Skip to main content
European School Education Platform

Käyttöehdot

Käyttöehdot

Varmistaaksemme mahdollisimman hyvän kokemuksen niin kaikille rekisteröityneille käyttäjille kuin vierailijoillekin olemme laatineet osallistumista ja sisällön lisäämistä koskevat ohjeet. Seuraavassa kerrotaan European School Education Platformin (jäljempänä ”alusta”) käyttöehdot ja eTwinningin säännöt. Rekisteröitymisen yhteydessä sitoudut noudattamaan näitä sääntöjä ja ohjeita.

Alustalla julkaisemisen ehdot


Rekisteröityneet käyttäjät voivat luoda ja julkaista ilmoituksia alustan tietyissä osioissa. Näissä käyttöehdoissa kerrotaan, mitä näiltä ilmoituksilta ja muulta käyttäjien tuottamalta sisällöltä odotetaan (esimerkiksi artikkeleita koskevilta kommenteilta). Ilmoitukset tarkoittavat lähikursseja koskevia ilmoituksia, joita julkaistaan Ammatillinen kehittyminen -osiossa, sekä kaikkia Verkostoituminen-osiossa julkaistavia ilmoituksia.


Nämä käyttöehdot täydentävät alustan yleistä vastuuvapauslauseketta.
 

Vastuuvapauslauseke: tietoa kaikille käyttäjille

 

Alustan käyttäjä, luethan nämä tiedot huolellisesti:

 • Ilmoituksia julkaisevat itsenäiset organisaatiot. Euroopan komissio ei ole vastuussa niiden sisällöstä, toteutuksesta tai hallinnasta.
 • Euroopan komissio, kansalliset tukiorganisaatiot, Erasmus+ -ohjelman kansalliset toimistot tai alustan järjestelmänvalvojat eivät tarkista ilmoituksia etukäteen.
 • Ilmoituksen (esim. lähikurssin) valitseminen tietokannasta ei takaa, että koululle/organisaatiolle myönnetään Erasmus+ -avustus.
 • Ilmoitusta ei tarvitse julkaista alustalla, jotta kurssin voisi sisällyttää Erasmus+ -hakemukseen.

 

Kaikki käyttäjien luoma sisältö, mukaan lukien eTwinning-sisältö, tarjotaan European School Education -portaalissa sellaisena kuin se on toimitettu. Euroopan komissio ei vahvista tämän verkkosivuston kävijöiden esittämiä näkemyksiä, mielipiteitä tai neuvoja. Vaikka verkkosivuston käyttö edellyttää, että kaikki käyttäjät noudattavat näitä käyttöehtoja, portaalissa voi silti olla käyttäjien luomaa sopimatonta sisältöä. Pidätämme oikeuden muokata, siirtää tai poistaa käyttöehtojen tai yhteisön ohjeiden vastaista sisältöä ilman ennakkoilmoitusta. 

 

Perusehdot

 

 • Alustan käyttö on maksutonta sekä ilmoitusten julkaisijoille että henkilöille, jotka etsivät kriteeriensä mukaisia ilmoituksia.
 • Kuka tahansa voi luoda ja julkaista ilmoituksen. Ainoa tekninen vaatimus ilmoituksen luomiselle on, että rekisteröidytään, luodaan tili ja yhdistetään se johonkin organisaatioon.
 • Alusta ei ole vastuussa arvioista tai kommenteista, joita sisällöstä mahdollisesti lähetetään.
 • Euroopan komissio pidättää oikeuden muokata alustaa ja siten kurssiluetteloa tai Verkostoituminen-osiota sekä muuttaa näitä ehtoja koska tahansa ilman ennakkoilmoitusta.

 

Erityisehdot

 

Kurssiluettelo

Alustan Ammatillinen kehittyminen -osiossa oleva kurssiluettelo on tarkoitettu sellaisten lähikurssien julkaisemiseen, joihin voi saada henkilöstön liikkuvuustoiminnoille myönnettävää Erasmus+ -rahoitusta (Avaintoimi 1: Oppimiseen liittyvä henkilöiden liikkuvuus). Jos olet kurssien järjestäjä, lue avaintoimella 1 tuettavien kurssien laatuvaatimukset.

 

Huomioithan, että kurssiluettelon verkkokursseja voivat toistaiseksi julkaista vain alustan järjestelmänvalvojat, yhteistyökumppanit ja kansalliset tukiorganisaatiot.

