Skip to main content
European School Education Platform

Regulamin

Regulamin

Aby zapewnić jak najlepsze doświadczenia wszystkim zarejestrowanym użytkownikom i odwiedzającym, opracowaliśmy podstawowe wytyczne dotyczące uczestnictwa i zamieszczania treści. Tutaj znajdziesz regulamin korzystania z platformy European School Education Platform (zwanej dalej "Platformą") oraz kodeks postępowania dla eTwinningu. Rejestrując się wyrażasz zgodę na przestrzeganie tego regulaminu oraz wytycznych.

 

 

Zasady zamieszczania ogłoszeń na Platformie
 


Zarejestrowani użytkownicy mogą tworzyć i publikować ogłoszenia w niektórych sekcjach Platformy. Podane tu informacje określają, jakie są wymagania wobec tych ogłoszeń i wszelkich innych treści generowanych przez użytkowników (takich jak komentarze dotyczące artykułów). „Ogłoszenia” oznaczają ogłoszenia o kursach stacjonarnych publikowane w obszarze poświęconym rozwojowi zawodowemu (Professional Development) oraz wszelkie ogłoszenia publikowane w obszarze Networking.

Niniejszy regulamin stanowi dodatek do ogólnych zastrzeżeń prawnych Platformy.

 

 

Zastrzeżenia prawne: informacja dla wszystkich użytkowników

 

Wszyscy użytkownicy Platformy powinni uważnie przeczytać poniższe informacje:

 • Ogłoszenia są zamieszczane przez niezależne organizacje. Komisja Europejska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich treść, sposób udostępniania ani zarządzanie nimi.
 • Żadna z pozycji nie została wstępnie zatwierdzona przez Komisję Europejską, Krajowe Organizacje Kontaktowe (NSO), Krajowe Agencje (NA) programu Erasmus+ ani administratorów Platformy.
 • Wybór pozycji (np. kursu stacjonarnego) z bazy danych nie gwarantuje, że szkoły/organizacje otrzymają dofinansowanie w ramach programu Erasmus+.
 • Pozycja nie musi zostać umieszczona na Platformie, aby została uwzględniona we wniosku o dofinansowanie w ramach programu Erasmus+.

 

 

Wszystkie treści tworzone przez użytkowników, w tym treści publikowane na stronie eTwinningu, są zamieszczane na Europejskiej Platformie Edukacji Szkolnej bez modyfikacji. Komisja Europejska nie odpowiada za żadne poglądy, opinie ani rady wyrażane na stronie przez odwiedzających. Mimo że użytkownicy strony są zobowiązani do przestrzegania jej Regulaminu, może dojść do zgłaszania i wyświetlania niezgodnych z zasadami treści stworzonych przez użytkowników. Strona zastrzega sobie prawo do edytowania, przenoszenia i usuwania wszystkich treści naruszających Regulamin lub Wytyczne Użytkowania portalu bez uprzedniego powiadomienia.

 

Ogólne zasady korzystania

 

 

 • Korzystanie z Platformy jest bezpłatne zarówno dla osób zamieszczających ogłoszenia, jak i dla osób wyszukujących ogłoszenia odpowiadające ich kryteriom.
 • Każdy może utworzyć i opublikować pozycję. Jedynym wymogiem technicznym dla utworzenia pozycji jest rejestracja w celu utworzenia indywidualnego konta oraz powiązanie tego konta z organizacją.
 • Platforma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zamieszczane oceny i komentarze na temat treści.
 • Komisja Europejska zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian na Platformie, a tym samym zamin katalogu kursów lub obszaru Networking, lub do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia.

 

 

Szczegółowe zasady korzystania

 

Katalog kursów

Katalog kursów w obszarze poświęconym rozwojowi zawodowemu (Professional Development) na Platformie służy do publikowania kursów stacjonarnych, które kwalifikują się jako działania związane z mobilnością pracowników finansowaną ze środków programu Erasmus+ (Akcja 1: Mobilność edukacyjna). Jeśli jesteś organizatorem kursów, zapoznaj się ze standardami jakości kursów dla Akcji 1.

 

 

Proszę pamiętać, że na razie tylko administratorzy Platformy, Partnerzy Wspierający i NSO mogą publikować kursy online w katalogu kursów.

