaudžiavimu, ypač dėl pasikartojančio pobūdžio, į jį nebus atsakyta. Tokiais atvejais būsite informuoti, kad prašymas laikomas piktnaudžiavimu ir kad daugiau į jį nebus atsakoma.

 

Savo pastabas dėl sprendimo uždrausti naudotis platforma galite pateikti el. paštumailto:EAC-SEG@ec.europa.euper dvi savaites nuo sprendimo priėmimo.