 

Kumppaninhaku (Erasmus+ -ilmoitukset)

Verkostoituminen-osiossa oleva kumppaninhakuosio on tarkoitettu ilmoituksille toiminnoista, joihin voi saada Erasmus+ -rahoitusta yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen alalla. Näitä voivat olla:  

 

 • Avaintoimi 1 – Oppimiseen liittyvä henkilöiden liikkuvuus
  • henkilöstön liikkuvuus: pyynnöt/tarjoukset työn seuraamiseen ja opetustehtäviin
  • oppilaiden liikkuvuus: kumppanikoulun tai -organisaation haku
 • Avaintoimi 2 – Yhteistyöhankkeet
  • hankeideat ja kumppaninhakuilmoitukset kumppanuushankkeisiin ja pienimuotoisiin kumppanuushankkeisiin
 • Jean Monnet -toiminnot

 

Ilmoitukset voivat koskea suunnitteilla olevia toimintoja tai toimintoja, joiden rahoitus on jo varmistunut.

 

Katso tarkemmat tiedot hakuajoista, -ehdoista ja -menettelyistä Erasmus+ -sivustolta.

 

Sallittu käyttö

 

Jos olet julkaisemassa ilmoitusta, lue nämä ohjeet huolellisesti:

 • Ilmoitusten julkaisijat vastaavat siitä, että antavat ilmoituksissaan paikkansapitäviä ja relevantteja tietoja ja tarvittaessa myös päivittävät niitä.
 • Julkaisijat varmistavat, että kaikki heidän sivustolle toimittamansa sisältö on paikkansapitävää (kun esitetään faktoja) ja aitoa (kun esitetään mielipiteitä).
 • Alustalla ei saa julkaista eikä sinne saa lähettää materiaalia, kuvia, videoita tai muuta aineistoa, jota julkaisijoilla tai lähettäjillä ei ole lupa käyttää.
 • Toisena henkilönä tai tahona esiintyminen tai muutoin itsensä väärin esittäminen on kiellettyä.
 • Sisältöä tai mitään niiden osia (esim. otsikot, kuvaukset, metatiedot, päivämäärät, yhteystiedot jne.) ei saa muokata tavalla, joka saattaa johtaa lukijoita harhaan tai piilottaa heiltä olennaista tietoa, mukaan lukien väärien tai virheellisten tietojen antaminen näkyvyyden parantamiseksi hakutuloksissa.

 

Käyttöehtojen rikkominen

 

Näiden sallittua käyttöä koskevien ohjeiden noudattamatta jättäminen merkitsee alustan käyttöehtojen olennaista rikkomista ja voi johtaa siihen, että voimme milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta ryhtyä johonkin tai kaikkiin seuraavista toimista:

 

 • välitön, väliaikainen tai pysyvä alustan käyttöoikeuden peruminen
 • välitön, väliaikainen tai pysyvä käyttäjän alustalla julkaiseman sisällön tai sinne lataaman materiaalin poistaminen, jos sitä pidetään virheellisenä, epäasiallisena tai asiaankuulumattomana alustan tavoitteiden ja kohderyhmän kannalta
 • välitön, väliaikainen tai pysyvä käyttäjien lähettämien kommenttien tai vastausten poistaminen harkintamme mukaan, jos ne ovat loukkaavia tai näyttävät olevan perättömiä tai kaksoiskappaleita
 • varoituksen antaminen käyttäjälle.

 

Näiden käyttöehtojen rikkomisen asianmukaisista seuraamuksista päätetään sen perusteella, kuinka vakavasta rikkomuksesta on kyse ja miten käyttäjä on tähän asti toiminut alustalla. Varsinkin päätös alustan käyttöoikeuden pysyvästä poistamisesta on perusteltu vain silloin, jos kyseistä käyttäjää on jo varoitettu aiemman käyttöehtorikkomuksen yhteydessä, että hänen oikeutensa voidaan perua pysyvästi, jos rikkomukset jatkuvat.

 

Jos jotain missä tahansa muodossa julkaisemaasi sisältöä poistetaan, oikeutesi käyttää alustaa perutaan tai sinulta evätään pääsy sille, sinulla on oikeus pyytää kyseisen päätöksen perustelut. Pyyntö on lähetettävä osoitteeseen helpdesk@esep-support.eu.

 

Loukkaavasti esitettyihin toistuviin pyyntöihin ei vastata. Tällöin sinulle ilmoitetaan, että pyyntö on katsottu loukkaavaksi eikä siihen anneta muuta vastausta.

 

Voit esittää alustan käyttöoikeuksien perumista koskevat kommenttisi ottamalla yhteyttä osoitteeseen EAC-ESEP@ec.europa.eu kahden viikon kuluessa päätöksen tekemisestä.