 

 

 

Szukanie partnerów (ogłoszenia związane z programem Erasmus+)

Sekcja poszukiwanie partnerów w obszarze Networking przeznaczona jest do umieszczania ogłoszeń dotyczących działań, które kwalifikują się do otrzymania finansowania w ramach programu Erasmus+ w zakresie edukacji szkolnej oraz kształcenia i szkolenia zawodowego. Mogą one obejmować następujące inicjatywy:  

 

 • Akcja 1: Mobilność edukacyjna:
  • W przypadku mobilności pracowników: wnioski/oferty dotyczące praktyk zawodowych (job shadowing) i zadań dydaktycznych
  • W przypadku mobilności uczniów: poszukiwanie szkoły/organizacji partnerskiej
 • Akcja kluczowa 2: Współpraca organizacji i instytucji:
  • Pomysły na projekty i ogłoszenia o poszukiwaniu partnerów dla partnerstw współpracy i partnerstw na małą skalę.
 • Jean Monnet

 

Ogłoszenia mogą dotyczyć planowanych działań lub działań, które posiadają już zatwierdzone finansowanie.

 

Dowiedz się więcej o terminach, warunkach i procedurach składania wniosków na stronie Erasmus+.

 

 

 

Zasady dozwolonego korzystania

 

 

Jeśli publikujesz pozycję, prosimy o uważne przeczytanie poniższych informacji:

 

 • Osoby zamieszczające ogłoszenia są odpowiedzialne za dostarczanie dokładnych i istotnych informacji w swoich ogłoszeniach, w tym za aktualizowanie informacji w razie potrzeby.
 • Osoby zamieszczające ogłoszenia muszą zapewnić, że wszelkie treści, które zamieszczają na Platformie, będą dokładne (jeżeli stwierdzają określone fakty) oraz prawdziwe (jeśli odnoszą się do opinii).
 • Zabronione jest przesyłanie lub umieszczanie na Platformie jakichkolwiek materiałów, obrazów, filmów lub innych materiałów w przypadku osoby publikujące nie mają pozwolenia na wykorzystanie tych materiałów.
 • Zabrania się osobom zamieszczającym ogłoszenia podszywania się pod jakąkolwiek osobę lub podmiot, podawania fałszywych informacji lub przedstawiania się w inny sposób.
 • Zabrania się manipulowania treścią lub jej elementami (w tym tytułami, opisami, metadanymi, datami, informacjami kontaktowymi itp.) w jakikolwiek sposób, który może wprowadzić czytelników w błąd lub ukryć przed nimi istotne informacje, w tym podawania fałszywych lub zniekształconych informacji w celu poprawy widoczności w wynikach wyszukiwania.

 

 

Naruszenie zasad regulaminu

 

 

Niezastosowanie się do niniejszych Zasad dozwolonego korzystania stanowi istotne naruszenie Regulaminu, na który użytkownicy muszą wyrazić zgodę, aby móc korzystać z platformy, i może spowodować podjęcie przez nas jednego lub wszystkich następujących działań w dowolnym momencie, bez wcześniejszego powiadomienia:

 

 • Natychmiastowe, tymczasowe lub trwałe odebranie prawa do korzystania z Platformy.
 • Natychmiastowe, tymczasowe lub trwałe usunięcie wszelkich ogłoszeń lub materiałów zamieszczonych przez użytkownika na Platformie, które są uważane za niedokładne, nieodpowiednie lub nie mają istotnego znaczenia dla celów i docelowych odbiorców Platformy.
 • Natychmiastowe, tymczasowe lub stałe usunięcie wszelkich komentarzy lub odpowiedzi użytkownika według naszego własnego uznania, jeśli są one obraźliwe lub jeśli wydają się być fałszywe lub duplikowane.
 • Wydanie ostrzeżenia dla użytkownika.

 

Decyzja o odpowiednich konsekwencjach za naruszenie niniejszego Regulaminu zostanie podjęta na podstawie wagi naruszenia i historii użytkownika na platformie. W szczególności decyzja o trwałym odebraniu prawa do korzystania z platformy może być uzasadniona tylko wtedy, gdy dany użytkownik został już uprzednio ostrzeżony, w kontekście wcześniejszego naruszenia niniejszego Regulaminu, że w przypadku dalszego naruszenia jego prawa mogą zostać trwale odebrane.

 

W przypadku usunięcia któregokolwiek z Twoich ogłoszeń w jakiejkolwiek formie, odebrania Ci prawa do korzystania z Platformy lub odmowy dostępu do niej, masz prawo żądać uzasadnienia podjętej decyzji. Żądanie takie powinno być skierowane na adres helpdesk@esep-support.eu.

 

Wszelkie zapytania uznane za obraźliwe, zwłaszcza ze względu na ich powtarzalność, pozostaną bez odpowiedzi. W takich przypadkach użytkownik zostanie poinformowany, że zapytanie zostało uznane za obraźliwe i że nie otrzyma kolejnej odpowiedzi.

 

Uwagi dotyczące decyzji o cofnięciu prawa do korzystania z platformy można kierować na adres mailto:EAC-SEG@ec.europa.eu w ciągu dwóch tygodni od momentu wydania decyzji.